Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Všadeprítomný herbicíd už aj v pive a víne

Vedci v USA namerali pomerne vysoké hladiny glyfosátu v pive a víne, dokonca aj organické pivo a víno obsahovalo glyfosát..

https://uspirg.org/sites/pirg/files/reports/WEB_USP_Bottoms-Up_REPORT_022619.pdf

Glyfosát spôsobuje poškodenie hemato-testikulárnej bariéry a nízku kvalitu spermií prostredníctvom deštruktívneho procesu nazývaného oxidačný stres, ukazuje nová štúdia na hlodavcoch a ich testikulárnych bunkách. Štúdia trvajúca 4 mesiace uvádza, že strednodobá a dlhodobá expozícia glyfosátu predstavuje potenciálne riziko pre mužské reprodukčné zdravie.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021006632

Karcinogénny herbicíd glyfosát sa správa aj ako chemikália narúšajúca endokrinný systém, ktorá mení hormonálnu aktivitu, ktorá spôsobuje poruchy v reprodukčnom procese a u potomstva.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653520328149#fig2

 

Vedci nedávno našli v pšenici skladovanej v južnej Brazílii stokrát vyššie hladiny glyfosátu, než je bezpečný limit pre ľudskú spotrebu..

https://academic.oup.com/eurpub/article/30/Supplement_5/ckaa166.1175/5916183?login=false

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie