Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Žena, materstvo a alkohol

zena a alkohol1psPoznámka prekladateľa: Článok publikovaný v roku 2001 v Rusku sa priamo dotýka problémov s konzumáciou alkoholu aj na Slovensku a v Čechách. Podľa WHO svetovej zdravotníckej organizácie spotreba alkoholu za rok na hlavu obyvateľa v roku 2011:

Rusko          – 15,76 l

Slovensko   – 13,33 l

Česko          – 16,45 l

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_spot%C5%99eby_alkoholu

Za posledné desaťročia konzumácia alkoholických nápojov dosiahla takých rozmerov, ktoré ohrozujú nielen súčasnosť, ale aj budúcnosť ľudstva. Naša krajina v tomto smere, žiaľ, nie je výnimka.

Úroveň konzumácie alkoholu sa zvyšuje z roka na rok. Podľa centrálneho štatistického úradu tempo rastu spotreby alkoholu za posledných 15 rokov je trikrát vyššie než za predchádzajúcich 25 rokov. Do roku 1983 úroveň spotreby alkoholu rástla rovnakým tempom. V rokoch 1985 až 1987 v súvislosti s rozhodnutím vlády v boji proti alkoholizmu, sa spotreba alkoholu znížila dva až trikrát, v niektorých regiónoch až päť krát.

Avšak, od roku 1988 tempo rastu spotreby alkoholu opäť vzrástlo a v deväťdesiatych rokoch malo ohrozujúce rozmery. Súbežne s nárastom spotreby alkoholu klesla pôrodnosť a stúpla úmrtnosť. Od roku 1991 sa v krajine začala alkoholická genocída, viac ľudí zomieralo ako sa rodilo. Štatistické správy v deväťdesiatych rokoch prestali dávať informácie o úrovni spotreby alkoholu a my môžeme posudzovať len pomocou nepriamych dôkazov. Konzumácia alkoholu sa stala prakticky nekontrolovateľná, keďže štátny monopol bol zrušený a našu krajinu zaplavilo more dovážaného alkoholu.

Alkohol dramaticky mení myseľ a charakter osoby, často človeka tlačí do protiprávnych činov. Pri konzumácií alkoholu v akejkoľvek forme a v akejkoľvek dávke nastáva neodvratný a nezvratný proces deštrukcie osobnosti jedinca, ktorý je prakticky nekontrolovateľný a neovplyvniteľný. Rozsah tejto deštrukcie rastie geometrickým radom exponenciálne k množstvu a frekvencii konzumovaného alkoholu. Človek, aj kultúrny a vzdelaný, si nevšimne ako sa stáva iným, hrubším, hlúpejším, stráca iniciatívu.

zena a alkohol3psPočas dlhej doby bola konzumácia alkoholických nápojov smutnou výsadou mužov. Žien, ktoré konzumovali alkohol bolo 10-20krát menej. Zvláštnou cudnosťou v tejto veci sa vyznačovali ruské ženy, pre ktoré vypiť dúšok vína znamenalo hanbu a hriech. V posledných desaťročiach sa ženy stále viac zapájajú do pitia alkoholických nápojov a v niektorých krajinách sa počet alkoholikov žien približuje k počtu alkoholikov mužov.

V našej krajine sa ženy držali dlhšie ako na západe, ale v posledných rokoch pod vplyvom bezuzdnej propagandy pitia alkoholu (skrytej alebo verejne propagovanej), ktorá sa vedie cez filmy, televíziu a literatúru, sa ruská žena rýchlo prepadla do alkoholickej bažiny, vytvárajúc tým skutočnú hrozbu pre budúcnosť nášho národa.

Konzumácia alkoholu mužmi nesie so sebou nevyčísliteľné škody pre rodinu, spoločnosť, štát a konzumácia alkoholu ženami zhoršuje všetky vážne dôsledky, najmä svoj vplyv na potomstvo. Nášmu národu hrozí veľké nebezpečenstvo, ktoré preniklo v to najdrahšie a najposvätnejšie, a to do vnútra matky. Toto nebezpečenstvo je oveľa väčšie ako to, ktoré je spojené s konzumáciou alkoholu mužmi, pretože patologická dedičnosť, ktorá je spojená s konzumáciou alkoholu sa viac odovzdáva z matky po ženskej línii. V konzumácii alkoholu ruskej ženy si patologická dedičnosť nájde nevyhnutne cestu k fyzickej a morálnej degenerácii ruského ľudu.

Je známe, že charakter nášho národa je veľmi stabilný. Zostal nezmenený celé stáročia, žiadne utrpenie a problémy nezmenili charakter ruského človeka. Vysoké morálne vlastnosti sa odovzdávali, ako sa hovorí „materským mliekom“ a kvality ruského človeka tvorila v prvom rade matka.

Záludnosť alkoholických nápojov a ich osobitné nebezpečenstvo spočíva v tom, že má devastujúci účinok na myseľ a morálku, čo zapríčiňuje rýchlo sa meniaci charakter človeka. Pri masovej spotrebe alkoholu vzniká reálna hrozba hlbokých negatívnych zmien národa.

zena a alkohol2psRuská žena prejavila nestabilitu k intrigám našich nepriateľov, podľahla zamaskovanej propagande konzumácie alkoholu, ktorá je prezentovaná frázami „suché vína sú prospešné“, „primerané množstvo alkoholu je neškodné“, „kultúrne pitie vína je kľúč k riešeniu alkoholizmu“, atď. Tieto a podobné výroky sú z vedeckého hľadiska hlúposťou a zo sociálnych pozícií nepriateľský akt voči národu. Vo Francúzsku a Taliansku pijú „dobré“ prírodné suché vína, ale alkoholizmus pacientov chorých na cirhózu pečene a postihnutých detí je tam percentuálne viac ako v iných krajinách.

„Primerané dávky“ alkoholu ako aj narkotík neexistujú. To je dokázané už takmer sto rokov. Čo sa týka „kultúrneho pitia vína“, to je vymyslené špeciálne ako pasca pre hlupákov. Už pred viac ako 80 rokmi prvý komisár v komisii pre zdravotníctvo Semaško povedal, že „kultúrne pitie je taká hlúposť ako horúci ľad, pretože víno a kultúra nie sú kompatibilné pri žiadnej dávke alkoholu“. Neskôr, výskumom akademika I.P.Pavlova bolo dokázané, že po užití aj malých dávok alkoholu v mozgu mizne všetko to, čo bolo človeku dané vzdelaním a výchovou, to znamená kultúra.

Celá hrôza situácie je v tom, že konzumácia alkoholu má vplyv na potomstvo a vedie k degradácii národa, k degradácii ľudskej rasy. Nedávne štúdie ukázali, že škodlivé účinky konzumácie alkoholu otcami sa omnoho viac prejavia na dcérach ako na chlapcoch. Ženy omnoho horšie znášajú otravu alkoholom a dôsledky týchto otráv bývajú častejšie tragické. Vzhľadom na rastúce nebezpečenstvo pre ľudstvo v súvislosti s rastúcou konzumáciou alkoholu ženami, sa psychiater, profesor Ivan Aleksejevič Sikorskij, ešte v roku 1899 obrátil k ženám s týmto prehlásením:

„Do pozornosti ruským ženám! Žene patrí vysoká rola, na ktorú poukázal Kant: byť nástrojom mravného vývoja a pomáhať zdokonaľovaniu ľudskej spoločnosti. Táto úloha nemôže byť vyplnená zástupcom opačného pohlavia do takej miery ako ženou. Viac jemnou, viac morálnou, menej náchylnou k trestnej činnosti je žena prirodzeným nositeľom mravných ideálov. V tomto ohľade jej kultúrny význam je uznaný všetkými. Vďaka svojim vysokým duchovným kvalitám žena bola vždy horlivým zástancom triezvosti vo všetkých krajinách a vo všetkých časoch. Táto jej zásluha je dostatočne zdokumentovaná v histórii a literatúre. A tejto hlavnej mravnej sile hrozí veľmi vážne nebezpečenstvo!“

Obavy ruského vedca sa ukázali oprávnenými. V súčasnej dobe sa ženy zdajú byť viac náchylné k tomuto zlu ako muži. Pokiaľ pred 40 rokmi ženský alkoholizmus k mužskému bol iba časťou percenta, v súčasnosti v niektorých krajinách dosahuje úrovne mužského, čo znamená nárast stoviek percent. To znamená, že o stovky percent sa zvýšilo riziko degradácie národa a ľudstva.

Chcem apelovať na ruské ženy, na ich rozum, srdce, ktoré je schopné veľkej lásky, od vás závisí viac ako od mužov budúcnosť ruského národa! Pokiaľ vy samé prestanete konzumovať alkohol a nasmerujete všetku svoju vôľu, myseľ a energiu na to, aby ste odučili mužov od tejto devastujúcej závislosti, urobíte možno viac ako matky a pradedovia na Kulikovom poli! Taká veľká hrozba sa týči nad ruským národom v súvislosti so zvýšeným pitím alkoholu u mužov a hlavne u žien.

Žena, ktorá je veľkou morálnou silou, by nemala sama zostať na morálnom piedestáli, ale s pomocou mysle, vytrvalosti a lásky vplývať na muža. Môžem s istotou povedať, že keby naše dievčatá a ženy prejavili viac zrelšieho myslenia, pochopenia a starostlivosti o budúcnosť nášho národa a o budúcnosť svojej vlastnej rodiny, vo väčšine prípadov by nedopustili požívanie alkoholu u mužov a tých, ktorí by už pili, by vrátili k životu. Máme mnoho príkladov vplyvu ženy na rozvoj alkoholizmu v rodine, aj príklady na úplné vytriezvenie manžela.

Pokiaľ chce žena ochrániť svoje šťastie, ochrániť rodinu a deti, je potrebné čo najdôraznejším spôsobom začať triezvy spôsob života a začať bojovať za triezvosť mužov, za ochranu detí od jedovatých alkoholických produktov.

Z pitia manžela v prvom rade trpí žena, žena obratá o lásku, ktorá za normálnych okolností ohrieva dušu, zdobí život, robí život šťastným, pomáha prekonávať ťažkosti. Keď sa do života človeka dostáva alkohol v akýchkoľvek dávkach, tak sa život otrávi týmto jedom a o láske a šťastí nemôže byť ani reč.

Alkohol nielen ničí myseľ, ale otupuje morálku, ničí stud a znižuje alebo úplne zbavuje ľudí pravdivosti, kriví charakter a nezriedka v najviac produktívnom veku zbavuje mužov potenciálu. Často ženy „choré“ z takéhoto manželstve vravia: „o akej láske alebo úcte k mužovi možno hovoriť, keď každý týždeň alebo dokonca každý deň vidíš túto nezmyselnú tvár, počúvaš rôzne nezmysly, ktoré prednáša s múdrym výrazom a zapleteným jazykom?“.

Boj za triezvy šťastný život musí žena začať u seba. Obnoviť slávnu tradíciu ruských žien, za žiadnych okolností nevypiť ani dúšok vína a iného alkoholu! Potom má žena morálne právo bojovať za triezvosť v rodine, je príkladom pre svojho manžela a deti. Akákoľvek odchýlka od tohto pravidla konzumovať „málo“, či „primerane“ je pijanstvo a dobrým príkladom takáto žena nemôže byť. Ak chceme bojovať za triezvosť, je nutné poznať pravdu o alkohole, pretože šírenie alkoholizmu medzi ľuďmi bolo vždy založené na lži, ktorú roznášali tí, ktorí profitovali z predaja alkoholu a tí, ktorí chceli upiť náš národ.

zena a alkohol4

Alkohol vo všetkých jeho formách (vodka, koňak, víno, pivo, atď.) je droga a protoplazmatický jed, ktorý ničí všetky ľudské orgány a tkanivá človeka. Neverte tým, ktorí hovoria, že alkohol je potravinársky produkt. Svetová zdravotnícka organizácia, v ktorej sme členmi, na svetovom zhromaždení v roku 1975 predniesla zvláštne rozhodnutie aby nikto nemal pochybnosti: „alkohol je narkotikum devastujúce zdravie“. Preto máme právo žiadať vládu našej krajiny rozšíriť na alkohol zákon, ktorý nás chráni pred drogami. Narkotické vlastnosti alkoholu spočívajú v tom, že po niekoľkých dávkach vzniká potreba po ňom a túžba znovu piť. To sa nazýva závislosť na alkohole. Vyzerá to asi tak, že človek si bez alkoholu nevie predstaviť žiadny sviatok, žiadnu zábavu, a pri zhoršení tejto závislosti si človek nevie predstaviť bez alkoholu sám život. Po stúpajúcej krivke závislosti k alkoholu sa pôvodné dávky stávajú nedostatočnými a človek potrebuje stále viac a viac. To je druhá vlastnosť.

Druhá lož, ktorá podporuje pitie je presvedčenie, že bez alkoholu neexistuje žiadna zábava, relax, odpočinok. V skutočnosti pri konzumácii alkoholu neexistuje žiadna zábava, radosť, pretože to je takzvaná „radosť pod narkózou“, ktorá nemá nič spoločné s ozajstnou radosťou a prináša iba bolesti hlavy a neochotu pracovať.

Hlavnou pravdou je, že alkohol ako narkotikum je škodlivý vo všetkých podobách a pri akejkoľvek dávke, pretože pôsobí ako morfium alebo marihuana, to znamená, že vytvára ilúziu dobra a šťastia a zároveň prináša nenapraviteľné škody, rovnako ako akýkoľvek iný jed.

Veľkú chybu robia často ženy. Je potrebné vedieť, že muž, buď ženích, manžel alebo priateľ, si nedovolí vypiť ani kvapku pokiaľ vie, že sa stretne so ženou, ktorú ľúbi a rešpektuje. A pokiaľ si vypil, to znamená, buď nemá lásku a úctu alebo má slabú vôľu, je to človek handra, od ktorého je nutné utekať pokiaľ nie je príliš neskoro. Pokiaľ si muž dovolí vypiť, žena je povinná prísne ho varovať, že pokiaľ sa to zopakuje, odíde od neho a nemala by to byť iba planá vyhrážka. Pokiaľ sa napije ešte raz, mala by v skutočnosti okamžite odísť od takého človeka. Aj tak šťastný život mať nebudú bez ohľadu na to, ako veľmi by ju o tom ubezpečoval a ako by sa ona utešovala nádejou, že sa polepší.

Každým mesiacom, každým rokom sa postavenie takej ženy bude zhoršovať. V budúcnosti bude nielen nešťastný život a rozpad rodiny, ale aj choroby, nešťastné nehody a trestné činy. Po prvom prípade opitosti muža ho žena musí vážne varovať, že nebude žiť s opilcom a dostatočne dlhú dobu opakovať, že to myslí vážne, že nemôže žiť s takým mužom. Nie každý muž v podobnej situácii bude opakovať svoj čin a to najmä v prípade, keď naozaj miluje svoju ženu. Zhovievavosť v tomto prípade iba prilieva olej do ohňa.

Muži sa často stávajú opilcami, pretože ženy sú zhovievavé a boj s alkoholizmom nezačnú od prvého pohárika ale vtedy, keď muža treba viezť na políciu alebo do psychiatrickej liečebne. A na boj s pijanstvom je už veľmi neskoro.

Žena musí začať boj za triezvosť ešte pred svadbou. Ak si mladý muž dovolí vypiť v prítomnosti priateľky, nevesty, tak je tam veľká hrozba budúceho alkoholizmu. A keď chce mať žena zdravú, šťastnú rodinu, musí byť nekompromisná. Vydať sa za popíjajúceho muža znamená zabezpečiť sebe aj deťom nešťastný život.

Milujúca žena môže urobiť veľmi veľa, teda pokiaľ je ešte milovaná a pokiaľ nezačalo pôsobiť narkotikum alkohol. Keď je človek v plnej závislosti na alkohole, akýkoľvek boj je veľmi ťažký a vyžaduje veľa úsilia, vytrvalosti a rizík. Ale aj v prípadoch, keď muž spadol až na hranicu, milujúca žena ho môže priviesť k životu vytrvalosťou a neskrotnou vôľou.

Konzumácia alkoholu ohrozuje nielen žijúcich, ale ohrozuje aj potomstvo, budúce deti ešte do ich narodenia. Podľa mnohých zdrojov 60 – 80% rozvodov je spôsobených alkoholizmom jedného alebo oboch manželov. To znamená, že milióny detí sa stávajú polosirotami alebo sirotami nehľadiac na to, že obaja rodičia môžu zostať slobodní a bezdetní, čo taktiež spôsobuje veľké škody spoločnosti. Deti bez rodičov sa ľahko dostávajú na cestu porušenia zákonov, skoro začínajú piť a nezriedka sa zaraďujú medzi zločincov a alkoholikov.

Pre každú matku niet väčšej radosti ako vidieť svojho syna alebo dcéru abstinovať. Ale o to sa treba starať ešte pred narodením. Rodičia musia urobiť všetko pre to, aby sa deti nikdy nespriatelili s alkoholom. Musíme rozhodne prekonať naprogramované nám v posledných desaťročiach tradície vítať hostí alkoholom. Je lepšie obnoviť starý ruský zvyk vítať hostí chlebom, soľou a šálkou čaju. Aby sme ochránili deti pred konzumáciou alkoholu, musia sa rodičia úplne vzdať alkoholu. Je veľmi dôležité, aby deti nevideli piť alkohol u rodičov! Oslava s krásnymi rečami a vínom má silný vplyv na detskú fantáziu. Deti, ktoré vidia piť rodičov víno, tak pri prvej príležitosti budú opakovať ich príklad.

Zdá sa, že ľudia dobrovoľne tvoria a konzumujú toxické látky, ktoré skracujú život, ničia zdravie, devastujú rozum, ohrozujú samú existenciu budúcich pokolení. Nie je to absurdné? Nie je najvyšší čas okamžite zastaviť toto barbarstvo, výrobu a spotrebu „produktu“, ktorý len za posledné roky stál viac životov ako celá druhá svetová vojna?

Podľa WHO svetovej zdravotníckej organizácie, každý tretí človek na planéte zomiera z príčin spojených s konzumáciou alkoholu a každý piaty z príčin spojených s fajčením. Takže z týchto príčin my strácame v našej krajine takmer pol milióna ľudí ročne, čo je 20krát vyšší počet obetí ako počet obetí v Hirošime. Za posledných 30 rokov sme stratili týmto spôsobom asi 40 miliónov ľudí. Pokiaľ vezmeme do úvahy 20 miliónov alkoholikov, ktorých môžeme oprávnene považovať za živé mŕtvoly alebo aspoň za alkoholikov, ktorí sú bremenom na pleciach spoločnosti a rodiny vidíme, že straty od alkoholu a tabaku presahujú všetky obete vojnových konfliktov.

Otázka „piť či nepiť“ sa musí riešiť jednoznačne. Nepiť! Je potrebné zastaviť šialenstvo súčasného človeka, ktorý likviduje svoj mozog alkoholom a zúrivou rýchlosťou sa rúti do hrobu ťahajúc za sebou aj zdravú časť spoločnosti.

Absolútna triezvosť je jediné možné a potrebné rozhodnutie dôstojné našej doby. To platí pre mužov a špeciálne pre dievčatá a ženy.

Každá žena má právo stať sa matkou dieťaťa a nie iba jedného. To je jej svätou povinnosťou prírode a vlasti. Ale toto právo by malo patriť iba absolútnej triezvej žene, nakoľko je už dávno dokázané, že aj jednorazová dávka alkoholu môže viesť k narodeniu postihnutého dieťaťa. Aby sa zabránilo takej tragédií, muž a najmä žena, musia dodržiavať absolútnu triezvosť.

Sväté právo ženy na materstvo by malo byť zabezpečené zákonmi štátu v prísnom súlade s jej záväzkom na triezvosť.

Článok napísaný začiatkom deväťdesiatych rokov. Opublikovaný v časopise „Soratnik“ č.3 (65), marec 2001.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

triezvost+Projekt: Triezvosť ako norma života

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie