Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vplyv bývania vo výškových budovách na zdravie človeka

Vedec Vladimír Linov, docent univerzity architektúry a stavebníctva v Petrohrade, expert Rady pre urbanizmus  Petrohradu hovorí, ako sovietska vláda bojovala s pravdou o výškových budovách a čo je skutočne škodlivé na budovách s väčším počtom poschodí.

Ako dlho sa zaoberáte štúdiom vplyvu „výšky bývania“ na zdravie človeka?

V 80-tych rokoch som 7 – 8 rokov pracoval vo výskumnom oddelení Inštitútu „LEN NII projektu“. V procese rozvoja koncepcie bytovej výstavby v Leningrade, súčasnom Petrohrade, sme zistili, že existuje obrovský počet vedeckých štúdií zo strany lekárov – hygienikov o prudkom zhoršení zdravotného stavu obyvateľov vyšších poschodí obytných domov, počnúc piatym poschodím. Presnejšie formulované – počnúc piatym sa viditeľne zhoršovalo zdravie a od desiateho poschodia a vyššie sa zhoršovalo prudko, až niekoľkonásobne.

Lekári prišli k podobným záverom najjednoduchším spôsobom – preštudovali štatistiku chorobnosti podľa zdravotných záznamov v nemocniciach. Vzali do radu zdravotné karty obyvateľov a analyzovali frekvenciu a povahu chorôb s ich bydliskom, výškou ich bývania a poschodím. A veľmi rýchlo sa našla spojitosť.

Ale tieto vedecké štúdie boli zakázané a utajené ihneď ako sa výsledky objavili na verejnosti, pretože všeobecná politika štátu bola zameraná na rast poschodí obytných domov a tieto závery výskumov boli v priamom rozpore s touto politikou.

V čom presne tkvie podľa vás škodlivosť pre zdravie obyvateľov najvyšších poschodí, počnúc piatym?

Ako je známe z fyziky, vo vnútri obytných domov vzniká veľmi živý proces pohybu vzduchu z dolných poschodí smerom hore. Preto je pochopiteľné, že všetok vzduch kontaminovaný baktériami z nižších poschodí sa dostáva do vyšších a preto sú horné poschodia nasýtené choroboplodnými baktériami 2 až 3 krát viac ako dolné poschodia.

Čím vyššia budova, tým je tento proces silnejší, pretože aj vzduch cirkuluje silnejšie a väčšie množstvo vydýchaného vzduchu sa hromadí na horných poschodiach. V prvom rade bolo zistené, že ľudia trpia ochoreniami dýchacieho systému, ako sú respiračné ochorenia a podobne. Ale to nie je jediný problém. Najcitlivejšie na životné podmienky na vyšších poschodiach sú kategórie obyvateľov, ako sú deti a starší ľudia. Citliví z dôvodu veku, ale aj preto, že v domoch  trávia viac času ako ľudia stredného veku. Aj pre deti, aj pre starších ľudí to znamená zhoršenie zdravia.

Môžete vaše závery podporiť nejakými štatistickými informáciami?

Všetky naše závery boli potvrdené v zahraničných, ale aj v sovietskych zdrojoch. Výskumy uskutočnené ešte začiatkom 20. storočia v Európe a Amerike ukázali priamu súvislosť: Čím na vyšších poschodiach človek žije, tým horšie je jeho zdravie. Na sympóziu „Výškové budovy“ v Moskve v roku 1971 bolo priamo poukázané na spojitosť medzi zdravím a poschodiami: „Ľudia žijúci na vyšších poschodiach vo výškových budovách sa obracajú k neurológom a psychológom o 50 % častejšie a trikrát častejšie, ako tí, ktorí žijú v nízkopodlažných budovách.“

Pokiaľ v našej krajine boli tieto vedecké štúdie zakázané a zabudnuté, na Západe boli veľmi dôležité. Všetky oblasti s výškovými budovami, ktoré boli v Európe v 60-tych rokoch pomerne populárne, sú v súčasnosti takmer všetky rekonštruované s postupnou demoláciou. Sú nahradené buď štvorpodlažnými budovami, alebo blokovou výstavbou do výšky dvoch, až troch podlaží, alebo zástavbou s menšou hustotou. Aj to je štátna politika, u nás také programy zatiaľ nemáme. Napríklad náš program rekonštrukcie a rozvoja „chruščevok“ (Zákon 2008, č.238-39) má úplne opačný trend – demolujú sa päť poschodové budovy a na ich mieste sa idú budovať obytné domy s veľkým počtom poschodí. To znamená, že tie životné podmienky, o ktorých sme hovorili, sa zhoršujú.

To znamená, ak sa vláda odvracia od týchto informácii, tak vedome alebo nevedome prispieva k zhoršeniu zdravia občanov.

V podmienkach tvrdého konkurenčného boja za pôdu sa každý kúsok v Petrohrade považuje za „zlato“ a stavitelia sa musia uchyľovať k výškovým budovám. Aj z dôvodu nastavenia vysokej cenovej politiky za pozemky sú ľudia nútení usídliť sa vo výškových budovách. Nebudeme ale obviňovať kompetentné orgány, že úmyselne spôsobujú zhoršenie zdravotného stavu ľudí, budeme si myslieť, že to robia z nevedomosti.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie