Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Nebezpečný klon škodcu poľnohospodárskych plodín

Federálna služba pre veterinárny a fytosanitárny dohľad Ruskej federácie zaviedla od 2. apríla obmedzenie dovozu všetkých produktov rastlinného pôvodu z Abcházska do Ruska, v dôsledku rozsiahleho rozšírenia škodcu Čiernavky – Halyomorpha halys. „Federálna služba považuje za nevyhnutné od 2. apríla 2018 zaviesť obmedzenia na dovoz všetkých tovarov rastlinného pôvodu, vrátane dreveného obalového materiálu, z Abcházska do Ruska,“ uvádza sa v správe Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad.

Ako bolo zdôraznené v správe, rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zabrániť rozšíreniu škodcu na území Ruska a zachovať exportný potenciál krajiny. Monitoring na území Abcházska na zistenie potenciálneho nebezpečenstva pre členov eurázijskej hospodárskej únie, ktoré hrozí od škodcu Halyomorpha halys, bol vykonaný v období 24. a 25. marca a ukázal, že v krajine nastala kritická fytosanitárna situácia ohľadom tohto škodcu.

Koncom marca pricestovala do Abcházska delegácia Ministerstva poľnohospodárstva Ruskej federácie na čele s prvým námestníkom ministra za účelom koordinácie boja proti škodcovi Halyomorpha halys, ktorý v roku 2017 zničil polovicu úrody citrusových plodov. Ruská strana navrhla päť typov chemických prostriedkov, ktoré by mali zabezpečiť ochranu všetkým poľnohospodárskym kultúram a druhom, ktoré sa produkujú v Abcházsku. Určené množstvo chemických prostriedkov bude dodané do Abcházska.

Podľa vtedajšieho ministra poľnohospodárstva Abcházska Daur Tarba, prvýkrát bol škodca Halyomorpha halys zaznamenaný v Abcházsku na jeseň v roku 2015, ale v tej dobe množstvo jedincov nepredstavovalo veľkú hrozbu pre poľnohospodársku výrobu, ale v roku 2016 sa situácia dramaticky zmenila. Škodca sa začal intenzívne rozmnožovať a zväčšovanie jeho populácie viedlo k rapídnemu zníženiu úrody plodov a zeleniny.

Halyomorpha halys, ktorá sa rozšírila v Abcházsku, je unifikovaná forma, pokročilejšia a odolnejšia, ktorá dáva potomstvo šesťkrát ročne, čo je niekoľkonásobne viac, ako bežná forma žijúca v Amerike. Halyomorpha halys v Abcházsku je vytvorená umelým spôsobom,“ povedala pre rádio Sputnik Abcházsko oficiálna predstaviteľka Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad RF Júlia Melanová.

„Je to unifikovaná forma, oveľa pokročilejšia a odolnejšia. Po našej analýze bolo jasné, že forma žijúca v Amerike, ktorá  žije v prírodných podmienkach, dáva potomstvo trikrát ročne. Forma v Abcházsku dáva potomstvo šesťkrát a to je obrovský nárast. Preto Federálna služba pre veterinárny a fytosanitárny dohľad nevylučuje možnosť, že v Abcházsku bola uskutočnená biologická sabotáž.

Nevylučujeme, že proti Abcházsku bol škodca použitý ako biologická zbraň. Vieme, že šírenie tohto škodcu začalo v Abcházsku z územia Gruzínska a v bezprostrednej blízkosti Abcházska sa na území Gruzínska nachádza niekoľko biologických laboratórií.“

TASS, Sputnik – Abcházsko


Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie