Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Nebezpečné žiarenie v elektrických vozidlách

Izraelský inštitút pre štandardy varoval pred nebezpečným žiarením v elektrických vozidlách.

Teraz existujú obavy, že ľudia, ktorí v nich musia jazdiť, by sa mali začať obávať, pretože podľa Inštitútu pre bezpečnosť a normy môžu úrovne vystavenia v elektrických vozidlách dosiahnuť desiatky miligauss, zatiaľ čo odporúčania vyžadujú obmedzenie vystavenia na maximálne 4. miligauss za deň. Gauss (prípadne v nemeckej literatúre Gauß, skratka G alebo Gs) je fyzikálna jednotka magnetickej indukcie B v sústave CGS.

Inštitút dodal, že automobilky nezverejňujú údaje o meraní radiácie v autách a spotrebiteľ nevie, aká je miera ožiarenia pri každom z modelov.

Dr. Amnon Duvduvani, vedúci oddelenia neionizujúceho žiarenia v Izraelskom inštitúte pre bezpečnosť a právne záležitosti, vysvetlil: „Magnetické polia, ktorým sú vystavení pasažieri elektrických a hybridných vozidiel, sú väčšie ako magnetické polia vozidiel poháňaných benzínom.

Rôzne štúdie zistili približne dvojnásobné zvýšenie výskytu rakoviny krvi typu juvenilnej leukémie (ALL) po dlhodobej expozícii presahujúcej 3 – 4 miligauss.“

Na základe tejto definície bolo v Izraeli publikované odporúčanie znížiť expozíciu z elektrickej siete na menej ako 4 miligauss v priemere za deň.

„Je veľmi ťažké vopred odhadnúť úroveň expozície v každom z elektrických vozidiel. Za týchto podmienok navrhujeme, aby si pracoviská a profesionálni vodiči preštudovali úroveň expozície.“

Je naozaj dôvod na obavy? „Nie nevyhnutne,“ hovorí Dr. Daniel Mader, výskumník a konzultant v oblasti environmentálnych vied. Dr. Mader s týmito údajmi súhlasí, ale podľa jeho názoru by obyvateľom nemali brániť v jazde na elektrický pohon.

„Viem, že merania expozície boli v minulosti vykonávané v elektrických a hybridných vozidlách a v niektorých z nich boli zistené viac ako odporúčané úrovne, ale len v určitých oblastiach vozidla. Vo väčšine vozidiel nebola zistená žiadna expozícia.“

Dr. Daniel Mader pokračoval: „Elektrina je všade, doma a neustále v našich vreckách. Nebezpečné a toxické palivá používame aj v našich bežných autách a nikoho to nezaujíma. Keď sa však objavia nové veci, ľudia hľadajú a nachádzajú dôvody postaviť sa proti tomu. nie zo zloby, ale zo strachu zo zmeny a túžby zostať so známym a bezpečným.“

„Nehovorím, že by ste mali ignorovať údaje, ale tiež by ste nemali prepadať hystérii a obavám. Mali by ste skontrolovať každý nový model a pozrieť sa na mieru expozície v ňom. Ak je expozícia v prednej alebo zadnej časti auta, ďaleko od cestujúcich, nemá to na nich vplyv. Môžete tiež dať tieniacu ochranu a výrazne znížiť toto žiarenie. Je dôležité o týchto veciach vedieť a bolo by dobré si ich overiť.“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie