Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Mikrovlnný expertiment – 2. část

Bioinitiative Group

Mezinárodní skupina dvaceti vědců a odborníků na veřejnou politiku ochrany zdraví (USA, Švédsko, VB, Rakousko), sdružená ve výzkumném sdružení „Bioinitiative“, zveřejnila v srpnu 2007 a 2012 odbornou zprávu o vlivu elektromagnetických polí (EMP) na zdraví pod názvem „BioInitiative: A Rationalefor a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)(Zdůvodnění biologicky založených obecných expozičních standardů pro NF a VF EMP). Zpráva vyjadřuje závažné pochyby, týkající se bezpečnosti dnes platných limitů pro ochranu před EMP, a provádí přehled vědecké literatury dokládající řadu netepelných účinků EMP, které nejsou brány oficiálně v potaz.

V souvislosti s mobilními telefony byl zaveden SAR = měrný absorbovaný výkon ve W/kg. Watt na kilogram tělesné váhy udává, kolik elektromagnetického záření, vyzařovaného mobilem, je pohlceno hlavou a přeměněno v teplo. Současná maximální povolená hodnota je 2 W/kg. Při tom se však nerozlišuje mezi hlavou dítěte a dospělého člověka. SAR není přímo měřitelný, je to záležitost laboratorních měření na fantomové hlavě, ve které je roztok simulující vlastnosti mozku ve složení 28 % destilované vody, 70 % glykolu a 2 % soli. Kontrolu tohoto parametru v terénních podmínkách nelze provádět. Proto se řada nezávislých odborníků shoduje na tom, že mezní hodnota SAR 2 W/kg je účelově stanovena a nemá nic společného s péči o lidské zdraví.

Vliv na bezobratlé a jednobuněčné organismy

Byla opakovaně potvrzena podobná celková reakce (destruktivní) jako v experimentech se savci. Nejprve nastupuje neklid, únikové reakce, pak narušení koordinace pohybů, ztuhnutí, nepohyblivost a po určité době smrt, především u hmyzu. U bakterií a prvoků je prokázána strnulost až „strukturální schizofrenie“, „elektrošokové reakce“, prudké zabrzdění pohybu. Byl sledován vliv VF polí na růst, životnost a některé metabolické pochody u jednobuněčných organismů. Při vyšších kmitočtech se mírní růst až je zastaven a organismus hyne. Závěr o mechanismu škodlivosti elektromagnetických polí na jednobuněčné organismy nebyl zatím u všech autorů studií jednoznačný, je dlouhodobým procesem pozorování. Jisté je, že dochází k dlouhodobé až trvale destruktivní zátěži každého živého organismu.

Vliv na rostliny

Při velkých intenzitách VF polí, např. v okolí antén, retranslačních stanic a VKV pojítek, byl pozorován útlum růstu rostlin, stromů, a vznikal tzv. „VKV průsek“. Tyto jevy způsobuje ovlivnění rychlosti dělení buněk a změnou četnosti jednotlivých fází dělení – od intenzity 0,1 V/m se rychlost dělení buněk snižuje, současně lze pozorovat chromozomové změny trvalého charakteru. Dochází k lineárním zkrácením chromozomů, ke vzniku pseudochiasmat, můstkování jader a vzniku nepravidelného chromosomového obalu. I při nízké intenzitě VF polí dochází ke genetickým změnám, které se projeví až za několik generací. S ovlivněním růstu souvisí i různé biochemické změny, k nimž dochází vlivem VF polí.

 2016-07-16_childrenObr.12: Mikrovlnná válka v praxi-děti a nejmenší

Text obr. 12: Děti a speciálně nejmenší děti potřebují být chráněni od mikrovlnného záření. Imunitní systém dětí potřebuje minimálně 18 let pro plný rozvoj. Je dobře známo, že mikrovlnné záření útočí na imunitní systém který bude poškozen před tím, než jepřipraven chránit zdraví dětí. Počty zařízení používající mikrovlnnou technologii se zvyšují rapidně. Bezšňůrové telefony, Wi-Fi routery, dětské monitory a chytré měřiče které máme v našich domovech jsou právě nejvíce známý producenti elektrosmogu.

Ing. Milan Hein je český výzkumník, který nepoužívá a nemá mobil. Jak inspirující.

Jak si tedy mají lidé chránit zdraví?

Milan Hein odpovídá: „Základ je mít mobil od sebe co nejdál. Do 4 metrů je situace kritická. Na západě se stává zvykem dokonce vypínat na noc všechny spotřebiče, protože domy jsou prošpikováné elektrickými sítěmi. Doporučoval bych nemít doma Wi-Fi modem a bluetooth.“

 

VLIV EXPOZICE MOBILNÍHO TELEFONU NA KREVNÍ BUŇKY:

Výzkum: Kornelia Tomson, celostní medicina, 29225 Celle (SRN)

www: http://www.praxis-tomson.de

Aplikovaná metoda: mikroskopie v temném poli (Dunkelfeld mikroskopie)

Použitý mobilní telefon: Nokia 5110

Doba telefonování: 1,5 minuty

Vyzařovaný výkon: 70 – 100 µW/cm2

Povolený výkon (norma SRN): 470 µW/cm2

TELEFONUJÍCÍ OSOBA “A”

erytrocyty_before 1před telefonováním

Bílé kruhy na obrázku jsou červené krvinky plovoucí v krevní plazmě a díky elektrickému náboji a polarizaci se od sebe odrážejí.

 

 

erytrocyty_time_2po telefonování

Pokusná osoba A telefonuje s běžně prodávaným mobilním telefonem. Vyzařovaný výkon je asi 25 % zákonem stanovené mezní hodnoty. Přesto dochází v lidském biosystému ke značným změnám. 90 vteřin po ukončení hovoru jsou krevní částice depolarizovány a drží se jedna druhé. Znamená to poruchu průtoku a nedostatečný přenos kyslíku, který se na erythrocyty nedostatečně váže. Protože mozek sám spotřebuje 20 % přenášeného kyslíku, může dojít k poruše koncentrace a výpadku krátkodobé paměti.

 

erytrocyty_time_320 minut po telefonování

 

 

 

 

erytrocyty_time_440 minut po telefonování

Pokusná osoba A je po telefonování uzavřena v prostoru odstíněném od krátkých vln. Ještě 20 minut po telefonování jsou erythrocyty v shlucích. Poprvé po 40 minutách jsou jednotlivé erythrocyty opět od sebe odděleny a stav je normalizován.

 

 

POKUSNÁ OSOBA “B” STOJÍCÍ 1,7 METRU OD OSOBY TELEFONUJÍCÍ

erytrocyty_distance_time_5po telefonování

Pokusná osoba B sama netelefonuje, ale stojí od osoby A v odstupu 1,7 m. Také u osoby B dochází k depolarizaci krevních částic a po 20 minutách je ve stejném stavu jako osoba A.

 

 

erytrocyty_distance_time_620 minut po telefonování

 

 

 

 

Ing. Milan Hein-komentář:

„Toto měření (neoddiskutovatelná fyzikální metoda – vzorek krve a mikroskop) ukazuje časovou shodnost cca 40 minut pro normalizaci poměrů v krvi a normalizaci parametrů měřených námi metodou EAV. Dvě naprosto odlišné metody s obdobnými výsledky byly prováděny dvěma institucemi, které o sobě a výsledcích své práce navzájem nevěděly.“

Britský fyzik Dr. Barrie Trower

Dr. Barrie Trower – britský fyzik a bývalý expert na mikrovlnné zbraně královského námořnictva, vysvětluje:

„Od 50. let 20. století byly mikrovlny používány jako neviditelná zbraň, tak jako stále do dneška s tím, že dnes jsou samozřejmě neuvěřitelně sofistikovanější. Takže jestliže jakákoliv vláda říká, že mikrovlny nemají žádný efekt na vás, pak je otázka proč utrácely miliardy a miliardy dolarů společně s armádou na jejich rozvinutí a zlepšení za posledních 60 let.“

CHYTRÉ MĚŘIČE

„Nyní se díváme na mapu, která skutečně ukazuje na masové zacílení zejména ve Spojených Státech? Ach ano. Absolutně. Ve skutečnosti je to jedna z myšlenek schovaná za Smart Meter (chytrý měřič), kde je dali každému do domu. Co můžou nyní dělat? Mohou sledovat každou jednotlivou osobu v domě.

Mohou vás sledovat jak půjdete do postele. Mohou sledovat co děláte v posteli. Mohou vás sledovat na záchodě a v koupelně. Mohou slyšet každé jednotlivé slovo které říkáte. Mají přístroj který měří úroveň vašich hormonů. Mají přístroj za předpokladu že jsou do vzdálenosti 150 stop, který měří vaší mozkovou činnost a dokonce mohou říci v jakém jste myšlenkovém rozpoložení. Nyní jestliže mohou provádět tyto věci na celou populaci, většině lidem by se to nelíbilo ale budou nedotčeni. A vládní názor této věci je – my se skutečně nezajímáme o 98 % občanů z populace, ale chceme a máme zájem o 2 % obyvatel, kteří mohou být nebezpeční americkým občanům. Ale to není platné. Oni pak na to řeknou: „Počkejte, je tady skupina, která nám brání to dělat, demonstranti. Budeme je sledovat.“

„A pak se dostanete k lidem konkrétního náboženství, k lidem s dlouhými vlasy, lidem kteří kouří marihuanu a úroveň jde dolů a dolů a dolů do bodu, kde oni vlastně monitorují 75 % populace a mají na to výpočetní techniku jak toho dosáhnout.“

KAVÁRNY, RESTAURACE, UNIVERZITY

„Wi-Fi systémy používají známé zbraňové frekvence. To je známé. A ty budou způsobovat poškození a újmu na zdraví. Není žádných pochyb o tom. A opět majitelům kaváren, barů a restaurací, které mají Wi-Fi, bylo lháno. Tak samo, školám, univerzitám bylo řečeno, že používání Wi-Fi je bezpečné. Bylo jim také řečeno neobávat se pokud se objeví neprůkaznosti.“

DĚTI

„Jestliže dítě vezme a použije mobilní telefon na dve minuty, mozkové vlny dítěte se vrátí do běžného stavu za 2 hodiny. Během této doby návratu dítě vykazuje hyperaktivitu, nedostatek koncentrace, špatné chování. Jestliže dítě používá mobilní telefon pravidelně (několik hodin denně), pak je jeho mozek zatěžován permanentně. Dítě používající mobil krátce před spaním bude mít narušen spánek.“

DÍVKY VE ŠKOLÁCH

„Každé jednotlivé dítě ve školách je doslova ozařováno. Jeden z ministrů s kterým jsem o tom mluvil byl zcela šokován. Jsou zde také důsledky pro chlapce, ale mluvme nyní o děvčatech. Dívky mají již od narození všechna vajíčka (400 000) ve vaječnících, která nejsou ovšem plně rozvinuta a která se začínají uvolňovat počas aktivní plodnosti během života. Jestliže dívky sedí před Wi-Fi (router), mikrovlny z Wi-Fi procházejí skrze ně a skrze jejich vajíčka. A co enormní většina vědců neví a samozřejmě vládní úřednici také neví je, že DNA těchto vajíček absorbují 10-krát více radiace než DNA jiné části těla, dokonce i když máte bezpečnou úroveň radiace, která ve skutečnosti pro děti neexistuje. Takže jsou ozařována vajíčka uvnitř těla mladých děvčat ve školách. Jestliže má dívka poškozené DNA vajíčka, což je vysoce pravděpodobné, víme, že je to jedna z příčin potratů u 60 % žen v prvních 8. týdnech těhotenství ženy. Když má dívka poškozenou DNA vajíčka, když vyroste, dospěje a je těhotná, její budoucí dcera a její genetické poškození vajíčka přechází přímo na plod. Tato dcera, až jednou bude mít vlastní děti, stejná genetická poškození DNA vajíček dostanou i její dcery.

Tímto doslova likvidujeme budoucí generace všech těchto dívek a žen. A toto všechno riskujeme kvůli tomu, že nechceme koupit kus půl druhého metru kabelu, zapojit ho do zásuvky a nahradit jím Wi-Fi vysílač.“

non-ionizing-radiation-cell-phone-ros-dna-damage-two-stageObr. 13: Účinek záření z mobilních telefonů na poškození DNA

„Je důležité aby si veřejnost začala dělat sama povědomí o zdravotních problémech související s elektromagnetickým zářením. Množství radiace EMP, kterých jsme vystaveni se zvyšuje a nikdo neví jaké dlouhodobé účinky bude mít, ačkoliv výzkum naznačuje negativní dopad.“

„NIČÍME CELOU PLANETU, PROTOŽE NIČÍME PLODINY, NIČÍME ZVÍŘATA, NIČÍME ATMOSFÉRU.

TELEKOMUNIKAČNÍ PRŮMYSL který to způsobuje a bude způsobovat více destrukce na této planetě, více utrpení a více smrti, než všechny světové války, které kdy byly sečteny.

TELEKOMUNIKAČNÍ PRŮMYSL bude dělat více poškození, protože to dosáhne na každou jednotlivou zemi, a je zacíleno na DĚTI, a je zacíleno na NENAROZENÉ!!!

TELEKOMUNIKAČNÍ PRŮMYSL dosahuje všude po planetě, a jestliže to nikdo nezastaví, bude zničena planeta.“

– dodává britský expert na mikrovlnné zbraně Dr. Barrie Trower.

Digitální televizní vysílání

Pravý důvod zavedení digitálního televizního signálu v západní Evropě a poté ve zbytku Evropy (2005 – do dneška) je, že do digitálního signálu můžete snadněji vložit mezi modulovaný zápis skrytý kód s jistým účelem, mířící do vašeho podvědomí, samozřejmě pro vaši smůlu. To platí i pro mobilní telefony, plazmové televize, lednice nové generace, chytré stožáry veřejného osvětlení, Wi-Fi, nové vozy, atd.

Více než 5 miliard lidských bytostí 21. stoletíse se stalo konzumenty. Bezmyšlenkovým procesem a bez hluboké analýzy používá spotřebním průmyslem nastrčené technologické zařízení propagující se za „rychlé, nezbytné a chytré“. Masy lidí jsou totálně tlačeni do používání nových technologií bez patřičné znalosti a podstaty fungování. Vlády svých zemí dávno prodaly své občany. Vlády nepracují pro veřejnost, ale pro korporace**. Je šokující vidět a vnímat, jaké šílenství se zde odehrává. Vidět vyrůstat budoucí generaci, pozorovat přicházet „trans humánní typ člověka“ odříznutého od přírody.

**Pozn: Corporation=>Corpses=mrtvoly tzn. společnost pracujících mrtvol!

SHRNUTÍ FAKTŮ:

1) MIKROVLNNÁ VÁLKA NÁS ZOTROČUJE 24/7/365

2) MIKROVLNNÝ EXPERIMENT NIČÍ NAŠE ZDRAVÍ, ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ A RODIN, A ZDRAVÍ BUDOUCÍCH GENERACÍ

3) MIKROVLNNÁ RADIACE POŠKOZUJE DNA, CHROMOZONY A GENY LIDSKÉ BYTOSTI, A ZPŮSOBUJE GENETICKÉ MUTACE BUDOUCÍCH GENERACÍ

4) MIKROVLNNÉ OZÁŘOVÁNÍ NIČÍ PŘÍRODU, ROSTLINY, ZVÍŘATA A VŠE ŽIVÉ NAPLANETĚ

MOBILNÍ TELEFONY, SMARTPHONES, bezdrátové TELEFONY, IPady, IPody, mikrovlnné TROUBY, satelitní navigace do vozidel, routery, WI-FI zařízení, atd. patří do SBĚRNY NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Pokud si myslíte že ne, pak vám prodali lži a koupili jste zase jen lži. Rozhodnutí je na každém z vás.

Co tedy prakticky dělat?

1) Zrušit nebo omezit WI-FI systémy na minimum, náhrada běžně dostupným kabelovým připojením-doporučení pro školky, školy, univerzity a všechny veřejné budovy. VOLBA je naše ZDRAVÍ nebo zotročování mikrovlnnou technologií a hybridní umělou inteligencí (UI)

2) Sdílet a šířit poznatky této problematiky

3) Ochrana před elektrosmogem – orgonity, pohlcovače, symboly, zářiče

4) Omezit rozvoj umělé inteligence (UI) a robotizaci ve prospěch lidí

5) Netolerovat ignoranci STÁDA, jednat každý sám za sebe

6) Chránit sebe, své potomky a své rodiny od expozice EMP

7) Volat po zodpovědnosti všech, kteří to vědomě či nevědomě způsobují, podporují a vytváří

8) Mrtvá technologie neléčí. Zdravá příroda, zdravé stromy, zdravé včely a zdravá svobodná zvířata ANO

9) Naučit se konečně nést vlastní odpovědnost za své kroky a jednání v každém okamžiku konání a nést plně důsledky svých rozhodnutí

10) Rozšířit a pochopit vlastní vědomí, zkvalitnit spojení s vyšším já – aktivace telepatického přenosu

11) Spirituálně se rozvíjet, růst vědomí na úkor rozvoje strojové neživé technologie

12) Návrat k PŘÍRODĚ. ÚCTA k přírodě. ÚCTA k ŽIVOTU. Komunikovat s planetou ZEMÍ

13) Nedrancovat zdroje, neničit planetu ZEMI pro krátkodobé a pomíjivé materiální potěšení a pohodlnost

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie