Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vaša návšteva babičky jej môže predĺžiť život

Dr. Freeborn a jeho kolegovia z George Mason University študovali predpokladanú sociálnu podporu a jej vplyv na kardiovaskulárne choroby a úmrtnosť. Aj po zohľadnení faktorov, ako sú príjmy, rasa a vzdelanie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky, vedci zistili, že ženy vo vekovej skupine od 50 do 79 rokov, ktoré vykazujú nižšiu úroveň sociálnej podpory, mali vyššiu mieru úmrtnosti, počas viac ako 10 rokov výskumu.

V skutočnosti nízka úroveň sociálnej podpory viedla o 20 % väčšiemu riziku smrti počas tých istých desiatich rokov.

„Pod termínom sociálna podpora sa chápe, že osoba dostane emocionálnu podporu, radu alebo len spoločnosť od iných, aby sa človek zabavil, a tým znížil úroveň stresu. Toto je pripomenutie, že veľakrát najjednoduchšie veci, ako je obrátenie sa k blízkemu človeku, môžu mať veľmi hlboký vplyv,“ vysvetľuje Dr. Freeborn.

Je zaujímavé, že takýto vzťah nebol nájdený u mužov a ani úroveň príjmov vôbec neovplyvnil tento ukazovateľ. Údaje boli získané od 90 000 postmenopauzálnych žien vo veku 50 až 79 rokov z prieskumovej štúdie Iniciatívy na ochranu zdravia žien. Údaje zahŕňali informácie zhromaždené počas 10 rokov vrátane demografických údajov, psychosociálnych opatrení (vnímaná sociálna podpora), správania k svojmu zdravotnému stavu, stravy a indexu telesnej hmotnosti.

Hlavným záverom je, že sociálna podpora môže byť pozitívnym zásahom do zdravia niektorých ľudí a je potrebné venovať väčšiu pozornosť blízkym ľuďom.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie