Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Fluoridácia/Fluorid: Toxické chemikálie vo Vašej vode

ftor2Fluoridové zlúčeniny, ktoré sú pridávané do vody (fluoridácia), zubnej pasty a doplňujúcich tabliet (vrátane niektorých vitamínov) neboli nikdy testované, či sú bezpečné pred tým, ako boli schválené. Nedávny nezávislý vedecký výzkum, ktorý nie je spojený s dentálnou obchodnou organizáciou, ukázal nasledovné. Fluorid je:

1. Neurotoxický, znižujúci IQ

V roku 1995 neurotoxikológ a bývalý riaditeľ toxikológie vo Forsytskom dentálnom centre v Bostone, Dr. Phyllis Mullenix zverejnil výzkum, ktorý objasňuje, že už pri vystavení zvierat nízkym dávkam, sa fluorid nahromadil v ich mozgu. Došlo k poškodeniu mozgu a vzorce správania zvierat boli nepriaznivo ovplyvnené. Potomkovia gravidných zvierat, ktorí dostávali relatívne nízke dávky fluoridu, vykazovali trvalé účinky na mozog, ktoré boli vnímané ako hyperaktivita (ADD symptómy). Mladé a dospelé zvieratá, ktoré dostali fluorid, zažili opačný efekt – zníženú aktivitu a spomalenosť, apatiu. Toxické účinky fluoridu na centrálny nervový systém boli neskôr potvrdené dovtedy utajovaným vládnym výskumom. Dve nové epidemiologické štúdie, ktoré potvrdzujú neurotoxické účinky fluoridu na mozog ukázali, že deti, ktoré boli vystavené vyšším dávkam fluoridu, mali nižšie IQ.

Štúdia zverejnená v Brain Research ukazuje, že potkany, ktoré pili len 1 diel z milióntiny (časť na milión, čo je 0,0001 %, alebo 1 mg látky v 1 litri roztoku) fluoridu (NaF) vo vode, mali histologické lézie (poškodenia) v mozgu podobné Alzheimerovej chorobe a demencii. Okrem toho, dôkaz poukázal na možné poškodenie mozgovej krvnej bariéry z predĺženej expozície fluoridu. Táto štúdia bola treťou v sérií článkov publikovaných Varnerom, Mozgový výskum, zväzok 784, č. 12, strana 284 – 298 (1998). Výsledky tejto nedávnej štúdie a iných štúdií poukazujúce na významné nebezpečenstvo expozície nízkych dávok fluoridu boli prezentované na nedávnom vedeckom sympóziu.

2. Spôsobuje rakovinu

Ministerstvo zdravotníctva v New Jersey zistilo, že rakovina kostí u chlapcov bola dva až sedemkrát vyššia v oblastiach, kde bola voda fluoridovaná. Výskumníci Agentúry na ochranu životného prostredia USA (EPA) potvrdili rakovinotvorné účinky fluoridu, spôsobujúce rakovinu kostí už pri nízkych dávkach v modelovom testovaní zvierat. Nová štúdia ukázala, že fluoridácia vody je spojená s maternicovým úmrtím na rakovinu.

3. Mení štruktúru a silu kostí

Fluorid sa postupne zhromažďuje v kostiach a spôsobuje nepriaznivé zmeny v ich štruktúre. Niektoré štúdie ukázali, že flouridácia vedie k zvýšeniu zlomenín bedra. Ťahová sila (pevnosť v ťahu) bedra sa zničí v priebehu požitia fluoridu.

4. Spôsobuje vrodené vady a perinatálne úmrtia

Toxikológ v UK nedávno zistil, že perinatálne úmrtia v oblasti s fluoridáciou, boli o 15 % vyššie ako v susednej oblasti, kde nebola fluoridácia vykonaná. Oblasť s fluoridáciou mala vyšší socio-ekonomický status a očakávalo sa tam menej perinatálnych úmrtí. Oblasť s fluoridáciou mala tiež o 30 % vyšší výskyt Downovho syndrómu. Čile zakázala fluoridáciu po tom, čo svetoznámy výskumník Dr. Albert Schatz poukázal na spojitosť úmrtia dojčiat v dôsledku fluoridácie.

5. Ukázal sa ako neúčinný

Fluoridové zlúčeniny vo vode a v doplnkoch neposkytujú žiadnu významnú ochranu zubného kazu. Všetky nedávne rozsiahle štúdie fluoridácie vody ukázali, že nemá žiaden pozitívny efekt. Z toho dôvodu krajiny bez fluoridácie preukázali rovnaké zlepšenie dentálneho zdravia ako krajiny s fluoridáciou. Existuje vedecký dôkaz, že nadmerné vystavenie fluoridu vedie k zvýšeniu hladiny zubného kazu. Dokonca aj vedci podporujúci fluoridáciu priznávajú, že neexistuje žiadny riadne vykonaný výskum, ktorý by potvrdil, že fluoridové doplnky pomáhajú zabrániť zubnému kazu.

6. Poškodzuje a oslabuje imunitný systém

Nezávislý výskum ukázal, že fluorid oslabuje funkcionalitu imunitného systému. V USA, kde toxické zlúčeniny fluoridu sú pravidelne pridávané do vody a podávané deťom od 60-tych a 70-tych rokov, začíname vidieť obrovský počet ľudí z tejto generácie s rozvíjajúcimi sa chronickými ochoreniami imunitného systému.

7. Spôsobuje akútne nežiaduce reakcie

Niekoľko „naslepo” robených štúdií (vzťahujúcich sa na experiment, pri ktorom ani testujúci, ani testovaní nepoznajú podrobnosti, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok) ukázali, že fluoridovaná voda môže často spôsobiť akútne nežiaduce reakcie, okrem chronických toxických účinkov, ako je uvedené nižšie. Niektoré z reakcií v štúdii zahŕňajú: gastrointestinálne symptómy, stomatitídu, bolesti kĺbov, polydipsiu, bolesti hlavy, poruchy videnia, svalovú slabosť a extrémnu únavu. Recenziu, ktorá objasňuje knihu od jedného slávneho a uznávaného výskumníka z Holandska, čo objavil nežiaduce účinky v „naslepo” robených experimentoch, si môžete prečítať tu.

8. Spôsobuje počiatočné štádiá kostrovej fluorózy

Fluorid môže spôsobiť vážnu kostrovú fluorózu až do vysokého štádia. Chronické, dlhotrvajúce vystavenie dávkam fluoridu, bežne nájdeného vo vode a v jedle v USA, môže spôsobiť počiatočné štádium kostrovej fluorózy, vrátane bolestí v kĺboch a kostiach, mravenčenie v končatinách, svalovú slabosť, chronickú únavu, gastrointestinálne poruchy, zníženú chuť do jedla, bolesti chrbta, osteoartritídu, atď. (V skutočnosti, pri požívaní fluoridu z vody a ďaľších bežných zdrojov po desiatky rokov, možno očakávať spôsobenie týchto príznakov u veľkého počtu ľudí na základe kalkulácií príjmu a vylučovania fluoridu. Treba mať na pamäti, že fluorid je kumulujúci jed, ktorý sa roky zhromažďuje v tele. Veľmi málo zdravotníkov je schopných diagnostikovať taký stav, pretože nie sú školení na testovanie alebo rozpoznávanie chronických účinkov otravy z fluoridu.

9. Zvyšuje vystavenie olovu a arzénu

Zlúčeniny fluoridu, ktoré sú pridávané do vody, sú často kontaminované olovom, arzénom a rádionuklidami, keďže fluoridové zlúčeniny sú toxické vedľajšie odpadové produkty, ktoré z veľkej časti pochádzajú zo znečistenia rastlinných hnojív. Štúdia publikovaná v roku 2000 ukázala, že pridávanie toxických silikofluoridových látok do vody („fluoridácia”) spôsobuje zvýšenie hladiny olova v krvi detí.

ftorvvode

10. Fluorid spôsobuje osteoartritídu

V štúdii publikovanej v “ Rhuematology International“ v roku 2001 výskumníci zistili spojitosť  medzi vystavovaním sa flouridu a rozvojom osteoartritídy. Stupeň vystavenia, ktorý spôsobuje osteoartritídu, je bežný v USA.

11. Prispieva k rozvoju opakovanej ujmy zo stresu

Klinická štúdia na Novom Zélande ukázala, že požívanie fluoridu môže byť faktorom, ktorý prispieva k rozvoju opakovanej ujmy zo stresu, keďže takéto požitie môže podporovať rozvoj tvorby kryštálov apatitu. Eliminácia fluoridu a navyše pravidelné dopĺňanie horčíka výrazne pomohlo pacientom RSI .

12. Spôsobuje trvalú deformáciu zubov u detí

Veľmi veľký a rastúci počet detí zažíva dentálnu fluorózu, ktorá predstavuje trvalú, nepriaznivú štrukturálnu zmenu zubov.

13. Spomaľuje dôležité enzýmy

Dlho známym faktom je, že hromadenie fluoridu v rôznych častiach tela po desaťročia môže narušiť činnosť mnohých dôležitých enzýmov.

14. Potláča funkciu štítnej žľazy        

Fluorid bol podávaný v nízkych dávkach od začiatku až do polovice 20-ho storočia ako efektívny spôsob potláčania funkcie štítnej žľazy a liečby jej poruchy. Články a výskumy je možné nájsť na stránke: Thyroid.

15. Spôsobuje veľký počet akútnych otráv

Fluorid je nesmierne jedovatá látka už aj pri mimoriadne nízkych dávkach, čo spôsobilo veľké množstvo akútnych otráv. To je dôvod, prečo sa teraz vyžaduje varovné upozornenie na jed na zubných pastách predávaných v USA, ktoré obsahujú fluorid.

16. Nezávislí experti sú proti pridávaniu fluoridu do vody

Viac ako 1500 profesionálov v EPA USA, vrátane toxikológov a odborníkov na posudzovanie rizík, hlasovali jednomyseľne proti iniciatíve fluoridácie v Kalifornii kvôli obsahujúcim zdravotným rizikám. Dokonca konzultant a výskumník Kanadskej dentálnej asociácie vyzval ľudí, aby sa vyhýbali pitiu fluoridovanej vody. Viď náhľad zhrnutia či oficiálne vyhlásenia EPA odborov: (summary, official EPA union statement).

17. Neetické

Fluoridácia v zásobách vody sa rovná nanútenej medicínskej liečbe. Také postupy demonštrujú úplný nedostatok etiky na strane propagátorov. Štúdie z počiatku 30-tych rokov minulého storočia ukázali extrémne riziko pre človeka a životné prostredie v dôsledku pridávania fluoridu do vody a jeho vystaveniu. Podporovateľské firmy a organizácie používali propagáciu „fluoridácie” ako spôsob, ako sa vyhnúť súdnym sporom kvôli pridávaniu toxických odpadov a neskôr pre ekonomický zisk. Prečítajte si krátku históriu fluoridácie pre podrobnejšie informácie history of flouridation.

18. Zakázané v mnohých krajinách

Fluoridácia nie je legálna a nepoužíva sa v prevažnej väčšine krajín, vrátane industrializovaných krajín. V prípade záujmu pozrite na stránku, kde je uvedený status fluoridácie v krajinách: Flouride Status of Countries.

Mnoho nezávislých výskumníkov, organizácií, holistických zdravotníckych expertov a rastúci počet zubárov, ktorí sa vyhýbajú používaniu toxických substancií, varujú svojich pacientov pred používaním fluoridovanej vody a zubnej pasty a radia určite nepodávať deťom žiaden fluorid, pretože sú náchylnejšie na neurologickú toxicitu z fluoridu.

Ak váš rezort vody pridáva toxické zložky fluoridu do vody, najlepší postup je zvyčajne piť balenú vodu a variť s ňou. Uhlíkové filtre neodstraňujú fluoridové zlúčeniny v nejakom významnom rozsahu. Nedávajte fluoridovanú vodu do zvlhčovačov. Veľa neorganických džúsov a štiav má veľké množstvo fluoridu z reziduí pesticídov. Najlepšie je odšťavovať vlastnú zeleninu a ovocie z organickej produkcie, alebo ísť do organického obchodu a kúpiť organické šťavy.

Vyvarujte sa zubných pást, ktoré obsahujú fluorid, aj keď výrobcovia tvrdia, že fluorid pochádza z prírodného zdroja. Hoci aktuálna liečba fluoridom môže mať vplyv na pomoc remineralizácie zubných kazov v ranej fáze, kombinácia zdravej výživy, správna dentálna hygiena a sliny môžu mať podobný účinok. Je takmer nemožné vyhnúť sa prehltnutiu fluoridu z fluoridovanej zubnej pasty. Skúšal som rôzne zubné pasty a momentálne používam prírodnú zubnú pastu s jedlou sódou od Weledy. Páči sa mi skutočnosť, že neobsahuje fluorid alebo čistiaci prostriedok, laurylsulfát sodný (SLS).

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie