Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Biologické LED osvetlenie s cirkadiánnou reguláciou

Na trh prichádza prenosné biologické LED svietidlo

Pravidelný rytmus, na ktorý sú uspôsobené biologické hodiny človeka, predstavuje striedanie dňa a noci, teda svetla a tmy. Svetlo, ako jeden zo základných faktorov životného prostredia ovplyvňujúci každodenné fungovanie, sa významne podieľa na stave fyzickej aj psychickej pohody človeka, jeho pracovnom výkone a tiež schopnosti organizmu regenerovať.

V dnešnej dobe svietime viac ako je potrebné, deň si predlžujeme umelým osvetleníma ani v noci nemáme úplnú tmu. Množstvo nesprávne zvoleného a tiež nesprávne nainštalovaného pouličného osvetlenia spôsobuje alarmujúcu hladinu svetelného znečistenia ovzdušia. Aj napriek zatiahnutým žalúziám sa do domácnosti dostáva v noci množstvo svetla. Zároveň večerné nadmerné svietenia značne narúša synchronizáciu denných rytmov. Prostredníctvom svetelnej kontaminácie prostredia ako napr. reklama svietiaca do okna počas spánku, spánok pri zapnutej TV alebo dlhé sedenie pred obrazovkou počítača s modrým LED osvetlením, narúšame naše vnútorné biorytmy.

Aj nízke intenzity umelého svetla počas noci môžu narušiť vnútorné hodiny a uvoľňovanie hormónov. Cirkadiánny systém cicavcov, teda aj cirkadiánny systém človeka, je najcitlivejší na tzv. modré svetlo. Keď počas tmy naše oči zaregistrujú modré svetlo, hladina melatonínu je nízka a do tela sa začne vylučovať hormón kortizol (pozn. hormón s povzbudzujúcim účinkom). Svetlo z našich prístrojov je obohatené o tzv. krátku vlnovú dĺžku, takže má vyššiu koncentráciu modrého svetla než prirodzené svetlo. Modré farebné spektrum teda ovplyvňuje hladinu indikujúcu spánok viac než akákoľvek iná vlnová dĺžka.

Výrobcovia LED osvetlenia si tieto problémy uvedomujú a reagujú na ne širokým sortimentom dostupným pre svojich zákazníkov. Medzi najnovšie objavy v oblasti biologického LED osvetlenia patrí aj prenosné cirkadiánne LED svietidlo, ktoré umožňuje synchronizáciu cirkadiánneho rytmu – buď na zvýšenie bdelosti a produktivity, alebo naopak – prípravu na spánok. Flexibilitu správneho zdravého svetla môže používateľ svietidla využívať kedykoľvek počas dňa. Vyvinuté bolo pomocou dynamickej technológie, ktorá bola prvýkrát vyvinutá v spolupráci s NASA na podporu cirkadiánnych rytmov astronautov na Medzinárodnej vesmírnej stanici.

Dvojspektrálna cirkadiánna technológia zaručuje, že používateľ má vždy správne svetlo v správny čas. To znamená, že je možné ľahko prechádzať z modrého farebného spektra, ktoré zvyšuje energiu a výkonnosť, až po spektrum, ktoré je ochudobnené o modré sfarbenie, aby podporilo pokojný nočný spánok. Energeticky úsporné LED cirkadiánne osvetlenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo najlepšiu ochranu a minimalizovalo negatívne účinky svetla s modrou vlnovou dĺžkou počas noci.

Pásmová choroba, odborne nazývaná desynchronóza, je únava vyplývajúca z narušenia cirkadiánnych biorytmov po leteckom prekonaní viacerých časových pásiem.

Smith Johnson, lekár, odborník na preventívnu leteckú medicínu a vedecký poradca, uviedol, že duálne spektrum je ideálne pre cestovateľov, športovcov, pilotov, dokonca tiež kozmonautov, ktorí čelia striedaniu cyklov svetlo/tma, a musia vždy podávať špičkové výkony. Pri dlhších cestách lietadlom nastáva narušenie biorytmu z dôvodu prekonávania časových pásiem a môže byť sprevádzané bolesťami hlavy, poruchami spánku či tráviacimi problémami. Podstata problému je v tom, že vnútorné biologické hodiny sú vzhľadom na nové podmienky prostredia – predovšetkým na svetlo – rôzne fázovo posunuté a je potrebný určitý čas na ich opätovné zladenie s novým rytmom. Pri letoch na západ sa tieto hodiny ,,oneskorujú“ a pri letoch na východ sú „popredu“. Lety západným smerom sa vo všeobecnosti znášajú ľahšie ako lety východným smerom. Johnson sa ďalej vyjadril: ,,Som nadšený, že si môžem zbaliť svietidlo, aby mi pomohlo presunúť moje cirkadiánne hodiny, kdekoľvek som – napríklad do lietadla.“

Pokrok a aktívny životný štýl prispeli nielen k predlžovania dňa ako takého, ale tiež k predĺženiu obvyklého pracovného času. Podľa českej vedkyne a odborníčky na ľudský biorytmus Heleny Illnerovej trvá náš deň až 16 hodín, pretože si prirodzené svetlo dopĺňame umelým. Keď je deň takto dlhý, človek je vysoko aktívny. Keď je svetla menej, skracuje sa aj doba intenzívnej psychickej aktivity. Vystavenie svetlu večer a v prvej polovici noci vedie k oneskorenému začiatku tvorby melatonínu, čím sa cirkadiánne hodiny oneskoria. Preto u pracovníkov pracujúcich napríklad na nočné zmeny dochádza často k narušeniu cirkadiánnej rytmicity spánkového cyklu. Spánok s optimálnou dĺžkou a kvalitou sa preto stáva čoraz dôležitejším. Intenzita nočného svetla má výrazný vplyv na dĺžku spánku. Zatiaľ čo v roku 1960 bola priemerná dĺžka spánku 8 až 9 hodín, v roku 2009 to bolo menej ako 6 a pol hodiny. Podľa výskumu poklesla priemerná dĺžka spánku za posledných 50 rokov o takmer 2 hodiny.

Modré svetlo nie je samo o sebe nijako škodlivé, práve naopak. Modré svetlo je obsiahnuté v prirodzenom dennom svetle a potrebujeme ho najmä ráno – k zoraďovaniu našich biologických hodín, k prispôsobeniu sa novému vonkajšiemu času po letoch cez časové pásma a k optimalizácii našich výkonov počas dňa. Ak však používame modré svetlo večer, keď prirodzenému vonkajšiemu svetlu začína modrá zložka chýbať, biologické hodiny sa môžu oneskoriť, organizmus nezačne tvoriť spánkový hormón, teda nezačína ani subjektívna biologická noc. Je preto dobré osvetliť si miestnosti v domácnosti teplým bielym svetom a v rozumnej dobe pred spaním začať používať teplé žlté osvetlenie a zároveň sa vyvarovať osvetleniu modrému. Niektoré zariadenia majú tzv. nočný režim, ktorý pomáha znížiť zložku modrého osvetlenia. Treba mať na pamäti, že svetlo a tma vo veľkej miere ovplyvňujú fungovanie ľudského organizmu.

ZDROJE

Zdroj:
https://freyaled.com/blog/biologicke-led-osvetlenie-s-cirkadiannou-regulaciou

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie