Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Ako môžu lesy zvýšiť úrodnosť pôdy

Syntropia Ernesta Gotscha

V roku 1984 švajčiarsky farmár Ernst Gotsch kúpil v Brazílii 500 hektárov úplne odlesnenej pôdy, na ktorej nebolo vody a viali silné vetry. Namiesto toho, aby začal obrábať pôdu a budovať systém kvapkovej závlahy, začal obnovovať kvalitu pôdy výsadbou stromov a zvyšovaním biodiverzity na danom mieste. Ernst Gotsch vynašiel špeciálnu metódu sebestačného hospodárenia, ktorú nazval syntropia (zachovanie energie a rovnováhy).

Schéma intenzívneho záhradníctva v kombinácii s lesníctvom vyzerá ako oáza uprostred púšte. Ide o regeneračný a výnosný pestovateľský systém, ktorý možno aplikovať na akýkoľvek pozemok bez ohľadu na klímu, kvalitu pôdy a veľkosť plochy.

Ide o kombináciu výsadby jednoročných plodín medzi radmi rôznych stromov. Systém sa často nazýva aj agrolesníctvo.

Ide o systém, ​​ktorý sa môže líšiť v závislosti od regiónu, či už ide o horúcu africkú savanu alebo svahy Európy. Existuje však ústredný princíp, ktorým je modelovanie nášho poľnohospodárskeho systému na regeneračných a samoreprodukujúcich sa systémoch, ktoré vidíme v prírode.

Okrem zásad agrolesníctva a propagácie polykultúr trvaliek a letničiek, ktoré sú už pre mnohých farmárov považované za vážne inovácie, Gotsch venuje osobitnú pozornosť systémovému orezávaniu rastlín a návratu biomasy do pôdy, čím sa otázka ekologických farmárov „kde brať organiku na mulčovanie“ uzatvára. Samozrejme, že množstvo získanej organickej hmoty sa bude líšiť v tropickom a miernom klimatickom pásme. A samozrejme bezorebné hospodárenie, ktoré umožňuje z roka na rok zlepšovať kvalitu pôdy.

„Poďme pestovať a spravovať lesy tak, aby sme ukázali, že vytváranie lesa umožňuje pestovať veľa potravín a les sám produkuje jedlo.“ Ernst Gotsch.

Gotsch nazval svoj systém „syntropickým“ poľnohospodárstvom, pretože ho považuje za opak entropie. Toto je cesta od nezvratného rozptýlenia energie ku koncentrácii energie, poriadku, organizácii a životu…

 

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie