Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Chýbajúci súrodenci vplývajú na štruktúry mozgu dieťaťa

9_5Nová štúdia čínskych vedcov ukázala, že pri chýbajúcich súrodencoch nejde iba o detskú psychológiu, ktorá sa odráža aj na podvedomí dieťaťa – jedináčika, ale ide aj o zmeny priamo vo vývoji mozgu. Pritom sú tieto rozdiely v štruktúre mozgu spojené viac s neurológiou, ako so psychológiou.

Počas výskumu špecialisti z Juho-západnej univerzity v Číne uskutočnili skenovanie mozgu viac ako 300 mladých ľudí z dvoch skupín. V prvej skupine boli účastníci, ktorí vyrastali s bratmi alebo so sestrami a účastníci druhej skupiny boli jedinými deťmi v rodine.

Ako sa ukázalo, objem šedej hmoty sa u dobrovoľníkov z oboch skupín jednoznačne líšil. Podľa vedcov ide o prvú neurologickú štúdiu v tejto oblasti, ktorá potvrdila súvislosť zmien v štruktúre mozgu  s rôznymi typmi správania. Počas výskumu, okrem skenovania mozgu, požiadali deti, aby prešli rôznymi testami na meranie inteligencie, úrovne tvorivého potenciálu a na určenie povahových čŕt.

Výsledky nepreukázali existujúce rozdiely v úrovni inteligencie účastníkov oboch skupín, ale preukázali väčšiu pružnosť v myslení u detí – jedináčikov, ktorým rodičia venovali všetku svoju pozornosť. U detí jedináčikov bola zaznamenaná aj nízka úroveň dobrosrdečnosti a neurotizmu.

Vedci zistili rozdiely napríklad aj v objeme mediálnej prefrontálnej kôry v mozgu, ktorá je spojená aj so sociálnym správaním. Deti vyrastajúce so súrodencami mali tento objem mozgovej kôry väčší.

Výskumy v minulosti v tejto oblasti preukázali, že dieťa bez súrodencov je v detstve viac egoistické a má sklon menej sa deliť.

untitled

Správa z výskumu bola publikovaná v časopise Brain Imaging and Behaviour.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie