Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Výskum, ktorý presvedčivo dokazuje škodlivosť očkovania

imagesV epidemiologických výskumoch už boli výsledky, že v dlhodobom horizonte tí, ktorí boli očkovaní, nemajú taký dobrý zdravotný stav, ako tí, ktorí očkovaní neboli. Ale prečo je to tak, zostávalo nejasné, až do výskumu vykonaného na laboratórnych zvieratách na Kobe University v Japonsku v roku 2009. O tomto výskume bola publikovaná recenzia v PLOS One Open Journal, ale nedostala náležitú pozornosť širokej verejnosti.

Podstata japonského výskumu

Tento záver sa cituje zo správy o výskume v univerzitnom časopise Kobe University.

„Systémové poruchy imunity sa ukázali nevyhnutným dôsledkom nadmernej stimulácie imunitného systému cestou preočkovania, so zavedením antigénov, ktoré sa zvyšujú na úroveň presahujúcu možnosti organizmu k samoorganizácii.

Počiatočným účelom tohto výskumu, ktorý bol zaplatený z nezávislých zdrojov, bolo určiť, akým spôsobom autoimúnne reakcie vedú k rozvoju autoimúnnych ochorení. Cieľom nebolo dokázať alebo vyvrátiť bezpečnosť vakcín.

Výskumníci použili myši, ktoré boli kŕmené takým spôsobom, aby nedošlo k vzniku autoimúnných ochorení a aplikovali im injekcie obsahujúce antigény. Antigény vytvárajú protilátky určené pre ochranu proti patogénnym formám. Antigény sa môžu obrátiť aj proti svojmu hostiteľovi, pokiaľ sa ich reprodukcia dostane mimo kontrolu. V tomto prípade vznikajú autoimúnné ochorenia.

Pri vakcinácií sa aplikujú kultivované antigény oslabených alebo mŕtvych vírusov s cieľom vyvolať odozvu imunitného systému v podobe vývoja protilátok na daný antigén. Nebýva zriedkavosťou cytokínová búrka (prehnaná reakcia imunitného systému), ktorá naruší rovnovážny stav toho, kto sa podrobil vakcinácii. Negatívne reakcie na vakcíny spôsobujú dočasnú alebo dokonca trvalú práceneschopnosť, poruchy typu autizmu a dokonca aj smrť. Dochádza k tomu omnoho častejšie, ako je deklarované verejne.

Výskumníci z Kobe myšiam, ktoré kŕmili spôsobom, aby sa u nich nerozvíjali autoimúnné ochorenia, očkovali antigény presne rovnakým spôsobom, ako sa predpisuje očkovať dojčatá a deti. S cieľom zistiť, akým spôsobom dochádza k prepnutiu imunitného systému na rozvoj autoimúnných ochorení.

Otriasli imunitným systémom myší s cieľom zistiť, v ktorom momente sa prestane prehýbať a začne deštruovať. Pre aplikáciu použili antigén Staphylococcus entertoxin B (SEB).

V správe o výskume sa nezmieňujú o použití prípadných toxických prísad alebo konzervačných látok ako je ortuť, hliník, formaldehyd, ktoré sa bežne používajú vo vakcínach. Antigény sa používali bez toxických prísad.

Po siedmich očkovaniach sa imunitný systém myší zakaždým dokázal regenerovať, ale po ôsmej injekcii začali problémy s kľúčovými bunkami imunitného systému. Poškodené bunky boli pozorované pod mikroskopom a boli zistené známky autoimúnných ochorení. Ich imunitný systém začal replikovať protilátky po opakovaných injekciách.

Záver

2011_05_08_d82ed9Výskum potvrdil nebezpečenstvo takzvaných „zelených vakcín“ a postoj, že odstránenie toxických konzervačných látok z vakcín umožní bez následkov vykonať do veku 18 mesiacov asi 40 očkovaní, sa ukázal nebezpečným a deštrukčným pre zdravie dieťaťa.

Výskum na zvieratách, vykonaný na univerzite v Kobe, ukázal ako autoimúnne reakcie vznikajú postupným aplikovaním iba čistých antigénov bez toxínov s dostatočne dlhými intervalmi medzi injekciami dostatočnými pre úplnú regeneráciu.

Autoimúnne ochorenia ukazujú nárast počtu a tento počet rastie podľa schémy nárastu počtu vakcinácie detí. Dokonca aj infekčné choroby, od ktorých majú vakcíny chrániť, sa omnoho častejšie vyskytujú u očkovaných ľudí, čo sa aj verejne potvrdzuje. Nápad vytvoriť imunitu, dokonca s pomocou „zelených vakcín“, je nekompetentný a nebezpečný pre zdravie.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie