Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

NEPIJTE A1 MLÉKO ! – typ A1/A2, problém mléka a BCM7…ďáběl v mléce!

guernsey-cow-750x368Mléko, které obsahuje A1 beta-casein je obecně známo jako mléko A1, zatímco mléko neobsahující ho je nazýváno typem A2. Původně všechna mléka byla typu A2 až do mutace-postihující některý evropský dobytek, která se udála několik tisíc let nazpět. Mnohá stáda plemen skotu v Asii, Africe a částech jižní Evropy zůstávají vysoce přirozeným typem A2.

Beta-casein protein, který nás zajímá, je složený řetězec 209 aminokyselin. Existuje nejméně 8 variant tohoto beta-caseinu. Zpočátku byly kategorizovány jako A, B, C, D, E, F, G, H s ohledem na pořadí v jakém byly identifikovány. Následně A beta-casein byl podrozdělen do tří typů známých jako A1, A2 a A3. Ve skutečnosti je nyní známo, že nejčastější forma beta-caseinu je A1 a A2. První z nich, identifikován vědci, byl nazván A1 beta-casein. A2 beta-casein dostal pojmenování, protože to byla druhá varianta A typu, která byla identifikována. Teprve později byla věda schopna prokázat, že A2 beta-casein byl původním originálem.

2015-12-06_195902Nezapomínejte, že mléčný průmysl a státní potravinářské organizace nechtějí, abyste věděli kolem této záležitosti. Je to také velký příběh, jak síly velkého obchodu a tzv. průmysl zdraví pracuje. Důsledky jsou závažného charakteru. Beta-casomorphin-7 vytvářen A1 typem kravského mléka je vysoce rozkladný a je spojen s alergiemi, neurologickými a autoimunitními poruchami. Co je v sázce je naše zdraví, zdraví našich dětí a zdraví přicházejících generací.

„Nemusíme přestat pít kravské mléko abychom se vyhnuly tomuto zlu. Ale musíme pít mléko, které bylo testováno a zjištěno, že neobsahuje to, co nazýváme A1 beta-casein“, říká autor KeithWoodford ve své knize Devil in theMilk: Illness, Health and the Politics of A1 and A2 Milk.

2015-12-06_202432Téměř všechna mléka obchodníků a v policích vašich supermarketů jsou typy mléka A1, nebo jsou kontaminována A1 beta-casein proteinem. Kdokoliv kdo kupuje běžné mléko v supermarketu si může být jistý, že to bude obsahovat mléka od mnoha krav a proto bude v něm mnoho A1 beta-caseinu.

Farmáři a producenti mléka v USA, Kanadě a Evropě ví málo, ne-li nic kolem kontroverze mléka typu A1 a A2. Ironicky, nicméně mléko typu A2 je dostupné v obchodních regálech v Austrálii a Novém Zélandě.

Aus-Range-July-2015

a2-Full-Cream-1L

Kravské mléko je v podstatě vodní kapalina tekutých částic skládající se z vody, tuku, bílkovin (aminokyseliny), laktózy a minerálů.

2015-12-06_181122

Beta-casein proteiny nalezené u skotu zahrnují 209 aminokyselin v pevných sekvencích tvořící spletitý řetězec. Rozdíl mezi A1 a A2 variantou je pouze v jedné z těchto 209 aminokyselin. Zatímco mléko A1 má aminokyselinu HISTIDIN na pozici 67, mléko typu A2 obsahuje aminokyselinu PROLIN na té samé pozici 67. V roce 1993 význam tohoto menšího rozdílu nebyl pochopen, ačkoliv byl znám „mléčným biochemikům“ již 25 let. Vědci si myslí, že příhoda této mutace se přihodila před 8. tisíci lety tak, že aminokyselina prolin na pozici 67 byla nahrazena histidinem. Genetický důkaz této mutace je velmi jasný. Tato mutace se následně značně rozšířila skrze stáda dobytku v západních částech světa.

BCM7–beta-casomorphin-7 je nesporně silný opiod a tudíž je narkotický. Je také oxidant. Je tvořen štěpením konkrétního typu mléčné bílkoviny produkovaným některými plemeny krav. Tento mléčný protein je nazýván A1 beta-casein. BCM7, který je uvolněn z A1 beta-caseinu, je zapleten v mnoha nemocích zahrnující srdeční choroby, 1. typ diabetu, schizofrenii a autismus. Metaforicky řečeno, je to „ďáběl v mléce“.

2015-12-06_181233

Typ A1 mléka produkují: plemena krav Holstein, Friesian.

Typ A2 mléka produkují: plemena krav Guernsey, Jersey, Hnědé Švýcarské, Asijské a Africké plemena, ovce a kozy. Patří zde také lidské mléko.

dairycowbreeds 2015-12-06_200144 2015-12-06_200112A2 milk

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie