Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Bridlicová ropa je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia metánom

Ťažba ropných zdrojov z bridlicových hornín viedla k uvoľneniu obrovského množstva metánu – zdroja silného skleníkového plynu do ovzdušia. Najväčším producentom bridlicovej ropy sú USA a Kanada.

Aktivita ľudstva napĺňa atmosféru nielen oxidom uhličitým, ale aj metánom, čo vytvára oveľa silnejší skleníkový efekt. Jeho obsah vo vzduchu v posledných desaťročiach dvadsiateho storočia rýchlo rástol, potom sa takmer zastavil. Nový skok nastal v rokoch 2008 – 2014, keď podľa vedcov množstvo atmosférického metánu vyskočilo z 570 miliárd na 595 miliárd ton. Možný dôvod tohto zvýšenia naznačuje článok publikovaný v časopise Biogeosciences.

Kľúčovými zdrojmi metánu v atmosfére sú hospodárske zvieratá, ako aj mokrade. Ekológ Robert Howarth z Cornell University sa však rozhodol preskúmať úlohu nového faktora – masívnu produkciu bridlicovej ropy. Technológie využívané v tomto procese uvoľňujú veľké množstvá plynov zachytených v bridlicových vrstvách.

Metán, ktorý emitujú zvieratá a močiare, má relatívne nedávny pôvod. Zvyčajná malá časť jeho uhlíka je preto nestabilný izotop s hmotnosťou 13, ktorý organizmy získavajú z atmosféry a konzumovaním iných organizmov. Avšak „v starom“ metáne oslobodenom z bridlíc sa takmer všetky takéto izotopy rozpadli a zmenili sa na stabilný uhlík-12.

Tieto špecifiká umožňujú vyhodnotiť pôvod nového znečistenia ovzdušia metánom. Po preskúmaní údajov o atmosférickom monitorovaní, Robert Howarth ukázal, že približne 2/3 dodatočného množstva metánu uvoľneného do atmosféry v 21. storočí, sa vytvorilo ťažbou bridlicových zdrojov, ktoré sú obzvlášť aktívne v Spojených štátoch a Kanade.

Je potrebné poznamenať, že „obrat“ metánu prebieha rýchlejšie ako obrat oxidu uhličitého: rýchlejšie sa hromadí vo vzduchu a rýchlejšie sa vyvádza.

„Ak dokážeme zastaviť tok metánu do atmosféry, rozptýli sa. Je to ľahko dostupné „ovocie na dosah ruky“, vhodné na spomalenie globálneho otepľovania,“ hovorí Robert Howarth.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie