Kategórie

Naši partneriFlag Counter

GMO produkty sú oveľa nebezpečnejšie ako si myslíme

gmV Journal of Applied Toxicology boli zverejnené znepokojivé výsledky nedávnych výskumov. Výsledky ukazujú, že geneticky modifikované plodiny s kombinovanými vlastnosťami, to znamená, že v jednej plodine je upravených viacero vlastností, ako napríklad odolnosť voči herbicídu glyfosátu a schopnosť produkovať insekticídny toxín Bacillus thuringiensism, sú oveľa nebezpečnejšie pre ľudské zdravie, ako sa predpokladalo.

Cestou genetickej manipulácie bola upravená odolnosť voči glyfosátu, aktívnej zložke herbicídu Roundupu mnohým geneticky modifikovaným plodinám, aby bolo možné aplikovať herbicíd na polia bez rizika zničenia úžitkových plodín. Hoci rezistentné plodiny voči glyfosátu prežijú, ale obsahujú zvyšky glyfosátu a jeho rôzne metabolity, napr. kyselinu aminomethylfosfonovú, čo predstavuje významnú hrozbu pre verejné zdravie obyvateľov.

Sig_nej_til_GMOPočas posledných výskumov bol herbicíd Roundup testovaný na ľudských embryonálnych bunkách obličiek v koncentrácií v rozmedzí od 1 do 20 000 ppm (1 % = 10 000 ppm). Bolo zistené, že koncentrácia od 50 ppm (čo je podľa autorov oveľa nižšia koncentrácia ako sa používa v poľnohospodárstve) spôsobovala smrť buniek, pritom 50 % buniek bolo usmrtených pri koncentrácií 57,5 ppm.

Vedci tiež zistili, že produkovaný GMO rastlinami insekticídny toxín známy ako Cry1Ab je schopný spôsobiť smrť buniek pri koncentrácií od 100 ppm.

Vedci dospeli k záveru: „Na základe týchto výsledkov sme dokázali, že modifikované bt toxíny nie sú neutrálne k ľudským bunkám a môžu mať kombinované vedľajšie účinky v kombinácií s inými zvyškami pesticídov charakteristickými pre GMO rastliny.“

Tieto alarmujúce objavy prišli bezprostredne po nedávnym odhaleniam, že Roundup je o niekoľko rádov toxickejší ako sa predtým predpokladalo. Vo vedeckom časopise Archives of toxicology uvádzajú, že Roundup je toxický pre ľudskú DNA aj po zriedení v pomere 450 krát nižšom, ako pri použití v poľnohospodárstve.

Tento účinok je efektívnejší v dôsledku prítomnosti v Roundupe povrchovo aktívnej látky polyoxyetylénamin, ktorá môže významne zvýšiť prenikanie glyfosátu a jeho vplyv na ľudské bunky.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie