Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Maďari sú Európania a v prevažnej miere Slovania

Na základe mužských chromozómov Y-DNA je údajný príchod „inojazyčných Uhrov“, nesprávne nazývaných i „Starí Maďari“ absolútne vylúčený! V populácii Maďarska sa nenachádzajú žiadne relevantné „mužské“ ugrofinske gény Y-DNA. Maďari vykazujú rovnaké genetické zloženie ako okolité krajiny, dokonca aziatske gény Y-DNA haploskupín Q a N sú v maďarskej populácii v rámci stredoeurópskej populácie najnižšie.

Ženská mtDNA je v prípade Chantijcov a Mansov v prevažnej miere východoeurópska, vo Fínsku dominuje slovanská haploskupina mtDNA: H. Vyšší výskyt haploskupiny mtDNA: W vo výške dnešných 5,2 % v maďarskej populácii vzhľadom na jej pôvod ako aj absencia medzi Chantijcami a Mansami, nedáva žiaden predpoklad uvažovať o nej ako o „staromaďarskej“.

Nulový výskyt ázijských génov mtDNA: A, C, D, F, G, a M v maďarskej populácii vylučuje akúkoľvek migračnú vlnu z „ugrofínskeho“ genetického „prostredia“. Vysoký výskyt génov medzi Chantijcami a Mansami pochádzajúcich z juhovýchodnej Európy svedčí skôr o opačnom migračnom prúde.

Oficiálna špekulatívna teória premiešania sa „staromaďarov“ s okolitými etnikami pred príchodom do Karpatskej kotliny je na základe vyššie uvedeného takisto neudržateľná. Po odchode z Lebédie, ako píše Porfyrogenet, sa časť z nich usadila v blízkosti Perzie (dnešný Irán). V širokej oblasti Iránu sa nenachádza žiadna významnejšia koncentrácia haploskupiny N a vo všeobecnosti je jej výskyt v oblasti južne od Čierneho a Kaspického mora marginálny až žiadny. Akékoľvek miešanie v akomkoľvek časovom horizonte by neustále udržiavalo v populácii relatívne vysokú úroveň pôvodnej „ugrofínskej“ genetickej zložky.

Totálna strata genofondu pri zachovaní jazyka, odovzdávaného z generácie na generáciu iba ústnym podaním (nie školským systémom) ako sa to údajne prihodilo Maďarom, je štatisticky vylúčená. Napriek mohutnej rozprávkovej tradícii „o zaujatí“ vlasti maďarskou družinou, teda vojenským vpádom, genetické stopy po takzvaných „ugrofínskych“ predkoch tu jednoducho nie sú. Vyzerá to, akoby Maďari boli najeurópskejší Európania.

Z knihy Oskára Cvengroscha: „Tajné dejiny Slovenov a Uhorska – Uhri boli Slovania“

Knihu si môžete kúpiť tu: http://eshop.biosferaklub.info/produkt/tajne-dejiny-slovenov-a-uhorska/

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie