Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Fotografia a jej vplyv na život a osud človeka

Vedeli ste, že niekedy môže jedna fotografia zmeniť váš život, ovplyvniť vaše vzťahy s okolitými ľuďmi, vaše podnikanie, šťastie a zdravie? Pri pohľade na fotografie si väčšina ľudí neuvedomí, že každá z nich má vlastnú energetiku a niektorí ľudia môžu prostredníctvom fotografie ovplyvniť život a osud osoby zobrazenej na fotografii. Týka sa to papierových fotografií, fotografií na sociálnych sieťach, weboch atď.

Už oddávna ľudia verili v prepojenie medzi človekom a jeho zobrazením. Z pokolenia na pokolenie sa odovzdávali mystické príbehy, ktoré rozprávali o vzťahu človeka a jeho portrétu a tiež o ľuďoch, ktorí zomreli, akoby odovzdali plátnu umelca svoju životnú silu. Pomocou rodinných portrétov spôsobovali stredovekí čarodejníci a vedmy prekliatie daného človeka.

V polovici devätnásteho storočia sa objavila fotografia a zároveň bol odstránený prostredník – umelec, ktorý svojím biopoľom, svojou energiou, talentom, alebo chýbajúcim talentom, mohol ovplyvniť osud portrétu a jeho majiteľa. Vďaka fotografii mohol ísť kontakt od pozerajúceho na zobrazeného vo väčšej miere napriamo. Je potrebné spomenúť, že každý fotograf ako priamy účastník snímku tiež zanecháva na fotografii určitý energetický odtlačok, aj keď je niekoľkonásobne menší ako zanechaný odtlačok umelca na portréte.

Dnes už odborníci v praxi preukázali, že pomocou fotografií je možné efektívne „pracovať“ s akýmkoľvek objektom na nej zobrazeným aj na prakticky neobmedzenú vzdialenosť. Je možné čítať pomocou fotografie akúkoľvek informáciu o danej osobe a ovplyvňovať ju. Fotografia umožnila odborníkom vplývať na ľudí bez ohľadu na vzdialenosť.

Každá fotografia má neviditeľné spojenie s osobou, ktorá je na nej zobrazená. Vďaka nej je možné s vysokou mierou istoty určiť, či je daná osoba živá, alebo mŕtva, aké choroby má, aká je jej evolučná úroveň, kvalita bioenergetiky a mnoho iných informácií. Pokiaľ na danú osobu cez fotografiu pozitívne vplýva odborník, tak je možné ho uzdraviť z chorôb, alebo zvýšiť jeho energetickú hladinu, vykonať diagnostiku, alebo napríklad odstrániť narkotickú, alkoholickú závislosť. Samozrejme, že je možné na danú osobu vplývať aj negatívne.

Experimenty s kuriatkami

V jednom z laboratórií sa uskutočnil výskum, ktorý sa zaoberal vzťahom fotografie a objektom zobrazeným na danej fotografii. V pozícii účastníkov experimentu boli štyri novo vyliahnuté kuriatka. Všetky kuriatka boli absolútne zdravé, čo potvrdilo veterinárne vyšetrenie. Všetky kuriatka sa na seba podobali, akoby boli štvorčatá a všetky boli držané v absolútne rovnakých podmienkach pod dohľadom laboratórnych pracovníkov.

Kuriatka boli označené a jedno z nich bolo sfotografované a následne boli fotografie rozdané veľkému počtu ľudí. Každého držiteľa fotografie požiadali, aby pozeral na fotografiu, ak mu bude smutne na duši, alebo keď ochorie, bude mať nedostatok síl, deficit energie. Držiteľ mal nielen pozerať na fotografiu, ale aj mysľou brať energiu na regeneráciu svojho organizmu.

Tri pokusné kuriatka, ktoré neboli fotografované sa krásne vyvíjali a rástli. Štvrté kuriatko zobrazené na fotke viditeľne zaostávalo vo vývoji, rozvíjalo sa horšie vo všetkých kritériách. Po ukončení experimentu vyžadovalo kuriatko špeciálnu starostlivosť, aby vôbec prežilo. Podobný experiment bol uskutočnený s rastlinami a výsledok bol podobný. S organizmom človeka prebieha niečo podobné. Tieto experimenty ukázali, ako dochádza na diaľku k „odčerpávaniu“ životnej energie zo živého objektu pomocou fotografie. Životná energia kuriatka začala prúdiť k držiteľom fotografií, čo sa okamžite prejavilo na jeho stave.

Pred pár desaťročiami, keď ešte neexistovali fotoaparáty v telefónoch a fotoaparáty boli cenovo menej dostupné, taktiež spoločnosť nepoznala sociálne siete dnešného typu a fotografie zostávali vo väčšine prípadov iba v rodinných albumoch, tak bol energetický vampirizmus cez fotografie minimálny. V súčasnej dobe ide o značný problém.

Ruskí vedci A. Stepanov a A. Možajskij uskutočnili sériu experimentov s fotografiami žijúcich, aj mŕtvych ľudí. Vedci vplývali fotografiami na vodu a následne skúmali túto vodu chromatografickou analýzou. Bolo zistené, že voda, ktorá prišla do styku s fotografiami živých ľudí, má výrazne rozdiely od vody, ktorá bola v interakcii s fotografiami mŕtvych ľudí. Tento výskum umožnil s vysokou pravdepodobnosťou určiť, či je daný človek živý, alebo mŕtvy. Okrem toho sa meralo aj vyžarované biopole fotografií.

Počas experimentu sa nachádzali fotografie v obálkach. V 75 % – 85 % prípadov vedci dokázali určiť, kde sa nachádzajú fotografie živých a kde mŕtvych ľudí. Vedcov tiež prekvapil fakt, že ak položili fotografiu mŕtveho spolu s fotografiou živého, tak spoločné biopole zmizlo. Pokiaľ sa človek zobrazený na fotografii nachádzal blízko fotografie, taktiež biopole fotografie zmizlo.

V súčasnej dobe je preferovaná hypotéza, že fotografia je akýmsi kľúčom k získaniu informácií o danom človeku. Praktikujúci špecialista môže pomocou fotografie človeka povedať o danej osobe o jej minulosti, budúcnosti, zdravotnom stave a tiež o jeho vzťahu s ľuďmi, stave jeho energetického poľa, jeho defekty a cudzorodé štruktúry, atď. Môže ovplyvniť túto osobu ako celok, alebo iba jeho časť.

Vedci stále nepoznajú všetky tajomstvá fotografie a možnosti fotografie. Vedci okrem iného objavili jedinečnú vlastnosť fotografií – uričtým spôsobom „značkovať“ ľudí odsúdených na nešťastia a taktiež aj objekty (autá, lietadlá, lode, budovy), ktorých čakajú havárie a nešťastia. Základom týchto fotografií je Kirlianov efekt. Podľa odborníkov, nejaký čas pred určitým problémom začínajú objekty v sebe akumulovať „energiu ničenia“. Na fotografiách energetického poľa človeka, alebo objektu urobených zvláštnym spôsobom, táto značka vyzerá ako čierna škvrna, preto je tento jav nazývaný „čierna značka“. Ľudia, alebo objekty označené čiernou značkou, sú prakticky odsúdený na choroby, havárie a katastrofy.

U ľudí sa čierna značka môže objaviť kvôli neopatrným nečestným činom – porušením morálnych zásad, atď. Nie je vylúčený aj prenos čiernej značky dedením kvôli takzvanému rodovému prekliatiu. Ďalšou príčinou čiernej značky môže byť energoinformačná porucha, alebo iný negatívny vplyv. Treba myslieť aj na to, že konzumácia alkoholu, užívanie narkotík vrátane fajčenia, značne oslabuje prirodzené energetické pole.

V 70 % prípadov je možné zbaviť sa „čiernej značky“. Aby ste to dosiahli, je potrebné vedome zmeniť svoj životný štýl a na prvých miestach morálnych priorít by mala byť pravda a česť. Do určitej miery je možné zbaviť deštruktívneho programu človeka aj objekt.

Má sa teraz človek strániť fotografií a fotografovania? To určite nie je riešením, ale pri vedomostiach čo je možné fotografiami spôsobiť je zdravý úsudok pri fotografovaní výhodou. Fotografia môže byť radosťou a zábavou, ale aj nebezpečným nástrojom.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie