Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Atómové elektrárne uvoľňujú do atmosféry kryptón

nuclear-energyUž dávnejšie je známe, že v dôsledku svojej práce jadrové elektrárne produkujú a voľne odvetrávajú do atmosféry izotopy kryptónu a uhlíka. Hlavne kryptón – 85 a uhlík – 14. Inertný a pre človeka, zdalo by sa, bezpečný plyn kryptón – 85, bol v atmosfére našej planéty prakticky neprítomný až do atómovej doby. Ale kryptón – 85 má jednu vlastnosť – zvyšuje elektrickú vodivosť atmosféry.

Člen akadémie vied ZSSR, doktor chemických vied, profesor Valerij Alexejevič Legasov (1936 – 1988), ešte v roku 1982 zistil, že zvýšenie elektrickej vodivosti atmosféry so sebou nesie zvýšenie počtu a intenzity klimatických a prírodných anomálií: tajfúnov, uragánov, záplav, prudkých zmien tepla a chladu.

untitledOdborníci vypočítali, že na to, aby sa planéta stala neobývateľnou, stačí vypustiť do atmosféry iba 600 ton kryptónu – 85. Do dnešného dňa jadrové elektrárne už vyprodukovali 160 ton kryptónu – 85 a toto množstvo sa zvyšuje každý rok o 5 %. Ale aj množstvo, ktoré sa doteraz vyprodukovalo, je dostatočné na to, aby atmosféru doslova zbláznilo. Meteorológovia hovoria o rastúcom počte a ničivej sile hurikánov a tajfúnov. Pokiaľ sa tieto grafy porovnajú s nárastom kryptónu v atmosfére, nie je pochýb o správnosti záverov profesora Legasova.

Kryptón sa ťažko eliminuje filtrami a je veľmi pohyblivý v atmosfére, okrem toho nie je absorbovaný oceánmi, ani pôdou. Rozsah tvorenia kryptónu – 85 je o niekoľko rádov vyšší ako u všetkých ostatných rádionuklidov. Kryptón ako chemický prvok nie je zapojený do biologických procesov, avšak je absorbovaný tkanivami organizmu pri dýchaní a je dobre rozpustný v tukových tkanivách človeka a zvierat. Čiže aj preto emitované žiarenie kryptónom má určitý vplyv na biologické procesy, keď napríklad blokuje elektrickú vodivosť tkaniva.

Poukazuje sa najmä na rolu kryptónu – 85 pri zmene elektrickej vodivosti atmosféry, čo môže spôsobiť vážne geofyzikálne účinky, ako je napríklad zníženie elektrického náboja Zeme a zmenu magnetického poľa, zníženie elektrického odporu atmosféry medzi oceánom a ionosférou, zmenu v zrážkovej činnosti, zvýšenie počtu tornád a uragánov. Množstvo kryptónu – 85 sa v atmosfére každoročne zvyšuje a v súčasnosti je obsah kryptónu – 85 v atmosfére miliónkrát vyšší, ako pred začiatkom atómového veku.

a3a74b8c

V súčasnosti sa informácie o negatívnom vplyve kryptónu – 85 zamlčujú. Prvý ich opísal Valerij Legasov, ktorý sa zúčastnil ako vedúci výskumný pracovník Vedeckého ústavu atómovej energie aj pri odstraňovaní následkov atómovej katastrofy v Černobyle. Smrť Velerija Legasova je zahalená viacerými nejasnosťami.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie