Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Stať sa človekom a byť človekom je veľmi ťažké

„Človekom sa nestáva ten, kto vie, ako ním byť, ale ten, kto skutočne koná činy, ktoré z neho robia človeka. Málokto dnes vie, že Človek má len štyri príznaky.

Prvým znakom človeka je jeho schopnosť milovať iných ľudí (priať im dobre ako sebe samému), milovať svoju vlasť, povolanie a pod. Pri absencii lásky sa v človeku vkráda strach a láska je nahradená nenávisťou, ktorá z neho robí zviera.

Druhým znakom človeka je schopnosť vštepiť ľuďom vieru v život, aj keď sa zdá, že už všetko skončilo. Viera v hodnoty (nezamieňať s náboženskou tzv. vierou), ktorá je mimo človeka samotného ​​a robí ho potrebným pre ľudí a takýto človek nikdy nebude osamelý. Jedine ľudia, ktorí majú vieru, sa stávajú osobnosťami. Tí, ktorí sú neistí a pochybujú, budú prinajmenšom osamelí, zbytoční a pre kohokoľvek nepotrební.

Tretím znakom človeka je schopnosť vštepovať nádej iným ľuďom v situáciách neistoty. Zdrojom nádeje človeka je taký jasný a svetlý obraz sveta, ktorý mu umožňuje nielen presne stanoviť ciele v živote, ale aj „vydláždiť cestu“ k tomuto cieľu pre seba a pre ostatných.

A štvrtým znakom človeka je schopnosť pracovať, vytvárať úžitkovú hodnotu – to, bez čoho ľudia nemôžu žiť. Človek je niekto, kto kŕmi, zohrieva, chráni, upokojuje a učí iných ľudí, keď to oni sami nedokážu. Človek je schopný práce, ak dokáže prekonať negatívne stavy, ktoré v ňom vznikajú v procese míňania pracovnej sily: únava, napätie, stres, monotónnosť. Až potom sa ľudia stávajú ľuďmi, keď vyrastú tak, že začnú skutočne kŕmiť, liečiť, zohrievať, pomáhať a súcitiť s niekým v núdzi.

Nesmieme však zabúdať na „Ľudskosť“ – toto je, prísne vzaté, nezávislé morálne, etické, estetické správanie ľudí založené na týchto funkciách:

  • sebakontrole (jedinca);

  • samoregulácii (subjektu);

  • samoriadení (osobnosti);

  • sebavzdelávaní (individuality).

Tieto funkcie zabezpečujú „zvnútra“ jeho mentalitu, bez nátlaku akejkoľvek vonkajšej sily. Je to „Ľudskosť“, ktorá dodnes udržuje sociálno-ekonomickú stabilitu na planéte.“

Fedor Škrudnev

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie