Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Deti potrebujú pohyb, aby mohli myslieť

6tZG7QQBAZYNový výskum tvrdí, že deti potrebujú nutne fyzickú aktivitu v priebehu vyučovacieho dňa, aby sa stimuloval mozog. Lekári a detskí psychológovia hovorili už celé roky, že deti by mali mať väčšiu fyzickú aktivitu počas dňa. Väčšinu času v škole a doma dieťa získava znalosti tak, že sedí za stolom alebo pred monitorom. Rodičia sa snažia, aby bolo dieťa vzdelané, aby sa dieťa dostalo na prestížnu školu, aby získalo dobre platenú prácu, atď. Preto je okrem školského programu dieťa zaťažované doučovaním a úlohami navyše.

Ako keby bola detská obezita nedostatočným dôvodom pre rodičov a pedagógov na zvýšenie fyzickej aktivity detí počas štúdia. Výskum uskutočnený odborníkmi z Illinoiskej univerzity ukázal, že intenzívna fyzická aktivita môže výrazne zlepšiť schopnosť študenta učiť sa. A to je ďalší dôvod, aby sme umožnili dieťaťu poprechádzať a hrať sa na čerstvom vzduchu. Ukazuje sa, že rozumná kombinácia učenia a aktívneho oddychu všeobecne prispieva k intenzívnejšiemu rozvoju duševných schopností dieťaťa.

Počas výskumu vedci použili 9 mesačný program telesných cvičení – Fitkids, ktorým sa deti zaoberali každý deň po vyučovaní. Je to špeciálne navrhnutý fitnes program hravou formou pre deti. Počas výskumu sa zistilo, že fyzická aktivita zlepšuje myslenie.

V rámci programu sa deti od 7 do 9 rokov stretávali vedľa školy a vyše hodiny sa zaoberali fyzickým cvičením namiesto doučovania a ďalšieho vzdelávania. 109 detí po dobu 70 minút skákalo cez švihadlo, hrali sa s loptami, behali a vykonávali gymnastické cviky. Tieto deti boli porovnávané s ostatnými deťmi vo svojich triedach, ktoré sa nezúčastňovali daného programu Fitkids.

Počas prestávok medzi cvičeniami vedci ukazovali deťom niektoré znaky a kresby na obrazovke a požiadali ich, aby stlačili tlačidlo ukazujúce konkrétny tvar a farbu zobrazeného predmetu. Napríklad červený štvorec, žltý obdĺžnik, atď.

Vedci zámerne urobili taký jednoduchý test, aby sa eliminovali chyby spojené s rôznou úrovňou školskej prípravy, rozumových schopností a vynaliezavosti detí. Na tieto otázky mohlo odpovedať akékoľvek normálne dieťa. Deti, ktoré sa zúčastnili programu Fitkids, boli oveľa rýchlejšie a presnejšie pri definícii farby a tvaru predmetov ako deti, ktoré sa nezúčastňovali fitnes programov.

mAyVbPM2mTQ

Skenovanie mozgu účastníkov programu Fitkids ukázalo zvýšenú aktivitu mozgu v priebehu týchto testov v porovnaní s mozgom detí, ktoré sa nezúčastnili tohto programu. Okrem toho sa zistila aktivita tej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za koncentráciu pozornosti. Je zaujímavé, že táto aktivita mozgu bola úmerná dobe, ktorú dieťa strávilo v programe Fitkids. Čím viackrát týždenne sa dieťa zaoberalo fyzickou aktivitou, tým väčšiu aktivitu prejavil jeho mozog počas testových otázok.

Ešte jeden zaujímavý záver je, že tieto deti sa  nezaoberali športom v plnom zmysle slova. Deti skákali, behali a smiali sa. Všetky fyzické cvičenia sa plnili vo forme hry. Jednoducho povedané, deťom dovolili ísť von a hrať aktívne hry.

Na prvý pohľad vedci nezistili nič nové, je jasné, že dieťa by sa malo pohybovať. Avšak vedci preukázali existenciu väzby medzi fyzickou aktivitou a aktivitou mozgu dieťaťa, konkrétne inteligenciou a koncentráciou pozornosti.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie