Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Kolosálny poľnohospodársky systém v Afrike

V roku 2013 pán Gary Schoenung našiel pomocou Google Earth v Južnej Afrike pre nezasvätených veľmi nezrozumiteľné, ale neobvyklé artefaktové štruktúry.

Avšak, na rozdiel od mnohých internetových hľadačov, ktorí hľadajú hviezdne pevnosti a stopy termonukleárnych výbuchov na mapách Google, pán Gary Schoenung sa ukázal byť diplomovaný osvietený adept z oblasti poľnohospodárstva. S odborným okom okamžite videl v tomto systéme kolosálny zavlažovací komplex, o ktorom urobil jednoduché matematické výpočty.

Celý komplex sa rozprestiera na ploche približne rovnakej ako štát Arizona v Spojených štátoch. Systém je asi 350 míľ široký a asi 300 míľ dlhý, aspoň jeho zvyšky, ktoré sú stále viditeľné. Tento systém predstavuje približne 67 miliónov akrov trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Vzhľadom na zložitosť projektu je pravdepodobné, že systém kŕmil najmenej 90 ľudí na aker na ročnom základe. Navyše technicky by systém mohol poskytovať udržateľnú akvakultúru.

Rozsah tohto komplexu (kanály sú umiestnené v priemere asi 1 míľu od seba) je súhrnne približne 350 X 300 míľ v hrubom obdĺžnikovom formáte. Aspoň zachovalé viditeľné časti. Možno, že komplex bol v skutočnosti oveľa väčší, ale teraz je jeho plocha približne 105 000 štvorcových míľ.

Jedna štvorcová míľa = 640 akrov, takže celý komplex mal stabilnú produkčnú plochu (640 akrov x 105 000 štvorcových míľ) alebo viac ako 67,2 miliónov akrov (67 miliónov akrov). Jedna lineárna míľa kanála obsahovala 47 520 000 kubických stôp vody. Vynásobením počtu kanálov štruktúry dostaneme v kanáloch 5 biliónov kubických stôp vody, čo je jednoducho zbytočné na zavlažovanie takejto plochy. Preto je celkom možné, že systém bol používaný nielen na zavlažovanie, ale aj na produkciu rybích produktov, čo zvyšuje jeho produktivitu aspoň dvakrát.

Aj keď sa však neberie do úvahy možnosť paralelného zavlažovania a akvakultúry, vypočítame úrodu plodín z tejto oblasti. V závislosti od riadenia a výberu pestovaných plodín sa produkcia značne líši, ale minimálna hodnota je schopná zabezpečiť ročnú spotrebu od 60 až 120 osôb na aker. Vzhľadom k tomu, že oblasť (viditeľné zvyšky) systému je 67 miliónov akrov, komplex sám produkoval množstvo potravín potrebných na kŕmenie 5 miliárd ľudí v priebehu roka. Odborníci odhadujú vek celého systému na 5000 rokov.

Toto je jednoduchá štatistika a nepýtame sa ani otázky o tom, kto toto všetko postavil a obrábal. Dôležitejšia otázka: koho tento systém kŕmil? Koľko ľudí bolo na planéte Zem? Bol tento systém na planéte iba jeden? Ak existovalo niekoľko systémov, potom, koľko žilo v tom čase obyvateľov na zemi?

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie