Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ako organické produkty znižujú hladinu pesticídov v organizme

35aa3dŠvédsky inštitút Environmental Research Institute (IVL) sa pokúsil zistiť, ako môže prechod rodiny na organické produkty len na dva týždne, ovplyvniť hladinu pesticídov v organizme celej rodiny. Výsledky prekvapili všetkých.

Švédska rodina s tromi deťmi rôzneho veku, ktorá predtým nepoužívala organické produkty, súhlasila prijať účasť na výskume organizovanom Inštitútom IVL.

Najprv celá rodina po dobu jedného týždňa pravidelne odovzdávala vzorky moču na analýzu a potom po dobu dvoch týždňov rodina jedla len biopotraviny.

b67a72

Výsledky boli prekvapujúce najmä u detí. Priemerne zaťaženie pesticídov v ich orgánoch sa znížilo na koeficient 9,5. V niektorých prípadoch úroveň detekovateľných chemikálií klesla už za jeden – dva dni.

9277129fb529Zníženie hladiny pesticídov u 3 ročného chlapca.

3fde6b878372Zníženie hladiny pesticídov u 10 ročného dievčaťa.

2fa9585506b6Zníženie hladiny pesticídov u 12 ročného dievčaťa.

 

U rodičov tento proces prebiehal oveľa pomalšie.

fd8e8dOtec, 40 rokov.

e342e6Matka, 39 rokov.

Vedci sa snažili kontrolovať experiment tak, ako to bolo možné. Poprosili rodinu používať iba ekologické produkty pre osobnú hygienu a starostlivosť o domácnosť a nekupovať nové tkaniny po dobu dvoch týždňov organického stravovania. Dokonca našli značku organického žuvacieho tabaku pre otca.

Zoznam pesticídov (alebo prípravkov na ochranu rastlín ako ich niekedy nazývajú v správe), ktoré boli nájdené v orgánoch rodiny:

  • MPCA (herbicíd)
  • Ethylenebisdithiocarbamates (fungicíd)
  • Atrazín (herbicíd)
  • Chlórpyrifos (insekticíd)
  • Thiabendazol, Iprodion, Diurón, Vinclozolin (fungicídy)
  • Boskalid (fungicíd)
  • 2,4- dichlórofenoxyoctová kyselina (herbicíd)
  • Pyretroidy, ako je Cypermetrín, Esfenvalerat (insekticíd)
  • Propamokarb (fungicíd)
  • Chlormequat (CCC) a merequat (inhibítory rastu)

Hlavným dôvodom, prečo ľudia po celom svete kupujú alebo si pestujú organické bioprodukty, je zníženie hladiny pesticídov v organizme. Hoci niektoré štúdie tvrdia, že pesticídy nie sú škodlivé v malých dávkach, nikto tomu neverí.

Vedci zo švédskeho Inštitútu uznávajú, že: „Úrovne, ktoré sme našli v moči v dobe konzumácie konvenčne pestovaných potravín, sa nachádzajú v hraniciach povolených úrovní, to znamená, že jedna látka nepredstavuje nebezpečenstvo pre človeka.

Ale zároveň švédski vedci správne uvádzajú, že tieto chemické látky sú v norme, pokiaľ ich hodnotíme jednotlivo. Veda doteraz neskúmala dlhodobé dôsledky od ich kombinovaného efektu alebo efektu „kokteilu“. Inými slovami, pravdepodobnosť toho, že rôzne chemické látky na ochranu rastlín reagujúc spolu dajú silnejší alebo slabší negatívny alebo pozitívny vplyv, nebola dostatočne preskúmaná vo výskumných testoch.

„Vzhľadom na to, ako málo v súčasnej dobe vieme o kombinovanom účinku rôznych chemických látok, ktorým sú ľudia vystavený každý deň po celý život, bolo by múdre uplatniť zásadu obozretnosti v tomto prípade.“ Píše sa v správe IVL.

Každý si musí sám vybrať, či bude počúvať vedcov alebo si môže vypočuť matku tejto rodiny, ktorá po experimente povedala: „Všeobecne platí, že v prvom rade vždy rozmýšľame o deťoch. Naše deti mali množstvo chemických látok vo svojom tele, od ktorých sa zbavili a ja nechcem, aby sa im vrátili späť.“

Podrobne je možné oboznámiť sa s výskumom na webe: https://www.coop.se/PageFiles/430210/Coop%20Ekoeffekten_Rapport_eng.pdf

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie