Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Vyšetrenie na počítačovej tomografii – CT je škodlivé pre DNA

CTVedci zo Stanfordskej univerzity v USA zistili, že radiačné žiarenie, ktorému je človek v procese vyšetrenia počítačovou tomografiou vystavený, je schopné ničiť bunky DNA. Vedci sa snažili pochopiť dopad vyšetrenia pomocou CT na ľudský organizmus.

Vedci odobrali vzorky krvi 67 osobám pred vyšetrením počítačovou tomografiou a po vyšetrení. Zistilo sa, že používanie počítačovej tomografie v medicínskej diagnostike môže poškodiť DNA. Vedci sa vyjadrili, že vyšetrenie má zničujúci účinok na bunky.

Toto vyšetrenie je schopné zvýšiť rýchlosť tvorby bunkového poškodenia a vyvolať zvýšenú expresiu génov, ktoré sú určené na opravu a zničenie buniek. Podobné účinky môžu vznikať ako následok toho, že počas vyšetrenia počítačovou tomografiou ľudské bunky „zvládajú“ 120 krát viac ako počas klasického röntgenového vyšetrenia.

Okrem toho, kvôli štúdiu buniek DNA, špecialisti sekvenovali genóm a spoliehali sa na možnosti takzvanej prietokovej cytometrie (metóda, pomocou ktorej sa analyzuje svetelný rozptyl a fluorescenčné signály jednotlivých častíc bunkových suspenzií).

Počítačová tomografia je presná metóda získavania obrazov rôznych orgánov. Je založená na skenovaní tela röntgenovými lúčmi s následným spracovaním počítačom. Tkanivá, ktorými preniká röntgen, majú rôznu hustotu. Meria sa rozdiel oslabenia žiarenia prenikajúceho rôznou hustotou tkanív.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie