Kategórie

Naši partneriFlag Counter

V mestských oblastiach s bohatou výsadbou stromov a inej zelene je nižšia miera kriminality

knotted-gun-sculpture-at-the-united-nationsViac zelene znamená menej trestných činov, k takému záveru sa dopracovali americkí vedci. Aj keď mechanizmus vplyvu výsadieb rastlín na kriminalitu nie je jasný, vzťah medzi množstvom rastlín a psycho-sociálnym zdravím spoločnosti je zrejmý.

Je potvrdené, že v oblastiach, kde je veľa parkov a záhrad sa ľudia cítia oveľa bezpečnejšie. Okrem toho, mestské výsadby znižujú riziko depresie, ochorenia srdca a ciev, vandalizmu, krádeží. Prečo sa tak deje? Možno, že vďaka ošetrovaným zeleným uliciam a dvorom s kvetinovými záhonmi a trávnikmi rastie sociálna zodpovednosť.

Cieľom vedeckej štúdie sa stalo mesto Flint. Vedci sledovali vzájomný vzťah času, dátumu, miesta a úrovne implementácie programu ozelenenia GCLBA’s C & G s časom, miestom a druhom trestnej činnosti od roku 2005 do roku 2014.

Vo výsledku bola zostavená mapa kriminality mesta Flint. „Horúce“ miesta, kde bola úroveň kriminality vysoká, boli koncentrované v severovýchodnej a v severozápadnej časti mesta. Nízka úroveň kriminality sa nachádzala v strede a na okrajoch mesta.

V oblastiach s nízkou mierou kriminality bolo tempo výsadieb vysoké. Tam, kde bola miera kriminality vysoká, bol menší počet stromov a menšia miera zelených výsadieb.

Táto štúdia demonštruje priestorovo-časové spojenie medzi zelenými výsadbami a kriminalitou. Údaje môžu byť užitočné pri územnom plánovaní a rekonštrukciách verejných miest. Iný výskum uskutočnený v Chicagu hovorí, že pri rozšírení zelených výsadieb v mestských oblastiach o 10 %, klesá miera kriminality o 12 %.

6db25a0d

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie