Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Čierna tantra

тантра„Pri každom pohlavnom kontakte dochádza k vzájomnej výmene potenciálu a kvalít medzi mužom a ženou. Pri tom existuje niekoľko variantov tejto výmeny. Každý človek nezávisle na tom, či je žena alebo muž, má energetický potenciál, ktorý sa produkuje organizmom počas dňa (JO) ako výsledok rozštiepenia organických a anorganických molekúl v bunkách. Pritom tento potenciál závisí od fyzického a emocionálneho stavu človeka a nie je rovnaký u tej istej osoby počas jeho života. S vekom sa tento potenciál znižuje (1) a vplývajú naň aj biorytmy organizmu človeka.

Organizmus zdravého človeka vždy vytvorí potenciál (JO) s určitou rezervou, ktorú človek používa v extrémnych situáciách. Existuje minimálny potenciál (J1), ktorý je nevyhnutný pre normálne zdravé fungovanie organizmu. Preto, keď počas intímneho kontaktu prichádza k výmene kvalít, tak každý partner dáva časť svojho potenciálu (J2) a dostáva na oplátku časť potenciálu svojho partnera (J3) (obrázok 66 a 67).

pK9vwAy0LFA28EDsTN-J6k

Veľmi dôležitý je pomer toho, akú časť potenciálu (JO) každý z partnerov dáva druhému a koľko dostáva naspäť. Pri každej výmene energií niekto z partnerov dáva viac ako dostáva a v tom nie je nič zlé, pokiaľ strata energie neprevyšuje veličiny:

ΔJ ≤ J0 – J1 (1)

Problém nastáva vtedy, keď jeden z partnerov počas intímneho kontaktu stráca viac ako existujúca rezerva (obrázok 68 a 69).

ΔJ > J0 – J1 (2)

HY7mVsxiJ4UIyuUWELdSI4

V tomto prípade má miesto sexuálny vapirizmus, ktorý môže mať epizodický charakter spojený s tým, že jeden z partnerov je dočasne vyčerpaný z dôvodu choroby, alebo nervového stresu a nedokáže obnoviť normálny stav. Pritom nedochádza ihneď k vážnemu poškodeniu zdravia sexuálneho partnera tak, ako neškodí darcovstvo krvi. V tomto prípade sexuálny partner získava fyzické vyčerpanie, ktoré často vyvoláva vznik rôznych chorôb a v niektorých prípadoch môže byť príčinou smrti.

Sexuálnymi vampírmi môžu byť ženy aj muži. Sexuálny vampirizmus môže mať vedomý aj nevedomý charakter. V prípade vedomého sexuálneho vampirizmu tu má miesto čierna tantra. Čierna tantra je založená na odčerpávaní životnej sily zo sexuálneho partnera prostredníctvom špeciálneho kódovania vykonaného počas sexuálneho kontaktu, keď je človek maximálne otvorený. Pritom dostatočne stačí iba jedno kódovanie, aby sa životná sila od darcu kontinuálne privádzala k sexuálnemu vampírovi bez ohľadu na to, či existujú nasledujúce sexuálne kontakty, alebo bez ohľadu na to, v akej vzdialenosti sa od seba nachádzajú.

Zvyčajne sa vytvorí tantrická pyramída na základe podobného kódovania. Tantrický líder propaguje svojím obetiam princípy voľnej lásky a učí svojich „blízkych“ spôsobom podobného kódovania. V dôsledku toho „blízki“ pripájajú k tantrickémi „bratstvu“ nových fanúšikov voľnej lásky a učia ich to isté. Počet pripojených k tantrickej pyramíde rastie exponenciálne a vytvára akúsi hierarchiu, v ktorej sa životná sila akumuluje na každej úrovni a postupuje na ďalšiu. V dôsledku toho tantrický líder zhromažďuje obrovský potenciál životnej energie. Zvyčajne sa tento potenciál používa na manipuláciu masami ľudí v tých alebo iných cieľoch prostredníctvom vplyvu na podvedomie.“

Nikolaj Levašov, z knihy „Podstata a rozum“ časť 1.

Túto pozoruhodnú knihu v ruskom jazyku si môžete zakúpiť tu:
http://eshop.biosferaklub.info/produkt/nikolaj-levasov-podstata-a-rozum-1-2/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie