Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Vo Francúzsku budú mobilné telefóny na školách zakázané

Od septembra 2018 študenti mladší ako 15 rokov nebudú môcť používať svoje mobilné telefóny počas celého školského dňa.

Francúzsky minister školstva oznámil o zákaze mobilných telefónov, ktorý nadobudne účinnosť v septembri 2018. Zákaz sa bude vzťahovať na všetkých žiakov nižších, základných a stredných škôl do veku 15 rokov. To znamená, že študenti nebudú môcť používať telefóny ani počas prestávok a obeda,  samozrejme, počas vyučovacích hodín zákaz platil aj doteraz.

Minister školstva Jean Michel Blanquer to nazýva „otázkou verejného zdravia“. „V dnešnej dobe sa už deti nehrajú počas prestávok, ale jednoducho všetci sedia pred svojimi smartfónmi a z pedagogického hľadiska je to problém.“

Prekvapujúco, ale z väčšej časti bola reakcia na tento zákaz negatívna. Učitelia sú znepokojení, ako sa bude takýto zákaz implementovať do praxe. Pokiaľ ministerstvo pracuje nad detailmi predpisu, bolo navrhnuté, aby sa telefóny pred začiatkom školského dňa odkladali do osobných skriniek, ako to robia pracovníci ministerstva pred zasadaním kabinetu ministrov.

Philippe Vincent, riaditeľ odborovej organizácie učiteľov, vidí problém v nedostatku miesta pre skrinky „Urobil som malý výpočet: 5300 štátnych škôl s priemerným počtom 500 študentov znamená približne 3 milióny skriniek.“

Niektorí rodičia sa obávajú, že sa nebudú môcť skontaktovať s deťmi a myslia si, že telefóny by mali deti nosiť stále pri sebe, pretože chcú vedieť, kedy dieťa odchádza zo školy a či je s ním všetko v poriadku.

Minister školstva ale našiel aj značný počet priaznivcov, ktorí považujú zákaz telefónov za správne rozhodnutie. Pre deti nie je potrebné, ani prospešné, aby „viseli“ na mobilnom telefóne počas celého školského dňa. Osobné mobilné telefóny pozitívne neprispievajú školskému prostrediu, rozptyľujú dieťa, podnecujú problémy spojené so sociálnymi rozdielmi, znižujú koncentráciu študentov a v neposlednom rade majú aj negatívny vplyv na zdravie.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO vo svojom programe „Elektromagnetické polia a zdravie človeka“ uvádza: „..zdravotné následky, ako je rakovina, zmeny správania, strata pamäti, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, syndróm náhlej smrti a mnohé iné vrátane samovraždy, môžu byť výsledkom vplyvu elektromagnetických polí…“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie