Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Konzumácia alkoholu je hlavným rizikovým faktorom vzniku chorôb ako globálnej záťaže pre ľudstvo

Konzumácia alkoholu je hlavným faktorom vedúcim k vzniku chorôb u ľudí po celom svete a k strate zdravia – to je záver rozsiahleho výskumu o vplyve alkoholu na človeka, publikovaného v prestížnom lekárskom časopise The Lancet.

Vo vedeckej štúdii bolo využitých niekoľko zlepšení v porovnaní s predchádzajúcimi štúdiami, čo zvýšilo presnosť štatistických údajov. Napríklad pri predaji alkoholu boli vzaté do úvahy aj nákupy turistov a predtým neregistrované objemy spotreby. Ďalej bola uskutočnená metaanalýza 23 druhov zhoršenia zdravia, na ktoré alkohol vplýva nepriamo. Tiež bola vyvinutá metóda na určenie minimálneho množstva alkoholu, ktoré spôsobuje minimálne riziko pre zdravie jednotlivca.

Závery vedeckej štúdie hovoria samy za seba: „Konzumácia alkoholu je hlavným rizikovým faktorom vzniku chorôb ako globálnej záťaže pre ľudstvo, čo vedie k výraznej strate zdravia. Zistili sme, že riziko všetkých príčin vedúcich k úmrtiu, hlavne od rakoviny, sa zvyšuje v priamej úmere k spotrebe alkoholu a minimálna dávka, ktorá minimalizuje ohrozenie zdravia, je nula gramov.“

Výskum zahrnul 195 regiónov po celom svete, ľudí oboch pohlaví vo veku od 15 do 95 rokov a starších za obdobie od roku 1990 do 2016. Vedci – autori projektu „Globálna záťaž chorôb“ z Univerzity vo Washingtone a Seattli poznamenali, že ich štúdia je najpresnejšia v čase uskutočnenia výskumu, keďže zohľadnili mnohé faktory dovtedy nebrané do úvahy.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Projekt: Triezvosť ako norma života

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie