Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Materiálne zdroje minulých civilizácií

kniha-2017-bystvorTo, s čím sa čitateľ oboznámi v nasledujúcej kapitole, poznajú viacerí bádatelia, ktorí sa tým zaoberajú. Avšak všetky tieto poznatky sú neznáme alebo nedostupné pre drvivú väčšinu ľudí často iba preto, že oficiálna akademická veda nechce vysvetľovať mnohé archeologické a písomné nálezy, aby neporušila ňou vytvorený oficiálny obraz vývoja rozumného života na našej Zemi.

V tejto súvislosti treba spomenúť časť týchto nálezov a poskytnúť potrebné vysvetlenia, tým skôr, že veľmi dobre zapadajú do obrazu vývoja rozumného života, ktorý je uvedený v slovanských zdrojoch. Takže, čo našli archeológovia iba v priebehu posledných dvoch storočí a čo zo všetkých síl skrýva oficiálna akademická veda?

1. Časopis „Americká veda“ v júli r. 1852 uviedol informáciu o výbuchoch v Dorchestri. Vyhodenie kamenných hornín do povetria sa vykonávalo v hĺbke 4,5-5 metrov a spolu s rozdrvenými úlomkami kameňa sa na povrch dostala starodávna váza s vyobrazením 6 kvetov vo forme kytice s hroznovým prútom a vencom. Váza bola vyrobená z kovu, ktorý pripomínal zinok a bola inkrustovaná striebrom.

Najväčším tajomstvom vázy, na ktoré poukazovali ľudia, ktorí našli jej fragmenty, bolo to, že váza bola vsadená do prírodného kameňa. To svedčilo o starodávnom spôsobe výroby vázy. Tamojšia hornina v súlade s mapami Geologického úradu USA zodpovedala predkambrijskej epoche a mala 600 miliónov rokov.

2. V priebehu pátrania po úlomkoch meteoritu expedícia Centra MAI-Kosmopoisk prečesala polia na juhu Kalužskej oblasti a vďaka Dmitrijovi Kurkovovi našla kus kameňa. Keď kameň očistili, na jeho okraji objavili skrutku, ktorá mala iba jeden centimeter a bolo záhadou ako sa tam dostala. Kameň postupne preštudovali na paleontologickej, zoologickej, fyzikálno-matematickej, letecko-technickej vysokej škole, v paleontologickom a biologickom múzeu, v laboratóriách a konštruktérskom stredisku, na Moskovskej leteckej vysokej škole a Moskovskej štátnej univerzite a taktiež desiatky odborníkov z rôznych oblastí hospodárstva.

Paleontológovia zodpovedali všetky otázky ohľadom veku tohto kameňa: bol skutočne starobylý, mal 300-320 miliónov rokov. „Skrutka“ sa dostala do horniny ešte predtým, ako tá stvrdla, takže jej vek je podobný veku kameňa.

3. Na Sibíri našli antropoidnú lebku, ktorá nemala nadobočnicové oblúky a odhadli jej vek na 250 miliónov rokov. Zverejnili informácie o náleze počas vykopávok blízko Carlsonu (štát Nevada): našli niekoľko odtlačkov ľudských nôh v topánkach celkom elegantnej výroby. Ale rozmerovo boli oveľa väčšie ako nohy súčasného človeka.  Ich vek odhadli približne na 200-250 miliónov rokov.

4. V Kalifornii našli párne stopy, ktoré dosahovali 50 cm, tiahli sa v rade, v ktorom vzdialenosť medzi odtlačkami dosahovala dva metre. Tieto stopy svedčili o tom, že ich zanechali ľudia, ktorí mali výšku viac ako 4 metre. Vek týchto stôp tiež dosahuje približne 200-250 miliónov rokov.

5. Na skalách Krymského polostrova, ktoré majú milióny rokov, je vyobrazená stopa ľudskej stupaje o dĺžke 50 centimetrov.

6. V r. 1869 z uhoľnej bane v štáte Ohio (USA) vytiahli na povrch kus uhlia s nápisom v neznámej reči. Nedarilo sa ju dešifrovať, ale vedci potvrdili, že písmená napísali ešte predtým, ako uhlie stvrdlo, čiže pred stovkami miliónov rokov.

7. V r. 1928 v banskej štôlni v štáte Oklahoma (USA) v hĺbke niekoľkých stoviek metrov našli múr z kubických blokov s 30 centimetrovými stenami, ktoré boli ideálne opracované. Prirodzene, tento múr vyvolal u baníkov údiv, nedôveru a dokonca aj strach, pretože súdiac podľa jeho veku, mohol byť vybudovaný v dobe kamennej, čiže pred 200 – 250 miliónmi rokov.

kniha-bystvor8. Expedícia z Baškirskej štátnej univerzity na čele s profesorom Alexandrom Čuvyrovom na Južnom Urale našla fragment trojrozmernej mapy našej Zeme, ktorú vyhotovili pred 70 miliónmi rokov v okolí hory Čandar. Povrch hornej čelnej časti bol hladký ako porcelán. Pod zožltnutým keramickým obkladom sa prstami dalo nahmatať sklo. Rovnako aj zamatový povrch kameňa – dolomitu. Keramika, sklo a kameň – v prírode sa s podobnými spojeniami často nestretávame.

V r. 1921 o týchto mapách – platniach napísal vo svojej správe historik – bádateľ Vachrušev, ktorý navštívil Čandar. Uviedol, že našli síce šesť platní, ale štyri sa stratili. V zdrojoch z XIX. storočia sa uvádza, že tam boli až dve stovky platní. Číňania, ktorí sa zúčastnili na prieskume, uviedli, že podobná keramika sa v Číne nikdy nevyrábala, pretože bola tvrdá ako diamant.

Kameň dolomit bol tiež akýsi podivný, absolútne rovnorodý – taký sa v prírode v súčasnosti nevyskytuje. Sklo bolo diopsidové. Podobné sklo sme sa naučili vyrábať koncom XX. storočia. Avšak sklo z tejto platne nebolo tavené tradičným spôsobom, ale vyrobené akýmsi neznámym nástrojom. A až potom na povrch naložili keramickú vrstvu.

Na mape je vyobrazený reliéf, ktorý existoval na južnom Urale pred 120 miliónmi rokov. Najväčšie prekvapenie je, že okrem riek, hôr a dolín, boli vyobrazené aj čudné kanály a priehrady. Bol to celý systém hydrotechnických zariadení o celkovej dĺžke 20 tisíc kilometrov.

Fragment starodávnej mapy (platne) vážil viac ako tonu, platňu s obrovskými ťažkosťami vytiahli z jamy. Aby človek v tých časoch mohol pokojne študovať mapu a v pohode stáť vedľa nej, mal by mať výšku približne tri metre. Rozmer platne presne zodpovedal astronomickým jednotkám. Aby sa podarilo vytvoriť úplnú mapu našej zeme, bolo by treba zhromaždiť 125 tisíc podobných platní. Rovník by sa dal poskladať z 356 podobných kamenných máp. To presne zodpovedá počtu dní v roku v tom období. Vtedy bol o 9 dní kratší. Znaky na mape boli matematicky presné.

Niektoré z nich sa podarilo rozšifrovať. Zistilo sa, že na ľavom rohu je zakódovaná schéma nebeskej sféry s uvedením uhlu otáčania sa našej Zeme, sklonu jej osi a sklonu osi otáčania sa Mesiaca. Objavili aj odtlačky ulít mäkkýšov, ktoré žili v tých starodávnych časoch. Podľa všetkého výrobcovia platní úmyselne ponechali tieto „značky času“. Po preskúmaní platní v rôznych vedeckých ústavoch vrátane zahraničných, vedci dospeli k názoru, že táto platňa nie je podvrh, ale dôveryhodný artefakt starodávnej minulosti našej Zeme, ktorý nám umožňuje urobiť záver, že ju vyrobili rozumné tvory…

Z knihy „Bystvor, Bytie a Tvorba Slavianov a Árijcov“

Knihu si môžete objednať tu: http://eshop.biosferaklub.info/produkt/bystvor-bytie-a-tvorba-slavianov-a-arijcov/

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie