Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Jednoduchá starodávna metóda nastavenia tela, mysle a duše

„Krátkodobé poklepkávanie“ je starodávna technika, ktorá bola nedávno znovu objavená. Pôvodne ju používali na Východe na zmiernenie bolesti, ale je tiež veľmi účinná pri odstraňovaní starých návykov a zároveň pri vytváraní nových.

Klepanie okolo spánkovej kosti – na začiatku spánkov a potom naspäť okolo ucha – robí mozog viac vnímavým k učeniu a na určitý čas pozastavuje iné senzorické toky.

Táto technika tiež upokojuje meridián Trojitého ohrievača, pretože poklepkávate v opačnom smere ako je jeho prirodzený tok, a práve Trojitý ohrievač hrá rozhodujúcu úlohu pri regulácii zvykov vášho tela. Upokojujúc tú časť nervového systému, ktorá bojuje za zachovanie vašich starých zvykov, ľahšie nadobúdate nový zvyk.

V roku 1970 zakladateľ aplikovanej kineziológie, chiropraktik Dr. George Goodheart zistil, že poklepkávaním pozdĺž línie kraniálneho stehu môžete dočasne zmeniť mechanizmy, ktoré prepúšťajú senzorné informácie. Ak sa zaoberáte autosugesciou a súčasne poklepkávate na príslušné body, vaša myseľ bude na to obzvlášť vnímavá.

Spánkové poklepkávanie je tiež naladené na existujúce rozdiely medzi ľavou a pravou hemisférou mozgovej kôry. Nakoľko je ľavá hemisféra mozgu u väčšiny ľudí zodpovedná za kritické a skeptické postoje, vyhlásenia vyjadrené v negatívnych slovách sú viac v súlade s jeho fungovaním a sú ľahšie zvládané. Takéto vyhlásenia sa „vyklepkávajú“ na ľavej strane hlavy.

Keďže pravá hemisféra je extrémne náchylná na všetko láskavé a prívetivé, sú pozitívne vyhlásenia „vyklepkávané“ na pravej strane hlavy. U ľavákov je to naopak a môžete to overiť testovaním energie. Ak prejavíte silnú reakciu pri vyklepkávaní negatívnych vyhlásení na ľavej strane, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov. Ak je vaša reakcia slabá, tak v pokynoch zmeňte slová „vpravo“ a „vľavo“.

Začnite tým, že definujete zvyk, postoj, automatickú emocionálnu reakciu, alebo zdravotný stav, ktorý by ste chceli zmeniť. Opíšte v jednej vete zmenu, ktorú chcete vidieť a formulujte ju vo vyhlásení v súčasnom čase, akoby už existoval požadovaný stav. To nemusí byť pravda – skôr je to vyhlásenie, ktoré by ste chceli vidieť ako realitu v budúcnosti. Môžete napríklad povedať: „Pod tlakom zostávam pokojný a ovládam sa.“ Zvyčajne to pomáha, ak si napíšete svoje vyhlásenie.

Potom to zopakujte, zachovávajúc rovnaký význam, ale pomocou negatívnych slov (napríklad „nie“, „nikdy“ atď.). Týmto spôsobom slová „pokoj a ovládanie sa“ je možné vyjadriť pomocou negatívnych vyhlásení: „Nikdy sa nebudem stresovať a vystavovať sa tlaku.“ Všimnite si, že zmysel zostáva pozitívny aj pri používaní negatívnych slov. Ďalší príklad vyhlásenia: „Jem, aby som si udržal zdravie a dobrú formu a vychutnal si svoje jedlo“, môže to byť vyjadrené aj v negatívnych slovách „Ja nejem kvôli úzkosti alebo posadnutej potreby jesť.“ Doba vyplnenia je približne jedna minúta.

  1. Začnite zo spánkovej časti poklepávať po ľavej strane hlavy – spredu dozadu tromi strednými prstami ľavej ruky. Povedzte negatívne formulované vyhlásenie v rytme poklepávania. Poklepávajte dostatočne silno, aby bol kontakt dostatočne tvrdý a prsty odskakovali od hlavy. Poklepávajte smerom spredu dozadu asi päťkrát a pritom vždy vyjadrite svoje vyhlásenie.

  2. Opakujte to isté na pravej strane hlavy, poklepávaním pravou rukou, ale tentoraz vyjadrite vyhlásenie v pozitívnych termínoch.

  3. Opakujte postup niekoľkokrát denne. Čím viac vyklepkávate vyhlásenie, tým to rýchlejšie a silnejšie prinesie účinok na váš nervový systém a oblasť zvyku.

Spánkové poklepkávanie kombinuje najrôznejšie výkonné prvky, vrátane opakovania, autosugescie a neurologického preprogramovania. To ovplyvňuje nielen mozog, ale aj každý meridián, takže správa vášho zámeru sa prenáša do každého systému vášho tela. Je to jednoduchý spôsob zmeny mnohých modelov, ktoré nemožno prekonať len silou vlastnej vôle.

Paralely medzi našimi fyzickými a emocionálnymi ťažkosťami sú často ohromné. Niekedy „správanie“ orgánu začína doslova odrážať vaše vlastné správanie.

Predvediem to na osobnom príklade. Niekedy je pre mňa ťažké vytvoriť jasné hranice vo vzťahoch s ľuďmi. Vzhľadom na povahu mojej práce to môže byť vážny problém. Raz, pred niekoľkými rokmi, som sa stala veľmi citlivou na infekcie. Ako keby moja týmusová žľaza, ktorá je zodpovedná za ochranu tela pred infekciou, modelovala svoje správanie napodobňovaním mňa.

Začala som na mojom ľavom spánku „vyklepkávať“ vyhlásenie: „Moja týmusová žľaza už viac nepovoľuje vonkajším nepriateľským elementom, aby napadli môj systém“ a na pravom spánku: „Moja týmusová žľaza bdelo udržiava silné hranice, ktoré neprepustia vonkajšie nepriateľské prvky“.

Nielenže sa moja náchylnosť na infekcie znížila, ale zlepšila sa aj moje schopnosť stanoviť jasné hranice. Výnimočnosť spánkového poklepkávania spočíva aj v tom, že zmenšením vášho úmyslu na dve krátke vyhlásenia, môžete niekedy dosiahnuť podstatu zložitých a mätúcich vzťahov medzi telom, mysľou a dušou.

Druhý variant použitia spánkových bodov je spojený s ich hladením bez slov a bez poklepávania. Môže to aj upokojovať a vyživovať. Umiestnite prsty na spánky z oboch strán a masírujte body počas hlbokých vdychov a výdychov. Ak chcete niečo zjesť – je možné uspokojiť vaše želanie tým, že masírujete spánkové body na oboch stranách súčasne a zároveň robíte hlboké vdychy a výdychy. Veľa ľudí cíti nasýtenie vďaka tejto jednoduchej technike.

Donna Eden

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie