Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Fajčenie a tehotenstvo

kurenie_berem-1V posledných desaťročiach sa po celom svete uskutočnilo veľa výskumov, ktoré prehĺbili predstavy o škodlivých účinkoch fajčenia, vrátane pasívneho, počas tehotenstva. Takmer vo všetkých krajinách sveta je zaznamenaný výrazný nárast počtu žien fajčiarok. Napríklad v USA fajčí najmenej jedna tretina všetkých žien vo veku nad 15 rokov, 52 – 55 % tehotných žien fajčí a 20 – 25 % z nich fajčí počas celej doby tehotenstva. Vo Veľkej Británii fajčí 43 % tehotných žien.

Vedec Nick Sidle vo svojej knihe uvádza, že zhrňujúce výsledky 336 výskumov ukazujú na nepriaznivý vplyv fajčenia na tehotenstvo. Správa popisuje negatívny dopad fajčenia na hmotnosť novorodencov, perinatálnu úmrtnosť, predčasný pôrod, telesné postihnutia, preeklampsiu, spontánny potrat a vrodené poruchy.

Nežiaduce účinky fajčenia na plod sú „indexom“ jeho zraniteľnosti, zvýšeného rizika spontánneho potratu, predčasného pôrodu, perinatálnej úmrtnosti a tiež dlhodobého škodlivého účinku na fyzický rast,  vývoj nervového systému a inteligencie dieťaťa. Pri celkovom posúdení vplyvu fajčenia matiek na plod sa používa termín „fetálny syndróm“.

imagesFWH95047Dr. R.K. Ignateva je presvedčená, že miera neúspešných výsledkov tehotenstiev sa výrazne zvyšuje u matiek fajčiarok. Pozorovanie 45 113 tehotných žien ukázalo, že zvýšenie hmotnosti tela matky pri výživnej strave nechráni plod pred negatívnymi dôsledkami fajčenia. U tehotných boli zaznamenané rôznorodé zmeny placenty spojené s fajčením. Pri skúmaní hmotnosti placenty u fajčiacich matiek bolo zistené, že v mnohých prípadoch bola hmotnosť nižšia, ako bola norma. Hmotnosť novorodencov bola taktiež nižšia, ako bol priemer.

Placenta fajčiacich tehotných žien bola tenšia a mala viac okrúhlu formu. Taktiež boli zaznamenané ultra štrukturálne zmeny placenty a poruchy krvného obehu placenty.

Existujú dôkazy, že fajčenie počas tehotenstva negatívne ovplyvňuje aj stav periférnej cirkulácie u žien a spôsobuje zníženie dýchacích pohybov plodu. V cigaretovom dyme obsiahnutý nikotín a oxid uhoľnatý majú vplyv na vnútromaternicový rast plodu v dôsledku poklesu schopnosti hemoglobínu dodávať kyslík a v dôsledku spazmov maternicových tepien spôsobujúcich poruchy placentárnych funkcií.

Miera úmrtnosti detí pri pôrodoch fajčiacich matiek je v priemere o 30 % vyššia ako u nefajčiarok. Z celkového počtu detí, ktoré zomreli počas pôrodu, každoročne vo Veľkej Británii  zomiera 8,3 % z dôvodov súvisiacich s fajčením.

U žien fajčiarok je 22,5 – 41 % prípadov potratov. U nefajčiarok je iba 7,4 % prípadov potratov. Riziko vzniku príznakov náhlej smrti novorodenca je u fajčiarok zvýšené o 52 %. Výskumy v SSSR ukázali, že 96 % prípadov potratov bolo spôsobených fajčením v priebehu tehotenstva a predčasný pôrod bol v priamom pomere k počtu každodenne vyfajčených cigariet.

97ab14

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie