Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Čo sa stalo so pšenicou, alebo problém nie je v lepku?

roundupAlergia na lepok je veľmi bežný jav medzi Američanmi v posledných desiatich rokoch. Ako sa ukázalo, pšenica sa stala toxickou kvôli spôsobe pestovania a spôsobe zberu.

Známa blogerka Sarah Pope, matka troch detí, odhalila hlavnú príčinu, prečo ľudia prestali tráviť pšeničný proteín glutén a prečo stále viac Američanov prechádza na bezlepkovú diétu. Ukazuje sa, že celý problém je v Roundupe. V USA je bežnou praxou ošetriť pšenicu niekoľko dní do zberu herbicídom Roundup. To umožňuje zožať viac obilia s menším úsilím a pred plánovaným termínom.


Roundup obsahuje smrteľne nebezpečnú látku glyfosát. Prvýkrát použili tento herbicíd na poliach na sušenie zrna pred zberom na začiatku roku 1980. V posledných pätnástich rokoch sa to stalo bežnou praxou. V súčasnosti sa asi 30 % všetkého vyrobeného Roundupu používa v tradičnom poľnohospodárstve ako sušiace činidlo 7 až 10 dní pred zberom.

Profesorka Massachusetss Institute of Technology Dr. Stephanie Seneff, ktorá do hĺbky preskúmala daný problém: „V dôsledku sušenia plodín glyfosátom je väčšina pšenice v USA v súčasnosti infikovaná touto látkou. Pri tomto postupe spracovania, dáva pšenica viac zrna a mierne sa zvyšuje výnos. Glyfosát preniká do semien, keď rastlina zomiera. Keď zomiera, dáva viac semien.“ Tvrdí Seneff vo svoje správe na konferencii o výžive v Indianapolis.

Podľa amerického ministerstva poľnohospodárstva, v roku 2012 bolo 99 % tvrdej pšenice ošetrených herbicídmi. Tento podiel vzrástol v porovnaní s rokom 1998, keď bolo ošetrených 88 % tvrdej pšenice.

RoundupLeadstoHealthRisks042713Výrobca Roundupu, spoločnosť Monsanto tvrdí, že v dôsledku postreku rastlín s obsahom vlhkosti zŕn nad 30 %, rastlina absorbuje Roundup do zŕn. Poľnohospodárom sa páči táto prax, pretože umožňuje zabiť rastlinu a poskytnúť včasnú úrodu. Pšeničné polia často dozrievajú nerovnomerne a použitie Roundupu pred zberom urýchľuje dozrievanie zelených častí polí. Výsledkom je, že Roundup preniká do menej zrelého zrna a dostáva sa do úrody.

Ľudia, ktorí konzumujú výrobky zhotovené z takýchto zŕn nepochybne konzumujú aj častice Roudupu. Zaujímavé je, že v USA sladovnícky jačmeň, z ktorého pripravujú pivo, nie je povolené predávať, ak boli rastliny pred zberom ošetrené Roundupom. Rovnako je to aj so šošovicou a hrachom. Pšenicu predávajú bez problémov.

Podobná prax nie je bežná iba v USA. Podľa správy britskej agentúry štandardov jedla, v dôsledku použitia Roundupu ako výsušadla, sa zvyšky glyfosátu objavujú pravidelne vo vzorkách chleba. Niektoré európske krajiny sa postavili k problému seriózne. V Holandsku je používanie Roundupu zakázané úplne a vo Francúzsku by mal zákaz nasledovať čoskoro.

celiac-incidence-as-a-factor-of-glyphosate-application-to-wheat

Tabuľka na obrázku ukazuje prudký nárast ošetrovania pšenice glyfosátom v USA od roku 1990 a výskyt celiakie (alergia na lepok). Tabuľka prevzatá z výskumu uverejnenom v decembri 2013 v časopise Interdisciplinary Toxicology. Výskum sa zaoberal problémom, ako glyfosát spôsobuje autoimunitné ochorenia. Nesmieme zabúdať, že pšenica nie je geneticky modifikovaná a neobsahuje ako GMO kukurica a GMO sója „Roudup Ready“, to znamená, nie je odolná škodlivým účinkom Roundupu. Z tohto dôvodu, ošetrenie Roundupom jednoducho zabije pšenicu.

Roundup negatívne vplýva na fungovanie prospešných baktérií v žalúdku, čo spôsobuje priepustnosť črevných stien a ako dôsledok objavenie príznakov autoimunitných ochorení.

Najhoršie na tom je, že negatívne účinky glyfosátu sa tvoria pomaly a bez príznakov celé mesiace a roky. Postupne sa zápal rozprestiera po bunkovom systéme tela. Dôsledky takéhoto systémového zápalu sú choroby a patológie:

  • gastrointestinálne problémy,

  • obezita,

  • diabetes,

  • choroby srdca,

  • depresia,

  • autizmus,

  • neplodnosť,

  • onkologické ochorenia,

  • rôzne sklerózy,

  • alzheimerová choroba, atď..

Aj iné plodiny sušia pred zberom Roundupom, ako napríklad: jačmeň, cukrovú trstinu, ryžu, sušenú fazuľu, sladké zemiaky, cukrovú repu, a iné. Ak sa chcete chrániť pred touto katastrofou, je len jedna cesta a to kupovať produkty u farmárov, ktorí pracujú technológiami šetrnými k prírode, alebo si produkty vypestovať sami.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie