Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Výsledky štúdie vplyvu agresívnych animovaných filmov na správanie detí

Ruskí psychológovia N.I. Aleškin a I.A. Šukinová uskutočnili štúdiu o vplyve kreslených filmov s agresívnym obsahom na správanie predškolských detí, ktorá ukázala negatívne dôsledky interakcie detí s agresívnym obsahom.

Účastníkmi štúdie bolo 40 predškolských detí z materskej školy č. 44 v obvode Kirov v Petrohrade. Vek detí bol od šiestich do siedmich rokov. Počas 9 dní im boli premietané kreslené rozprávky: prvé 3 dni deti sledovali dobré kreslené filmy („Medvedík Pú“, „Malý mýval“, „Ježko v hmle“), ďalšie 3 dni pozerali karikatúry s miernym násilím („Tom a Jerry“, „Mickey Mouse“, „No, počkaj!“), posledné 3 dni – agresívne kreslené filmy („Godzilla“, „Teenage Mutant Ninja Turtles“, „Transformers“). Deti ich pozorovali pred a po tichom čase a potom išli na prechádzku. Na vychádzkach bol prítomný psychológ a zaznamenával, ako sa deti správali.

Výsledky boli celkom predvídateľné:

1. Po agresívnych karikatúrach deti často napádali svojich rovesníkov, častejšie ich ponižovali a celkovo sa správali arogantnejšie.

2. Mierne agresívne karikatúry tiež provokovali deti k bitkám alebo zúčtovaniu, ale v menšej miere.

3. Po sledovaní dobrých televíznych seriálov boli zaznamenané aj prípady napadnutia, ale vo veľmi malom počte.

„Nepriateľsko-agresívne kreslené filmy okrem mechanizmu aktivácie fyzickej aktivity a pocitov súťaživosti zahŕňajú ďalší psychologický mechanizmus. Spočíva v aktualizácii egoistických postojov a túžby po moci nad ostatnými. Nepriateľsko-agresívne filmy sú príliš tvrdou skúškou pre detskú psychiku, a preto je lepšie ich nepremietať. Takéto filmy majú deštruktívny vplyv na krehké morálne postoje dieťaťa,“ poznamenávajú autori štúdie.

Počas experimentu sa dospelo k ďalšiemu alarmujúcemu záveru: obrazy negatívnych postáv, ktoré bojujú a robia škandály, sú uložené v pamäti detí dlhšie ako obrazy pozitívnych postáv. Dva týždne po experimente boli tí istí chlapci požiadaní, aby nakreslili kreslené postavičky a väčšina z nich nakreslila terminátorov a transformery.

Úryvky z vedeckého článku autorov štúdie: “Vplyv animovaných filmov s agresívnym obsahom na správanie detí predškolského veku”:

Moderná televízia, kino a video majú na dieťa čoraz intenzívnejší vplyv, a to nie vždy pozitívny. Dieťa je často ovplyvnené agresívnymi postavami a zápletkami. Rodičia a odborníci vyjadrili obavy, že časté sledovanie násilných scén môže u detí zvýšiť sklon k agresívnemu správaniu. Výskum amerických sociálnych psychológov ukazuje, že priemerný tínedžer si do dvanástich rokov stihne pozrieť v televízii 100-tisíc násilných scén.

Jeden z autorov článku, I.A. Šukinová, sa zúčastnila na psychologickom vyšetrení nižšie opísaného prípadu (materiály Centra pre dočasnú izoláciu mladistvých páchateľov na Ústrednom riaditeľstve pre vnútorné záležitosti Petrohradu a Leningradskej oblasti, 1996). Brat a sestra V. (10 a 9 rokov) chladnokrvne zabili spolužiaka, pričom mu spôsobili početné bodné rany nožnicami. Zabili ho, pretože sa jeho bratovi páčila chlapcova bunda. Deti nemali výčitky svedomia za to, čo urobili. A na otázku, prečo to urobili, deti odpovedali, že v jednom z filmov videli, ako maniak zabil svoju obeť presne týmto spôsobom.

Krutosťou sa vyznačujú nielen filmy, ale aj zdanlivo „nevinné“ karikatúry. Vplyv agresívnych animovaných filmov na správanie detí si vyžaduje vedecké štúdium a praktickú reguláciu. Niektoré krajiny majú legislatívu, ktorej cieľom je obmedziť agresívny vplyv spoločnosti na správanie detí.

Vplyv animovaných filmov na správanie detí zostáva nedostatočne preskúmaný – existuje málo publikácií a vedeckých štúdií na túto tému. Ale tých niekoľko dostupných publikácií obsahuje aj dôležitý experimentálny materiál.

Uskutočnili sa laboratórne štúdie, v ktorých bola preukázaná skutočnosť vplyvu agresívnych videí a animovaných filmov na správanie detí. Deťom vo veku 5 – 6 a 8 – 9 rokov sa tri minúty premietali karikatúry s agresívnym obsahom. Potom bola ich agresivita študovaná pomocou „stroja na agresiu“ A. Bassa. Deti, ktoré sledovali agresívny film, vykazovali štatisticky významný trend k zvýšenej agresivite.

Pokusy sa uskutočňovali aj v prírodných podmienkach. Belgickí psychológovia pozorovali deti v škôlke sedem dní a zisťovali stupeň ich agresivity. Potom sa deťom premietali animované filmy s agresívnym obsahom počas piatich dní (jeden film denne). Potvrdila sa aj domnienka o negatívnom vplyve agresívnych animovaných filmov.

Boli vykonané korelačné štúdie, v ktorých boli matky predškolákov požiadané, aby zaznamenali, čo ich deti pozerajú v televízii a ako dlho. Psychológovia a učiteľky materských škôl zároveň pozorovali agresívne prejavy detí. Bola preukázaná priama súvislosť medzi intenzitou sledovania agresívnych filmov a agresivitou správania dieťaťa. Táto závislosť sa navyše prejavovala bez ohľadu na IQ dieťaťa a socioekonomický stav rodiny.

Vedci navrhli modely, ktoré popisujú proces negatívneho vplyvu agresívnych filmov na správanie detí. Najznámejším modelom je R. Huesmann. Podľa tohto modelu je nadmerná fascinácia agresívnymi karikatúrami sprevádzaná stotožnením sa s agresívnymi postavami a osvojením si skúseností s riešením ťažkostí pomocou agresie. Ak je deštruktívna sociálna skúsenosť posilnená prostredím (rodina, rovesníci a pod.), vzniká akýsi začarovaný kruh.

Empirické štúdie teda identifikovali niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú, či negatívne alebo pozitívne a do akej miery bude vplyv karikatúry s agresívnym obsahom na správanie dieťaťa:

– stupeň agresivity obsahu karikatúry a trvanie expozície;

– osobné charakteristiky samotného dieťaťa a jeho interpretácia komunikačnej situácie;

– štýl výchovy;

– vplyv od rovesníkov.

Uvedené faktory sa ovplyvňujú v komplexnej kombinácii navzájom, prognóza tohto vplyvu si vyžaduje systematické zváženie.

Ukazuje sa, že kontemplácia agresívnych filmov agresivitu človeka neznižuje, ale naopak zvyšuje, najmä, ak je film napätý a krutý.

Ďalšou vecou je, že filmy s agresívnym obsahom, ktoré sú odrazom sveta okolo nás, v ktorom je veľa nespravodlivosti a krutosti, môžu divákovi pomôcť pochopiť ťažkosti života. Ale to už nie je spôsobené agresívnym obsahom, ale výsledkom estetickej hodnoty filmu a duchovného úsilia diváka.

Od čias Aristotela bolo zvykom hovoriť o katarznom, čiže očistnom vplyve umeleckých diel na človeka, ktorý o nich uvažuje. Sociálno-psychologické štúdie vplyvu agresívnych filmov však naznačujú nasledovné. Katarzný efekt, ktorý znižuje agresivitu, nie je spojený s pasívnym rozjímaním o agresívnych činoch, ale s aktívnou odpoveďou na vznikajúce napätie verbálnou alebo s fyzickou odpoveďou. Ukazuje sa, že po zhliadnutí agresívneho filmu agresivita, naopak, narastá a treba na ňu stále zvonku reagovať.

Pre malé deti je lepšie nepozerať filmy so scénami krutého zaobchádzania – majú tendenciu napodobňovať správanie hrdinov a v situácii morálnej voľby ešte nie sú dostatočne kritické. Žiaľ, pre deti je ťažké vyhnúť sa pozeraniu násilných filmov. V tejto situácii by dospelí mali deťom pomôcť správne vnímať činy filmových postáv a navrhnúť im neagresívne spôsoby správania. Experimentálne sa zistilo, že racionálna interpretácia agresívneho filmu a postoj k dialógu výrazne znižuje agresivitu dospelého diváka po zhliadnutí filmu, no ťažko povedať, do akej miery možno zistenú tendenciu rozšíriť aj na malé deti.

https://whatisgood.ru/theory/science/vliyaniya-agressii-multfilmov/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie