Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Súčasný stav výskumu psychofyzického vplyvu vo svete

Dnes sa v USA myšlienky psychofyzického vplyvu rozvíjajú na základe východných psychofyzických systémov, komplexnej aplikácie hypnózy, neurolingvistického programovania, psychostimulácie, počítačových psy-technológií, biorezonančnej stimulácie. Pritom je cieľom získať schopnosť ovládať ľudské správanie.

Podľa niektorých informácií boli vytvorené spoľahlivé metódy, vrátane využitia technických prostriedkov, aplikovaných v praxi v záujme zabezpečenia požadovaného správania a prijímania rozhodnutí potrebných pre USA hlavami iných štátov.

V Číne prácu v oblasti neurosenzoriky a psychotroniky vykonáva viac ako 100 vedeckých organizácií so zapojením vedcov z Národnej akadémie vied. Hlavná pozornosť sa venuje predpovedaniu a riadeniu ľudského správania. Vyvinuté metódy sa používajú na vytvorenie kontroly nad osobami s rozhodovacou právomocou.

Sú tiež informácie o školení psychofyzikov na poskytovanie diaľkového vplyvu. Školenie sa vykonáva od detstva v špeciálnych vzdelávacích inštitúciách.

Izrael kládol hlavný dôraz na výskum zameraný na dosiahnutie kvalitatívne nových možností pre človeka prostredníctvom sebaregulácie, zmien vedomia a potenciálu fyzického tela.

Okrem toho vznikajú technické prostriedky na programovanie ľudského správania fungujúce na základe matematického modelovania symboliky „Kabaly“. Pozoruhodným príkladom je nespôsobilosť izraelského premiéra Sharona, ktorá bola ukázaná v televízii.

Výskum realizovaný v Japonsku je z veľkej časti zameraný na potreby vojenského rezortu. Akadémia národných síl sebaobrany skúma možnosti využitia parapsychologických javov, a to aj na spravodajské účely. Problémom psychotroniky sa venuje aj Ústav religióznej psychológie.

Doposiaľ sa dosiahli dobré výsledky vo vývoji technických prostriedkov založených na počítačových technológiách, ktoré poskytujú kvalitatívne nové stavy vedomia. Existujú už experimentálne zariadenia, ktoré poskytujú vzdialený vplyv na biofyzikálnu štruktúru človeka.

Špeciálne služby Severnej Kórey experimentujú v oblasti interakcie polí v záujme zmeny úrovne fungovania orgánov a fyziologických systémov človeka až do smrteľného výsledku.

Španielske tajné služby financovali výskum zameraný na skúmanie účinkov rôznych fyzikálnych faktorov na ľudské orgány a mozog s cieľom vytvoriť prostriedky na narušenie funkcií týchto orgánov a zmenu stavu psychiky.

Nemecko pred niekoľkými rokmi uskutočnilo rozsiahlu kampaň na vydávanie diplomov svojej parapsychologickej spoločnosti, počas ktorej sa takmer vo všetkých krajinách zbierali informácie o jednotlivcoch s nekonvenčnými schopnosťami a robil sa výskum v tejto oblasti.

V mnohých krajinách existujú informácie o využívaní energeticko-informačného vplyvu na jednotlivcov, malé tímy, veľké skupiny ľudí a obyvateľstvo. Navyše sa nehovorí o experimentoch, ktoré sú v rôznych podobách uskutočňované už dlhší čas, v rámci využitia overených technológií na dosahovanie praktických a najčastejšie politických cieľov.

V mnohých krajinách sveta sa hľadajú, vyberajú a študujú ľudia s fenomenálnymi schopnosťami, aby sa odhalili mechanizmy ich formovania a prejavu. Úspešne sa pokúšajú vytvárať systémy na testovanie, výber a školenie nadaných ľudí v tomto smere.

Vyvíjajú sa techniky a prostriedky na rozvoj mimoriadnych schopností, na úroveň, v ktorej je človek v stave vzdialeného ovplyvňovania iného človeka a prijíma informácie kanálom intuitívneho vnímania, ktoré nie sú dostupné pre iné zdroje.

Takto vyškolený psychofyzik operátor pomocou osobných údajov dokáže stanoviť diagnózu záujmovej osoby, určiť jej osobnostné kvality, životné túžby, morálny potenciál, neresti, cnosti, odhaliť jej skryté súvislosti, predispozície a sklony.

Ak hovoríme o osobnosti človeka, tak operátor psychofyzika nemá prakticky žiadne problémy s popisom osobného portrétu akejkoľvek osoby, bez ohľadu na jej polohu. Spoľahlivosť uvedených informácií kolíše v rozmedzí 90 %.

Veľký význam vo všetkých štruktúrach štátnej správy má výber ľudí zodpovedných za formovanie a realizáciu zahraničnej a vnútornej politiky.

Profesionalita, spoľahlivosť, nekorumpovanosť, absencia nerestí a iné vlastnosti charakteru človeka potrebné pre jeho efektívnu prácu v záujme jeho krajiny – to je neúplný zoznam otázok, ktoré sú v kompetencii špeciálneho operátora.

Žiaľ, zatiaľ takéto technológie naši vládni úradníci nepožadujú a namiesto efektívnej pomoci z využívania špičkových technológií to vnímajú ako hrozbu pre svoj osobný život.

Svet ale nestojí a ľudia už vedia o ich „temných skutkoch“. Súčasné školy pre výcvik psychofyzikov umožňujú vychovať odborníkov schopných riešiť tieto úlohy:

Zhromažďovanie (snímanie) informácií:

– identifikácia zdrojov skrytých hrozieb pre štát z politického, ekonomického a vojenského hľadiska, ako aj pre predstaviteľov vojensko-politického vedenia;

– príprava prognóz zahraničnopolitickej situácie, sociálnej situácie v krajine, správania sa jednotlivca, výsledku rôznych procesov v spoločnosti pri minime dostupných informácií;

– určenie polohy objektov podľa topografických máp, schém, plánov;

– čítanie podvedomých informácií od záujmových osôb na základe fotografií a inštalačných údajov, ako aj informácií z utajovaných dokumentov;

– realizácia diagnostiky zdravotného stavu záujmových osôb podľa fotiek a základných údajov;

– hodnotenie úrovne pripravenosti špecialistov na prácu v daných podmienkach;

– identifikácia geopatogénnych zón a zón odolných voči zemetraseniu;

– detekcia hrozby porúch a havárií technických komplexov, technologických komunikácií a priemyselných zariadení;

– vykonávanie diagnostiky zariadení;

– predpoveď prírodných katastrof s uvedením miesta a času;

– hodnotenie stavu a produktivity prírodných zdrojov;

– hľadanie minerálov a pod.

Boris Konstantinovič Ratnikov (1944-2020) – pôsobil v KGB v Moskve, od roku 1981 – 1982 a 1985 – 1987 pôsobil v Afganistane. Od roku 1991 bol prvý zástupca náčelníka Hlavnej správy bezpečnosti RF. V rokoch 1994 – 1997 bol hlavný poradca bezpečnostnej služby prezidenta RF a poradca náčelníka Federálnej služby RF.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie