Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Desať zlatých pravidiel výchovy Antona Makarenka

imagesAnton Semenovič Makarenko (1888 – 1939) je jedným z najväčších pedagógov nielen Sovietskeho zväzu, ale aj na celom svete. Organizácia UNESCO ho zaradila aj s Máriou Montessori medzi pedagógov, ktorí položili základy súčasného vzdelávania. Na svoju dobu bol Anton Makarenko inovátor a odhalil také veci, ktoré sú dnes už samozrejmosťou. Napríklad často hovoril, že pedagógovia po celom svete ignorujú lásku a považujú ju za zbytočnú vo vzdelávaní. Makarenko bol presvedčený, že vychovať šťastného človeka bez lásky nie je možné.

  1. Vaše vlastné správanie je to najdôležitejšie vo výchove

Nemyslite si, že vy vychovávate dieťa len keď sa s ním rozprávate, učíte ho alebo mu niečo prikazujete. Vy ho vychovávate v každom okamihu svojho života, aj vtedy, keď nie ste doma.

Ako sa obliekate, ako sa rozprávate s inými ľuďmi a o iných ľuďoch, ako sa tešíte alebo smútite, ako sa správate k priateľom a k nepriateľom, ako sa smejete, čítate noviny, všetko toto má pre dieťa veľký význam. Malé zmeny v tóne dieťa vidí, alebo cíti, všetky zvraty vašich myšlienok prichádzajú k nemu neviditeľnými cestami, aj keď vy si ich nevšimnete.

Pokiaľ ste doma hrubí alebo chvastaví, alebo pijete alkohol, ešte horšie, ak urážate svoju matku, už nemusíte rozmýšľať nad výchovou. Už vychovávate a vychovávate zle, ani tie najlepšie rady a metódy vám nepomôžu.

  1. Výchova detí vyžaduje veľmi vážny tón, ten najjednoduchší a úprimný

V týchto troch kvalitách by mala byť zhrnutá konečná pravda vášho života. A vážnosť neznamená, aby ste boli vždy nadutí a pompézni. Buďte jednoducho úprimní, nech je vaša nálada adekvátna momentu a podstate toho, čo sa deje vo vašej rodine.

  1. Každý otec a matka by mali mať predstavu, čo chcú vychovať vo svojom dieťati

Musíte si jasne uvedomiť svoje osobné rodičovské želanie. Dobre porozmýšľajte nad touto otázkou a okamžite uvidíte veľa chýb zo svojej strany a veľa správnych ciest pred sebou.

  1. Musíte dobre vedieť, čo robí, kde sa nachádza a kým je obklopené vaše dieťa

Avšak musíte mu dať pre neho potrebnú voľnosť, aby sa nenachádzalo iba pod vašim osobným vplyvom, ale pod mnohými rôznorodými vplyvmi života. Musíte rozvíjať u dieťaťa schopnosti vysporiadať sa s cudzími, negatívnymi ľuďmi a okolnosťami, aby ich rozpoznalo včas. V skleníkovej a izolovanej výchove toto nie je možné dosiahnuť.

  1. Výchovná a vzdelávacia práca je predovšetkým práca organizátora

V tejto práci neexistujú maličkosti. Vo výchovnej práci nie sú zbytočnosti. Dobrá organizácia spočíva v tom, že nestráca zo zreteľa najmenšie detaily a maličkosti. Maličkosti sa vyskytujú pravidelne, každodenne, každú hodinu a z nich sa skladá život. Pre výchovu nie je potrebné veľa času, ale rozumné využívanie malého času.

Makarenko

  1. Nevnucujte svoju pomoc, ale vždy buďte pripravení pomôcť

Rodičovská pomoc by nemala byť vnucujúca, obťažujúca a únavná. V niektorých prípadoch je nutné dať dieťaťu možnosť dostať sa z ťažkostí samému. Je potrebné, aby si zvyklo prekonávať prekážky a riešilo stále zložitejšie problémy. Avšak musíme vždy vidieť ako dieťa rieši tú alebo onú operáciu, nemalo by sa dopustiť, aby sa zaplietlo a dostalo sa do zúfalstva. Niekedy je potrebné, aby dieťa videlo vašu bdelosť, pozornosť a dôveru v jeho sily.

  1. Neplaťte a netrestajte za pracovné výsledky

Ja dôrazne neodporúčam používať v oblasti práce akékoľvek odmeny a tresty. Pracovná úloha a jej riešenie musí sama o sebe prinášať dieťaťu pocit uspokojenia a radosti. Uznanie jeho práce „za dobrú prácu“ musí byť najlepšou odmenou za jeho námahu. Rovnakou odmenou bude pre neho vaša pochvala jeho vynaliezavosti, tvorivosti a pracovných postupov.

Avšak aj  túto verbálnu pochvalu nie je vhodné zneužívať. Dieťa by sa nemalo chváliť za vykonanú prácu v prítomnosti vašich priateľov a známych. Zvlášť sa nesmie trestať za zlý výkon, alebo prácu. Dôležité v tomto prípade je zabezpečiť, aby bola úloha vyplnená.

  1. Naučiť dieťa ľúbiť nie je možné bez výchovy ľudskej dôstojnosti

Naučiť ľúbiť, naučiť spoznávať lásku, naučiť byť šťastný, to znamená, naučiť vážiť si samého seba, naučiť sa ľudskej dôstojnosti.

  1. Nikdy neprinášajte seba ako obetu dieťaťu

Zvyčajne hovoria: „My rodičia dávame dieťaťu všetko, obetujeme mu všetko, vrátane svojho šťastia.“ To je ten najhorší darček, ktorý môžu rodičia urobiť pre dieťa. To je taký hrozný dar, že je možné odporučiť: pokiaľ chcete otráviť svoje dieťa, dajte mu vypiť veľkú dávku svojho osobného šťastia a ono sa otrávi.

  1. Naučiť človeka byť šťastným nie je možné, ale vychovať ho tak, aby bol šťastný, to možné je

Láska, to je najväčší pocit, ktorý tvorí divy, ktorý tvorí nových ľudí a vytvára najväčšie ľudské hodnoty.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie