Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Vzťah medzi vznikom vojen a slnečnou aktivitou

Viac ako tri štvrtiny všetkých nepokojov – bitiek, prevratov, revolúcií a vojen – sa vyskytujú v obdobiach maximálneho výskytu slnečných škvŕn na Slnku. Tento kozmický zeitgeber je taký silný, že môže dokonca ovplyvniť našu fyzickú veľkosť, našu dlhovekosť, našu duševnú stabilitu, náš sklon k násiliu a možno aj to, čo považujeme za našu jedinečnú individuálnu motiváciu (Lynn McTaggart Výňatok z The Connection: spojenie cez priestor medzi nami“).

V roku 1922 mladý bieloruský vedec Alexander Čiževskij (1897 – 1964) predstavil svetu teóriu: všetky veľké prevraty v dejinách ľudstva, ako sociálne nepokoje, vojny a revolúcie, spôsobila činnosť Slnka. Tieto mimoriadne tvrdenia, obsiahnuté v jeho prvej knihe Fyzikálne faktory historického procesu, sa stretli s takmer všeobecným výsmechom a na chvíľu zadumaný, bledý, dvadsaťpäťročný potomok dvorného tenoristu a člen dedičnej šľachty, ktorý už bol v očiach svojich krajanov pošpinený šľachtickým pôvodom, zostal na smiech u novovzniknutej boľševickej strany, ktorá ho hanlivo prezývala „ctiteľ Slnka“. Napokon v podstate predpokladal, že všetky búrlivé udalosti, ktoré viedli k oslobodeniu Ruska spod skorumpovanej cárskej nadvlády, nemajú nič spoločné s ideológiou ani motiváciou robotníkov v krajine a všetko súviselo so slnečnými škvrnami.

V dôsledku toho Čiževskij upadol na roky do nemilosti vedeckého establišmentu, aj napriek tomu, že ho sponzoroval spisovateľ a politický aktivista Maxim Gorkij, ktorý získal Nobelovu cenu. Napriek tomu Čiževskij, akýsi da Vinci vedec, vytrval vo svojom výskume a snažil sa nájsť súvislosti medzi biológiou, fyzikou, geológiou a vesmírnym počasím, ktoré zostali pre väčšinu jeho rovesníkov neviditeľné. Usilovne študoval záznamy všetkých bitiek, prevratov, nepokojov, revolúcií a vojen a porovnával ich s aktivitou slnečných škvŕn za takmer dvetisíc rokov v 71 krajinách vrátane svojej. Teória bola dokázaná: viac ako tri štvrtiny všetkých civilizačných nepokojov, vrátane ruskej revolúcie v roku 1917, sa vyskytli počas slnečného maxima, obdobia maxima slnečných škvŕn v akomkoľvek slnečnom cykle. Jedinou oblasťou, ktorá zostala pochybná, bol mechanizmus tohto kozmického spojenia, ale Čiževskij mal teóriu: naša závislosť od kozmickej hybnosti Slnka môže byť sprostredkovaná iónmi alebo nadmerným nábojom vo vzduchu.

Čiževského mohol ovplyvniť francúzsky fyzik Jean-Jacques Dortus de Mairan (1678 – 1771), ktorý zistil, že jedna z jeho rastlín zloží listy a „ide spať“ každú noc v rovnakom čase, dokonca aj vtedy, keď je umiestnená v úplnej tme. Mechanizmus tejto podivnej činnosti mal de Mairan priamo pod nosom, no on ho vtedy ešte nevidel. Hoci napísal knihu o polárnej žiare, odmietol myšlienku, že slnečná aktivita a magnetizmus môžu byť zodpovedné za pravidelný režim jeho rastliny. O dve storočia neskôr Čiževskij okamžite pochopil súvislosť.

Hoci sovietska vláda nakoniec dala Čiževskému jeho vlastné laboratórium, z veľkej časti vďaka jeho príspevku k pochopeniu ionizácie vzduchu, jedným z tých, na ktorých Čiževského teórie výnimočne nezapôsobili, bol Josif Stalin, ktorý v roku 1942 požadoval, aby sa vedec vzdal svojich predstáv o vplyve Slnka na človeka. Akýkoľvek dôkaz, že revolúcia bola spôsobená niečím iným ako prirodzeným vývojom boja robotníckej triedy, sa mohol stať komunistickej strane osudným.

Keď Čiževskij odmietol, poslali ho do Gulagu na Urale. Vo väzení tam strávil osem rokov a po prepustení v Kazachstane absolvoval ďalších osem rokov rehabilitácie. Jeho už aj tak krehké zdravie bolo do značnej miery zničené, no žil dosť dlho na to, aby si prinavrátil dobrú povesť. Rok po jeho smrti v polovici 60. rokov, keď Akadémia vied ZSSR otvorila jeho archívy, sa naplno ukázala šírka a prezieravosť Čiževského diela. Stal sa posmrtným hrdinom, na jeho počesť vzniklo vedecké centrum, v ktorom je na čestnom mieste čiževského ranný ionizátor vzduchu…

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie