Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Briti získali polovicu svojich génov z Francúzska

Historický šok pre Britov: nová analýza DNA 793 kostier z doby bronzovej z celej Británie a pevninskej Európy odhalila genetické tajomstvá masívnej ľudskej migrácie, ktorá sa odohrala asi pred 3000 rokmi.

Nová štúdia bola zverejnená v časopise Nature. Medzinárodný výskumný tím 200 ľudí pracoval pod vedením York University v Anglicku, Harvard Medical School v USA a Viedenskej univerzity v Rakúsku. Bola študovaná DNA 793 obyvateľov Británie z doby bronzovej, čo umožnilo zistiť, že približne v rokoch 1300 – 800. pred Kr. vlny migrantov dorazili do južnej Británie z dnešného severného Francúzska. (Ako vieme, v tých dobách bolo územie dnešného Francúzska provinciou Veľkej Tartárie.. pozn.pr.)

Autor štúdie, profesor Ian Armit z University of York, v článku napísal, že vedci už dlho predpokladajú, že migranti prišli do Británie v dobe bronzovej. To však bolo založené na „obchode a spoločných ideológiách“. Nový výskum DNA teraz ukazuje, že medzi komunitami v Británii a Európe existoval „intenzívny kontakt“ počas strednej a neskorej doby bronzovej.

Profesor Armit pre MailOnline povedal, že najbližší genetickí príbuzní migrantov, ktorí prišli do Británie, „patria všetci k populácii z neskorej doby železnej na periférii Francúzska“. Vďaka neustálemu pohybu obchodníkov, vzájomným manželstvám a malým pohybom rodinných skupín, trvalé intenzívne kontakty medzi ľuďmi z pevninskej Británie a Európy v priebehu storočí úplne zmenili genetický osud Britov.

Profesor Armit dodal, že nedošlo ani k jednej veľkej násilnej invázii, ani k jednej migračnej udalosti, ale migráciu označil za „homogenizáciu“. Toto je zvláštny výber slov pre vedeckú prácu o ľudskej DNA, pretože tento výraz opisuje proces, ktorým sa emulgujú kvapôčky tuku v mlieku, aby sa smotana neoddelila. Autor mal na mysli, že migrácia bola mierna alebo pokojná.

Štúdia tiež ukázala, že takáto migrácia do Británie sa nevyskytla počas staršej doby železnej. Je to dôležité, pretože archeológovia vždy spájali šírenie keltských jazykov s dobou železnou. Nové poznatky naznačujú, že keltské jazyky prišli z Francúzska v neskorej dobe bronzovej. To všetko potvrdzuje takzvaný „keltský príbeh z centra“.

V apríli 2020 profesor Patrick Sims-Williams publikoval článok s názvom Alternatíva keltského z východu a keltského zo západu. Výskumník vysvetlil, že po väčšinu dvadsiateho storočia archeológovia spájali šírenie keltských jazykov s údajnou expanziou „východnej halštatskej kultúry“ v prvom tisícročí pred naším letopočtom na západ. Autor kritizoval domnienky a dezinterpretácie klasických textov a onomastiky, ktoré viedli k hypotéze „Keltov z východu“. Na záver Sims-Williams naznačil, že „keltské žiarenie z Francúzska v prvom tisícročí pred Kristom by bolo ekonomickejším vysvetlením známych faktov“ a toto tvrdenie sa nemohlo nezhodovať s výsledkami nového výskumu.

Spoluautor štúdie profesor David Reich z Harvard Medical School povedal, že „každý rozumný vedec by mal na základe týchto výsledkov upraviť svoje predpoklady o tom, čo sa stalo“. Vedec však dodal, že tieto nové údaje v žiadnom prípade „neriešia otázku pôvodu keltských jazykov v Británii“.

V rokoch 1200 až 200 pred Kr. v Británii, v populáciách doby bronzovej, došlo k prudkému zvýšeniu frekvencie výskytu „alely“. Tento génový variant podporuje perzistenciu laktózy, schopnosť dospelých tráviť laktózu v mlieku. V článku sa hovorí, že by to poskytlo „veľkú výhodu“ v prežití pre deti s touto genetickou adaptáciou.

Vedci tiež našli „výnimočne vysoký“ podiel predkov skorých európskych farmárov (EEF) v Kente, čo je len niekoľko skokov cez Lamanšský prieliv od Francúzska. Profesor genetiky Daniel G. Bradley z Trinity College Dublin, ktorý sa podieľal na partnerskom hodnotení štúdie, uviedol, že túto konkrétnu líniu priniesli do Európy farmári z tureckej Anatólie pred mnohými tisíckami rokov.

Tento pôvod EEF naznačuje použitie migračných kanálov cez úzky Doverský prieliv počas neskorej doby bronzovej. Počas tejto doby zavedené poľnohospodárske rodiny a komunity rozšírili svoje územia v južnej Británii a kovové rudy na výrobu bronzových nástrojov, náčinie a zbrane sa predávali z Británie cez Európu.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie