Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Fotografia a jej vplyv na život ľudí I.

nachinajushhij-fotografJedna jediná fotografia môže zmeniť život človeka, ovplyvniť jeho vzťahy, podnikanie, šťastie.. Väčšina ľudí si neuvedomuje, že každá fotografia má svoju vlastnú energiu a niektorí ľudia môžu cez fotografiu ovplyvniť život človeka, ktorý je na nej zobrazený. To sa týka fotografií v albumoch aj na sociálnych sieťach na internete, a iných.

V súčasnej dobe odborníci dokázali, že pomocou fotografie je možné efektívne „pracovať“ na diaľku s človekom, ktorý je na nej zobrazený. Je z nej možné prečítať akúkoľvek informáciu o človeku a vplývať na neho pozitívne alebo negatívne, bez ohľadu na vzdialenosť.

Každá fotografia má neviditeľné spojenie s človekom, ktorý je na nej zobrazený. Spoľahlivo sa dá podľa nej zistiť, či je človek mŕtvy alebo živý, aké choroby ho trápia, úroveň jeho energie a rôzne iné informácie. Zvlášť dobré na tento účel sú fotografie s veľkým rozlíšením.

V jednom laboratóriu boli vykonané experimenty o vzťahu medzi fotografiou a objektom na nej zobrazeným. Skúmanými objektmi sa stali štyri čerstvo vyliahnuté kuriatka. Všetky kuriatka boli zdravé, z jedného plemena, s rovnakými vonkajšími znakmi. Všetky sa udržiavali v rovnakých podmienkach pod dohľadom vedcov.

Všetky kuriatka označili značkami, jedno z nich sfotografovali a fotku rozdali väčšiemu množstvu ľudí. Všetkých ľudí požiadali, aby pozerali na fotku, keď im bude smutno a ťažko na duši, alebo keď budú chorí, budú mať nedostatok energie a aby si z kuriatka na fotografii brali mysľou energiu.

Tri kuriatka dokonale rástli a rozvíjali sa. Štvrté kuriatko z fotografie viditeľne zaostávalo od ostatných, doslova chradlo pred očami. Horšie sa vyvíjalo vo všetkých kritériách a po skončení experimentu sa mu museli zvlášť venovať, aby ho udržali pri živote. Podobný experiment bol vykonaný s rastlinami, výsledok bol rovnaký.

S organizmom človeka prebieha niečo podobné. Tento experiment ukázal, ako sa je možné „vlámať“ na diaľku do organizmu a vyčerpať životnú energiu zo živého subjektu pomocou fotografie. To sa nazýva aj energetický vampirizmus na diaľku.

Na podobnú stratu energie doplatilo veľa verejne známych ľudí, umelcov a politikov, fotky, ktorých sú neustále zverejňované v médiách. Stali sa nedobrovoľne energetickými darcami pre tisíce ľudí. Aj keď existujú možnosti, ako sa pred tým chrániť.

Ruskí vedci A.M. Stepanov a A.I. Možajskij vykonali sériu experimentov s fotografiami živých a mŕtvych ľudí. Vplývali fotografiami na vodu a potom skúmali túto vodu s pomocou chromatografickej analýzy. Bolo zistené, že voda ovplyvnená fotografiami živých ľudí je úplne odlišná od vody, ktorá prišla do interakcie s fotografiami mŕtvych. Tento výskum dokázal s vysokou spoľahlivosťou určiť, či je dotyčná osoba živá, alebo mŕtva. Okrem toho sa meralo aj biopole vyžarujúce z fotografie.

Pri experimente sa nachádzali fotky v obálkach. V 75 – 85 % sa podarilo vedcom určiť, kde sú fotografie mŕtvych a kde živých ľudí. Vedcov prekvapila skutočnosť, že v prípade, ak fotografiu mŕtveho položili spoločne s fotografiou živého, tak spoločné biopole zmizlo. Rovnako, aj keď sa človek na fotografii nachádzal v blízkosti, biopole fotografie zmizlo.

V súčasne dobe môže odborník zistiť podľa fotografie o človeku veľa, o jeho minulosti, budúcnosti, o jeho zdravotnom stave, o jeho vzťahoch. Môže vidieť stav jeho energetického poľa, vidieť poškodenia a cudzorodé štruktúry, vplyv rôznych energetických účinkov, atď.

Pri nastavení sa na človeka cez fotografiu môže odborník ovplyvniť tohto človeka ako celok, alebo iba jeho časť. Vplyv môže byť pozitívny, napríklad: diagnostika zdravotného stavu, odstránenie negatívnych programov a cudzích vplyvov, vytvorenie ochrany, atď. Vplyv môže byť aj negatívny, napríklad: vnútenie negatívnych programov, cudzorodých štruktúr, negatívny vplyv na zdravie, vzťahy, vyčerpanie životnej energie, atď.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie