Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Výskum v oblasti energetického vampirizmu

imagesYCS58S3RTéma energetického vampirizmu sa ukázala tak naliehavá, že sa jej výskumom začala zaoberať skupina vedcov v Moskve pod vedením Dr. Sergeja Jakovleva.

„Vo vedeckom výskumnom centre sme vykonali sériu vedeckých experimentov v súčinnosti s autorom knihy „Energetický vampirizmus“ Alexandrom Astrogorom s cieľom zistiť, či je pravda, že určité mechanizmy vampirizmu sú príčinou vzniku rôznych ochorení. K tomu sme použili veľmi citlivú metódu morfologickej analýzy tekutých kryštálov krvi pomocou polarizačnej mikroskopie. Krv sme vybrali, pretože obsahuje informácie o všetkých procesoch v organizme a krv je tiež energetický akumulátor slnečnej energie.

Analyzovali sme viac ako 200 pacientov rôzneho pohlavia, rôzneho veku a s rôznymi ochoreniami. Identifikovali sme štatistické zmeny v štruktúre, v tvare, plochy a vo farbe tekutých kryštálov krvi u zdravých ľudí a pacientov a rozdelili sme ich podľa typov energetického vampirizmu navrhnutých Alexandrom Astrogorom. Slneční – extroverti a mesační – introverti.

V polarizačnom mikroskope tekuté kryštály krvi prakticky zdravých ľudí vyzerajú homogénne, žltej farby a pravidelne okrúhlej formy. Každý kryštál je ako malé slniečko s jadrom v strede. A jadro je ako drahokam v slnečnom svetle. Radostný človek je zdravý človek, a to, čo je napísané na jeho tvári, priťahuje k nemu iných ľudí. To vidíme aj v biologickej štruktúre tekutých kryštálov krvi.Tu prichádzame k záveru, že kruhová lúčová štruktúra tekutého kryštálu krvi zdravého človeka akoby chráni jeho žiarivé jadro a vytvára úžasnú harmóniu tvaru.

proboikokonaCelkom iný obraz sa vyskytuje pri rôznych ochoreniach človeka. Tu vidíme zmeny v štruktúre, vo forme, v ploche a farbe kryštálov. Pri morfologickej analýze tekutých kryštálov sa všetky ochorenia rozdelili na studené, horúce a neutrálne. Tieto patologické stavy zodpovedajú slnečnému a mesačnému vampirizmu s množstvom prechodných foriem. V polarizačnom mikroskope vyzerajú ako červené, oranžové, modré s inými odtieňmi tekutých kryštálov krvi, s defektmi a rôznymi kombináciami nepravidelnej formy.

Konštrukčná forma kryštálov krvi u chronicky chorého človeka má roztrhaný a podlhovastý tvar s určitými narušeniami jadra kryštálu. Farba jadra kryštálu stráca slnečnú farbu a dostáva odtiene zelených, modrých alebo oranžových lúčov či škvŕn. Pri sledovaní chorých sme prišli k záveru, že taká štruktúra tekutého kryštálu krvi je charakteristická darcom. Aj podľa Astrogora, pri vampirizme, hlavne darca je napadnutý vampirizmom do hĺbky duše. Preto darcovia žijú kratšie. Biologicky je postihnuté srdce, jadro kryštálu krvi. Pri analýze zisťujeme, že hlavne v krvi začínajú vznikať prvé energetické problémy človeka na fyzickej úrovni, späté s jeho duchovným svetom.

Veľmi veľký a škaredý, čo sa formy týka, je tekutý kryštál krvi, ktorý sme sledovali u energetických vampírov. Pritom mnohé z nich majú otvorené jadro. My sme ich pridelili k slnečným vampírom. Tam, kde je jadro označené akoukoľvek formou, ukazuje na mesačného vampíra. Kryštály jedných aj druhých vampírov majú tmavo-červené a vyblednuté farby.

4625Náš výskum spolu s autorom knihy o energetickom vampirizme Alexandrom Astrogorom môže mať veľmi praktický význam, a to vytvorenie „rýchleho testu“ na identifikáciu rôznych foriem energetického vampirizmu. To umožní pri včasnej psychickej, energetickej a sociálnej korekcii zabrániť vzniku a rozvoji rôznych foriem ochorení. Nie nadarmo sa v starovekej medicíne choroba považovala za trest za zlý životný štýl, zlé myšlienky a činy. My sme presvedčení, že keď sa mení duchovný stav človeka, mení sa aj jeho zloženie krvi.

Oblasť psychickej energie je ešte stále málo preskúmaná súčasnou vedou. Psychická energia preniká do všetkých tkanív, do každej bunky a vytvára v celom organizme harmonickú rovnováhu alebo nerovnováhu. Súčasná medicína si musí uvedomiť dôležitosť štúdia energetickej a informačnej interakcie ľudí medzi sebou a so životným prostredím. To umožní posunúť sa novú etapu v rozvoji medicíny.

Také skúsenosti umožnia využívať všetky psychické a fyzické rezervy človeka na zachovanie zdravia, krásy a dlhovekosti. Pred nami je ešte veľa experimentov, ktoré nám odhalia tento vážny a zaujímavý problém energetického vampirizmu.“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie