Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Globálne klimatické zmeny znižujú hustotu nového dreva v našom klimatickom pásme

Vzhľadom na otepľovanie planéty sa predlžuje vegetačné obdobie – v niektorých oblastiach získali rastliny celý ďalší týždeň ročne navyše, kedy môžu pokračovať v normálnom raste. Ale vysoké teploty a antropogénne znečistenie neutralizujú tento pozitívny efekt tým, že výsledné tkanivá sú krehkejšie a robia stromy lámavejšími a v konečnom dôsledku znižujú aj kvalitu produkovaného dreva. K týmto výsledkom prišli vedci z Technickej univerzity v Mníchove na čele s Hansom Pretzschom. Správa z výskumu bola publikovaná v časopise Forest Ecology and Management.

Hans Pretzsch v jednej z predchádzajúcich vedeckých štúdií zistil, že na pozadí výrazného nárastu priemernej teploty, sa zvýšilo tempo rastu jedlí a buka v strednej Európe v priebehu posledného storočia o impozantných 77 % za rok. Tento ukazovateľ by bol veľmi dobrý, pretože zvýšená produktivita stromov znamená viac uloženého oxidu uhličitého spojeného s atmosférou a väčšie množstvo zdrojov využiteľných pre ľudí. Bohužiaľ, ale nová štúdia Hansa Pretzscha ukázala, že to tak nie je.

Autori štúdie sa opierali o údaje z monitoringu 41 lokalít lesov na juhu Nemecka, z ktorých niektoré boli zhromažďované od roku 1870. Taktiež zozbierali a analyzovali vzorky dreva z miestnych jedlí (Picea abies), dubov (Quercus petraea), bukov (Fagus sylvatica) a borovíc (Pinus sylvestris). Zistilo sa, že u všetkých štyroch druhov stromov klesla hustota dreva o 8 až 12 percent v porovnaní s rokom 1870. Časť tohto efektu súvisí so zrýchleným rastom. Avšak, do určitej miery to môže byť spôsobené účinkom kontaminantov obsahujúcich dusík, ktoré sa dostávajú do ovzdušia výfukovými plynmi automobilov a do vody a pôdy vo forme poľnohospodárskych hnojív.

Podľa vedcov je obsah uhlíka v takom oslabenom dreve o polovicu menší, ako bol koncom 19 storočia, čo znižuje účinnosť viazať oxid uhličitý z atmosféry. Napriek tomu vedci považujú proces za celkovo pozitívny, aj keď v oslabenej podobe, ale stromy rastú rýchlejšie a aj lesy sa začínajú rýchlejšie šíriť, čo môže aspoň mierne oslabiť negatívne antropogénne a klimatické vplyvy na biosféru.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie