Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Vplyv šikanovania na živé organizmy

V súčasnosti spoločnosť venuje čoraz väčšiu pozornosť na bullying – šikanovanie, zastrašovanie, násilnícke správanie. Dnes existuje aj výraz cyberbullying – druh šikany realizovaný prostredníctvom informačných a komunikačných technológií najčastejšie prostredníctvom internetu či mobilného telefónu. Obe verzie šikanovania sú nebezpečné a doslova ničia psychiku obete. Spoločnosť IKEA uskutočnila experiment na túto tému.

V jednej z bežných škôl umiestnili predstavitelia spoločnosti dve rovnaké rastliny a ku každej umiestnili tabuľku s inštrukciami. Prvú rastlinu mali deti iba urážať a nadávať jej a druhú iba chváliť. Experiment trval 30 dní a všetci záujemcovia sa mohli s rastlinami porozprávať. Dotýkať sa rastlín bolo zakázané.

Jedna rastlina každý deň počúvala iba nadávky, pritom nie abstraktné, ale osobné. Druhá rastlina počúvala iba chválu a komplimenty. Študenti sa sami rozhodovali, ku ktorej rastline pristúpiť skôr a tiež sami vyberali slová. Porozprávať sa s rastlinami bolo povolené iba raz denne.

Rastliny boli úplne rovnaké, v ničom sa pred experimentom nelíšili jedna od druhej. Rastliny neurobili nič zlé, ani dobré, aby si zaslúžili také správanie ľudí, iba boli vybrané v rámci experimentu. Pritom profesionálny záhradník sledoval, aby každá rastlina dostávala rovnaké množstvo vody, svetla a hnojív.

Po jednom mesiaci bol výsledok experimentu jasný každému a študenti z danej školy mohli vyvodiť správne závery a zmeniť svoj postoj k šikanovaniu…

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie