Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Výsledky „suchého zákona“ v konkrétnej obci

UooGwFDn1hkBorogonskij nasleg je vidiecka komunita v Jakutskej republike v Rusku, ktorá sa skladá z troch obcí a ktorá vyhlásila svoj kataster za územie triezvosti. Od tohto vyhlásenia v priebehu troch rokov žijú obyvatelia územia triezvosti bez alkoholických nápojov. Počas troch rokov v Borogonskom naslege nebolo žiadne trestné konanie a chorobnosť obyvateľstva klesla o 50 %.

Obyvatelia Borogonskeho naslegu v regione Ust Aldan v roku 2012 na všeobecnom zhromaždení odhlasovali zákaz predaja alkoholu na svojom území. Iniciátorom tohto rozhodnutia bol novozvolený predseda Vasilij Alekseev. Počas troch rokov dosiahol Borogonskij nasleg nebývalých úspechov.

GfgQWksp7coPočas troch rokov nebol spáchaný žiadny trestný čin alebo priestupok. Pritom do roku 2012 okresná polícia pravidelne zaznamenala 2 – 3 trestné konania za rok. Po prijatí „suchého zákona“ sa percento trestných prípadov znížilo na 0 %. Podľa slov obyvateľov sa priestupky predtým spáchali na základe pitia alkoholických nápojov. „Deti začali chodiť po uliciach bez obáv, že stretnú opitých ľudí a obyvatelia sa už v noci nezamykajú“, povedali na miestnom úrade.

Znížila sa aj chorobnosť. Podľa slov hlavného lekára, keď v roku 2011 lekársku pomoc vyhľadalo 942 ľudí, po roku 2012 sa tento počet znížil o 50 %. Posledný rok sa zvýšila aj pôrodnosť.

IMG_1017Medzi obyvateľmi sa zvýšila všeobecná verejná sociálna činnosť. V posledných rokoch sa začali angažovať do spoločenských aktivít okrem žien aj muži a deti. Mužská časť populácie začala aktívne pracovať spoločne s predsedom na zveľaďovaní svojich obcí. Mladí ľudia sa začali viac zaoberať športom a zúčastňujú sa kultúrnych podujatí. Každý večer sa športové centrum zapĺňa obyvateľmi, ktorí chcú športovať. Za posledné roky sa presadili a získali ceny v regionálnych športových súťažiach.

Za posledné tri roky obyvatelia Borogonskeho naslegu nasnímali štyri umelecké a dokumentárne filmy, z ktorých jeden o živote Jakutov v tyle druhej svetovej vojny sa stal známy po celej krajine.

Všetky oslavy a slávnosti v Borogonskom naslege sa odohrávajú bez alkoholu. Akúkoľvek svadbu alebo výročie obyvatelia oslavujú bez alkoholu. Podľa slov riaditeľa klubu sú hostia z iných rajónov vždy prekvapení z tohto javu.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

triezvost+Projekt: Triezvosť ako norma života!

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie