Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Výhody vysokého cholesterolu

Ľudia s vysokou hladinou cholesterolu v krvi žijú dlhšie. Dr. Uffe Ravnskov od roku 1990 publikoval asi 40 štúdií a správ v renomovaných škandinávskych a medzinárodných lekárskych časopisoch kriticky skúmajúcich pochybnú súvislosť medzi cholesterolom a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Jedna z jeho najvýznamnejších publikácií – kniha „The Cholesterol Myth“ („Mýty o cholesterole“) – bola prvýkrát vydaná vo Švédsku a potom vo Fínsku, Nemecku a USA.

Ľudia s vysokou hladinou cholesterolu v krvi žijú dlhšie. Toto vyhlásenie sa zdá byť také neuveriteľné, že trvá dlho, kým si uvedomíme jeho význam. Tento fakt však jednoznačne vyplýva z mnohých vedeckých článkov. Podľa údajov publikovaných v roku 1994 doktorom Harlanom Krumholzom z Katedry kardiovaskulárnej medicíny Yale University mali starší ľudia s nízkou hladinou cholesterolu dvakrát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na infarkt myokardu ako ľudia v rovnakom veku s vysokým cholesterolom. Priaznivci „cholesterolovej kampane“ neustále ignorujú jeho pozorovania alebo ich považujú za vzácnu výnimku medzi obrovským množstvom štúdií, ktoré našli opačné výsledky.

Ale toto nie je výnimka. V súčasnosti už existuje množstvo dôkazov, ktoré sú v rozpore s lipidovou hypotézou.

Presnejšie povedané, väčšina štúdií na starších ľuďoch ukázala, že vysoký cholesterol nie je rizikovým faktorom koronárnej choroby srdca. Toto bol výsledok môjho štúdia databázy medicínskych údajov pokrývajúcich túto problematiku. K tomuto záveru dospeli autori 11 štúdií starších ľudí; neskôr, v 7 ďalších štúdiách sa zistilo, že vysoký cholesterol tiež nie je prediktívnym znakom vo všetkých prípadoch úmrtnosti.

V súčasnosti sa uznáva, že 90 % všetkých kardiovaskulárnych ochorení sa pozoruje u ľudí nad 60 rokov, navyše takmer všetky štúdie uvádzajú, že vysoký cholesterol nie je pre ženy rizikovým faktorom. Vysoký cholesterol je teda rizikovým faktorom pre menej ako 5 % tých, ktorí zomrú na infarkt myokardu.

Pre ľudí s vysokým cholesterolom existujú ešte povzbudzujúcejšie dôkazy: 6 štúdií zistilo, že existuje inverzný vzťah medzi celkovou úmrtnosťou a celkovým alebo LDL („zlým“, M.E.) cholesterolom alebo oboma. To znamená, že pre tých, ktorí sa chcú dožiť zrelého veku, je oveľa lepšie mať vysoký cholesterol ako nízky.

Vysoký cholesterol chráni pred infekciou

Mnohé štúdie naznačujú, že mať nízky cholesterol v určitých situáciách je horšie ako vysoký cholesterol.

Napríklad v 19 veľkých štúdiách analyzujúcich celkovo 68 000 úmrtí, ktoré preskúmal profesor David R. Jacobs a kolegovia z Katedry epidemiológie na University of Minnesota, sa zistilo, že nízky cholesterol je prediktorom vysokého rizika úmrtia na gastrointestinálny trakt a ochorenia dýchacích ciest.. Ako viete, väčšina týchto chorôb je infekčného pôvodu.

Skupina prof. Jacobsa spolu s doktorom Carlosom Iribarrenom sledovali 10 000 zdravých jedincov v San Franciscu 15 rokov. Ukázalo sa, že tí, ktorí mali na začiatku štúdie nízky cholesterol, boli častejšie prijatí do nemocníc kvôli infekčným chorobám. Nie je pravdepodobné, že nízky cholesterol nejakým spôsobom robí ľudí zraniteľnejšími voči infekcii a že vysoký cholesterol chráni tých, ktorí infekcii odolávajú? Na podporu tejto interpretácie existuje veľa dôkazov.

Cholesterol a chronické srdcové zlyhanie

Existuje veľa indícií, že baktérie a iné mikroorganizmy zohrávajú dôležitú úlohu pri vzniku srdcového zlyhania. Napríklad u pacientov s ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním je v krvi vysoká hladina endotoxínu a rôznych typov cytokínov. Endotoxín je najtoxickejšia zlúčenina produkovaná baktériami ako E. coli, Klebsiella, Salmonella, Serratia.

A teraz tá zarážajúca skutočnosť – vedci na svoje prekvapenie zistili, že úmrtnosť bola výraznejšia nielen u pacientov s anergiou (oslabením alebo úplnou absenciou ochrannej reakcie imunitného systému na alergény, ktorými sú baktérie a ich toxíny, M.E.), ale aj u pacientov s najnižšími hladinami lipidov – celkového cholesterolu, LDL- a HDL- („zlého a dobrého“, M.E.) cholesterolu, ako aj triglyceridov.

Potvrdil to aj Dr. Rauchhaus, ktorý spolupracoval s vyšetrovateľmi vo viacerých nemeckých a britských univerzitných nemocniciach. Stanovili prísny inverzný vzťah medzi rizikom úmrtia a krvnými hladinami celkového a LDL-cholesterolu, ako aj triglyceridov: pacienti s vysokými hladinami lipidov žili podstatne dlhšie ako tí, ktorí mali nízke hladiny. V ďalšej štúdii doktorky Tamary Horwichovej bolo 1000 pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním. Ku koncu tohto obdobia zomrelo 62 % pacientov s hladinou cholesterolu pod 129 mg/l, ale iba polovica pacientov s hladinou cholesterolu nad 223 mg/l.

Laboratórne a experimentálne štúdie

Vďaka laboratórnym štúdiám, ktoré uskutočnila najmä skupina výskumníkov v Nemecku a Dánsku pod vedením Dr. Sucharit Bhakdi sa zistilo, že zložkou krvnej plazmy, ktorá dokáže nielen viazať, ale aj neutralizovať nebezpečné bakteriálne toxíny, je LDL – nosič takzvaného „zlého“ cholesterolu. Ostatné zložky plazmy, vrátane HDL, túto vlastnosť nemajú.

V závere výskumu prof. Matthew Muldoon a jeho skupina na University of Pittsburgh navrhli, že LDL nielenže inaktivuje bakteriálne toxíny, ale má aj priamy priaznivý vplyv na imunitný systém, čo pravdepodobne vysvetľuje pozorovaný vzťah medzi nízkou hladinou cholesterolu a rôznymi chronickými ochoreniami. Vedci zistili, že hladiny celkových bielych krviniek, ako aj rôznych typov bielych krviniek v krvi zdravých mužov v mladom a strednom veku boli výrazne nižšie u tých s nízkou hladinou LDL-cholesterolu, ako u tých s vyššími hladinami. Na tomto základe sa dospelo k záveru, že imunitný systém mužov s nízkou a vysokou hladinou cholesterolu v krvi má určité rozdiely. Teraz, 7 rokov po zverejnení týchto údajov, možno tvrdiť, že vlastnosti LDL-cholesterolu podporujúce imunitný systém zohrávajú dôležitú úlohu v ľudskom zdraví.

Výsledky klinických pozorovaní a laboratórnych údajov zdôrazňujúcich úlohu LDL-cholesterolu potvrdili aj experimentálne štúdie na zvieratách (prof. Kenneth Feingold a jeho skupina, University of California; Dr. Mihai Netea, Holandsko a ďalší).

Cholesterol ako rizikový faktor

Väčšina štúdií uvádza, že pre mužov v mladom a strednom veku je vysoký cholesterol rizikovým faktorom ischemickej choroby srdca, čo sa na prvý pohľad zdá byť v rozpore s predstavou o ochrannej úlohe vysokého cholesterolu. Možným vysvetlením je, že ľudia v tomto veku sú veľmi často uprostred svojej profesionálnej kariéry. Vysoký cholesterol preto treba v tomto prípade považovať za dôsledok psychického stresu, ktorý je známou príčinou vysokej hladiny cholesterolu a rizikovým faktorom koronárnej choroby srdca. Ešte raz: vysoký cholesterol nie je priamou príčinou, ale môže byť iba markerom (znak – M.E.) Napríklad v popísaných prípadoch môže vysoký cholesterol naznačovať, že ho telo potrebuje viac ako stavebný materiál na syntézu hormónu stresu. Preto možný ochranný účinok vysokého cholesterolu môže pôsobiť proti negatívnym účinkom stresu na cievny systém.

Reakcie na poškodenie

Vedci navrhli rôzne potenciálne príčiny poškodenia ciev: zložky tabakového dymu, vysoké hladiny LDL cholesterolu, oxidovaný cholesterol, homocysteín, metabolické produkty vznikajúce pri cukrovke, nedostatok vitamínov A a D, transmastné kyseliny, mikroorganizmy a mnohé ďalšie (s jednou výnimkou). Existujú dôkazy podporujúce úlohu všetkých týchto faktorov (s jednou výnimkou), ale miera zapojenia každého z nich do poškodenia cievnej steny zostáva nejasná. Výnimkou je samozrejme LDL cholesterol, keďže výsledky mnohých štúdií umožňujú jeho vyškrtnutie z tohto zoznamu. Vedci nenašli vzťah medzi hladinou lipidov v krvi a závažnosťou aterosklerózy.

Chráni vysoký cholesterol pred vznikom kardiovaskulárnych ochorení?

Svoj hlavný argument som už spomenul, ale zaslúži si, aby sa opakoval znova a znova: vysoká hladina cholesterolu v krvi je u starších ľudí spojená s dlhovekosťou. Bez tohto záveru je ťažké vysvetliť skutočnosť, že najnižšia úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia u starších ľudí je charakteristická pre tých, ktorí majú vysokú hladinu cholesterolu. Je možné, že vysoký cholesterol poškodí steny tepien a spôsobí zničujúce koronárne ochorenie srdca, ak ľudia s vysokou hladinou cholesterolu v krvi prežijú ľudí s nízkou hladinou…

Uffe Ravnskov, MD, PhD

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie