Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Čo spôsobujú vakcíny s mozgom našich detí

Vystúpenie pediatra Dr. Lawrence Palevského, ktorý je odborným asistentom na American Academy of Pediatrics a spoluzakladateľom a predsedom Holistic Pediatric Association, na medzinárodnom sympóziu s prednáškou na tému: „Vakcíny: čo robíme s mozgom našich detí?“ vzbudila veľkú pozornosť.

Prednáška sa zaoberá narušením neurologického vývoja detí a chronickými ochoreniami ako sú autizmus, záchvaty, oneskorený vývoj reči, porucha pozornosti, hyperaktivita, ťažkosti pri učení, atď. a ich vzťah s vakcínami.

Autor analyzoval veľké množstvo výskumov a dospel k záveru, že mnohé z týchto detských chorôb a vývojových chýb môžu byť spôsobené prienikom rôznych patogénov do mozgu, vrátane vírusov, baktérií a toxických látok. A ako sa dostanú do mozgu? Koniec koncov, mozog je normálne chránený pred prienikom všetkých týchto patogénov takzvanou hematoencefalitickou bariérou.

Táto bariéra neumožňuje preniknutie do mozgu, okrem patogénov, dokonca ani liekom, čo sťažuje ich použitie pri rôznych ochoreniach mozgu. Ale farmaceutické spoločnosti prišli s technológiami, ktoré umožňujú otvoriť hematoencefalickú bariéru, čo umožňuje dodávať potrebné lieky do mozgu. Zdalo by sa, že je všetko v poriadku! Ukázalo sa však, že všetky tieto technológie sa používajú tam, kde by sa nemali v zásade používať, a to vo vakcínach!

Je známe, že vakcíny podľa zloženia obsahujú množstvo patogénov. Okrem vírusov a baktérií sú to tiež rôzne toxické prísady, stačí si prečítať anotáciu k akejkoľvek očkovacej látke. Medzi stúpencami a odporcami očkovania sa vedú spory týkajúce sa toho, aké nebezpečné, alebo bezpečné sú všetky tieto zložky pre organizmus človeka a najmä pre dieťa. Každá zo strán argumentuje v prospech svojho názoru a všetky tieto argumenty môžu znieť celkom presvedčivo a môžu byť podporené „vedeckými dôkazmi“.

Ale o jednu skutočnosť sa nikto z nich nebude sporiť – ani stúpenci, ani odporcovia očkovania. Že všetky tieto patogény z vakcín nepatria do mozgu!

Dr. Lawrence Palevský vo svojej prednáške poskytuje presvedčivé dôkazy o tom, že rovnaké technológie, ktoré sa používajú vo farmaceutickom priemysle na dodávanie liekov cez hematoencefalickú bariéru do mozgu, sa tiež používajú vo vakcínach. Z toho môžeme konštatovať, že všetky patogény obsiahnuté vo vakcínach sa musia dostať do mozgu tým, že obídu hematoencefalickú bariéru a spôsobujú rôzne poruchy.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie