Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Deklarácia lekárov

Viac ako 5,2 tisíc lekárov a vedcov podpísalo Rímsku deklaráciu, ktorá deklaruje oficiálnu politiku zaobchádzania s koronavírusom ako možný zločin proti ľudskosti.

Rímska deklarácia bola vypracovaná na svetovom summite o koronavíruse, ktorý sa konal v Ríme od 12. do 14. septembra. Tiež to tam bolo prvýkrát oznámené a boli pod deklaráciu vložené prvé podpisy. Odvtedy je vyhlásenie možné elektronicky podpisovať na webovej stránke.

Medzi organizátormi summitu boli menovaní lekári a právnici z USA, Kanady, krajín EÚ, Latinskej Ameriky, ale aj Indie a Južnej Afriky, ktorí v niektorých krajinách praktizujú neuznané a dokonca aj zakázané liečebné protokoly.

Deklarácia lekárov

Globálny COVID summit, Rím, Taliansko

Medzinárodná aliancia lekárov a medicínskych vedcov

September 2021

„My, lekári sveta, zjednotení a verní Hippokratovej prísahe, spoznajúc, že lekárska profesia, tak ako ju poznáme, sa nachádza na križovatke, sme povinní vyhlásiť nasledujúce:

KEĎŽE našou najvyššou zodpovednosťou a povinnosťou je zachovávať a obnovovať dôstojnosť, integritu a lekárske umenie a vedu;

KEĎŽE došlo k bezprecedentnému útoku na našu schopnosť starať sa o pacientov;

KEĎŽE sa verejná politika rozhodla ignorovať základné koncepty vedy, zdravia a blaha a namiesto toho prijala stratégiu „jeden prístup pre všetkých“, ktorá viedla k viac ochoreniam a úmrtiam ako individualizovaný, personifikovaný prístup k zdravotnej starostlivosti;

KEĎŽE lekári a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pracujúci v prvých líniách, ktorí využívajú svoje znalosti o epidemiológii, patofyziológii a farmakológii, často ako prví identifikujú nové, potenciálne život zachraňujúce liečebné postupy;

KEĎŽE sú lekári čoraz viac odstrašovaní od otvoreného odborného diskurzu a výmeny myšlienok o nových a objavujúcich sa chorobách, čo nielen ohrozuje podstatu lekárskej profesie, ale čo je ešte dôležitejšie a tragickejšie aj životy našich pacientov;

KEĎŽE je tisíckam lekárov odopierané právo poskytovať liečbu svojim pacientom v dôsledku prekážok, ktoré im kladú lekárne, nemocnice a agentúry verejného zdravotníctva, v dôsledku čoho veľká väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nie je schopná chrániť svojich pacientov čeliacim chorobe. Lekári dnes jednoducho odporúčajú svojim pacientom, aby šli domov (a umožnili tým množenie vírusu) a vrátili sa, až keď sa ich choroba zhorší, čo má za následok státisíce zbytočných úmrtí pacientov v dôsledku zlyhania v liečbe (“failure-to-treat”);

KEĎŽE vyššie uvedené nie je medicína. Nie je to starostlivosť. Nemôžeme sedieť nečinne, kým sú naši pacienti nútení ísť domov a byť tam chorí.

Tieto politiky môžu v skutočnosti predstavovať zločiny proti ľudskosti.

Z TÝCHTO DÔVODOV SME SA:

UZNIESLI, že vzťah lekár-pacient musí byť obnovený. Tento vzťah je v samom jadre medicíny, pretože umožňuje lekárom najlepšie porozumieť svojim pacientom a ich chorobám, formulovať liečbu, ktorá dáva najväčšiu šancu na úspech, zatiaľ čo pacient je aktívnym účastníkom ich starostlivosti.

UZNIESLI, že vpád politiky do lekárskej praxe a vzťahu medzi lekárom a pacientom sa musí skončiť. Lekári a všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia mať slobodu vykonávať lekárske umenie a vedu bez strachu z perzekúcií, cenzúry, ohovárania alebo disciplinárnych opatrení, vrátane prípadnej straty licencie a nemocničných výsad, straty poistných zmlúv a zasahovania vládnych subjektov a organizácií – ktoré nám ďalej bránia v starostlivosti o pacientov v núdzi. Viac ako kedykoľvek predtým musí byť chránené právo a schopnosť výmeny objektívnych vedeckých poznatkov, ktoré prispievajú k poznaniu chorôb.

UZNIESLI, že lekári musia obhajovať svoje právo predpisovať liečbu podľa zásady V PRVOM RADE NEŠKODIŤ (Primum non nocere). Lekárom nesmie byť bránené predpisovať bezpečné a účinné liečebné postupy. Také obmedzenia spôsobujú zbytočné predlžovanie choroby a úmrtia. Musí byť obnovené právo pacientov na liečbu po ich plnom informovaní o rizikách a výhodách každej možnosti liečby.

UZNIESLI, že vyzývame lekárov a všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z celého sveta, aby sa pridali k tomuto ušľachtilému zápasu, k snahe o obnovu dôvery, integrity a profesionality lekárskej praxe.

UZNIESLI, že vyzývame vedcov z celého sveta skúsených v biomedicínskom výskume a dodržiavajúcich najvyššie etické a morálne štandardy, aby trvali na možnosti vykonávať a publikovať objektívny, empirický výskum bez strachu z trestu a poškodenia svojej kariéry, povesti a živobytia.

UZNIESLI, že vyzývame pacientov, ktorí veria v dôležitosť vzťahu lekár-pacient a v svoju schopnosť byť aktívnymi účastníkmi vo vlastnej zdravotnej starostlivosti, aby požadovali prístup k lekárskej starostlivosti spočívajúcej na vede.

AKO SVEDECTVO VYŠSIE UVEDENÉHO dolu podpísaní pridali svoj podpis k tomuto vyhláseniu.“

https://doctorsandscientistsdeclaration.org/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie