Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Bielovežský národný park chráni tajomstvo starovekej civilizácie

Biosférická rezervácia Bielovežský národný park je jednou z najvýznamnejších prírodných pamiatok Poľska a Bieloruska. V Bielorusku nesie názov Bielovežský prales. Rastú tu pozostatky reliktových lesov, ktoré pokrývali územie pôvodných plání Európy. Unikátne tisícročné dubové lesy s bohatou flórou a faunou priťahujú vedcov z celého sveta. Živočíšny svet zahŕňa 59 druhov cicavcov, viac ako 250 druhov vtákov a približne 1200 druhov bezstavovcov.

Nedávny výskum, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu „Life + ForBioSensing: Komplexný monitoring dynamiky lesov Bielovežského pralesa s použitím diaľkového prieskumu“, umožnil laserové skenovanie zemského povrchu zo vzduchu. Vedci použili optický lokátor Lidar – Light Identification Detection and Ranging na svetelnú detekciu a určenie vzdialenosti. Princíp jeho práce pozostáva v nasledovnom: zo zdroja žiarenia je smerovaný laserový lúč, ktorý sa odráža od cieľa a je zachytený fotosenzitívnym zariadením. Inými slovami, objekt je osvetlený svetelným impulzom a následne sa meria čas, počas ktorého sa signál vracia k zdroju.

Pri analýze získaných údajov vedci, bez toho, aby to očakávali, našli stopy starovekej civilizácie na území poľskej časti Bielovežského národného parku. Ide o vede neznáme lineárne objekty dlhé niekoľko desiatok metrov. Výška objektov je len 20 až 30 cm, ale len preto, že väčšina objektov sa nachádza pod zemou, preto musia byť odkopané spolu so zaujímavými artefaktmi, ktoré čakajú na svojich objaviteľov.

V súčasnosti sa poľskí vedci snažia zistiť nielen funkciu, ale aj datovanie štruktúr. Predtým sa na tomto území uskutočnili vykopávky, vtedy boli na skúmanom území nájdené kamenné konštrukcie ranného stredoveku – 5. až 12. storočie nášho letopočtu. Preto vedci predpokladajú, že súčasný objav je oveľa starší. Získané výsledky predstavujú reliktový les Bielovežského pralesa v úplne inom svetle ako objekt antropologického výskumu súvisiaceho s činnosťou starovekých sídiel.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie