Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

V Belgicku tisíce lekárov a zdravotníckych pracovníkov označili prebiehajúci „boj“ s koronavírusom za anti-vedecký humbuk

Belgickí lekári nastoľujú zaujímavé otázky a okrem iného požadujú preskúmanie úlohy WHO v oblasti, ktorej sa hovorí „infodémia“ (nezamieňajte ju s pandémiou). Nižšie uvedený otvorený list bol pôvodne uverejnený v Belgicku, ale zjavne sa týka aj mnohých ďalších krajín. V súčasnosti dokument podpísalo 438 lekárov, 1448 zdravotníckych pracovníkov iných kategórií, a desaťtisíce bežných občanov. {O 17:30 27. septembra 2020 – 546, 1594 a 11 295 osôb.}

Otvorený list belgických lekárov orgánom krajiny a médiám:

My, lekári a zdravotnícki pracovníci, chceme vyjadriť naše hlboké znepokojenie nad tým, ako sa vyvíja situácia okolo vypuknutiu SARS-CoV-2. Vyzývame na otvorenú diskusiu so zapojením všetkých odborníkov bez akejkoľvek cenzúry. Situácia je taká, že napriek počiatočnej panike okolo tohto vírusu, objektívne fakty ukazujú úplne iný obraz – neexistuje nijaké lekárske opodstatnenie pre pokračovanie akýchkoľvek núdzových opatrení a opatrenia prijaté na boj proti nim sú úplne neprimerané a spôsobujú viac škody ako úžitku.

Žiadame ukončenie tohto „boja“ a obnovenie normálneho fungovania spoločnosti.

„Liek nesmie byť horší ako to, čo lieči“ – téza, ktorá je v súčasnej situácii použiteľná viac ako kedykoľvek predtým. Škody spôsobené populácií, ktoré sa v súčasnosti vytvárajú pre všetky sektory spoločnosti, z krátkodobého i strednodobého hľadiska prevyšujú počet ľudí chránených týmito opatreniami pred vírusom.

Opatrenia na boj s koronavírusom a tresty za ich porušenie sú v rozpore s hodnotami belgických lekárov formulované vo forme „Veda – Expertíza – Kvalita – Nestrannosť – Nezávislosť – Transparentnosť“.

Domnievame sa, že prijaté opatrenia na boj s koronavírusom nemajú vedecké opodstatnenie a médiá potláčajú alternatívny uhol pohľadu.

Koncepcia zdravia

V roku 1948 WHO definovala zdravie nasledovne – „Zdravie je stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, nejde iba o absenciu chorôb alebo fyzického poškodenia.“

V dôsledku toho je zdravie oveľa širší stav ako fyzický stav, tiež sa týka emocionálneho a sociálneho blaha. Keď sa diskutuje o verejnom zdraví a súvisiacich ľudských právach, treba to mať na pamäti a vziať do úvahy.

Súčasné opatrenia na boj proti SARS-CoV-2 sú vo vážnom rozpore s touto definíciou zdravia a ľudských práv.

Počiatočné prognózy

Na začiatku epidémie boli opatrenia pochopiteľné a získali širokú podporu, pretože WHO pôvodne odhadla, že pandémia spôsobuje vysokú úmrtnosť (3,4 %), vírus je vysoko nákazlivý a neexistovala proti nemu vakcína. To by bezprecedentne zaťažilo intenzívnu starostlivosť a nemocnice všeobecne.

Takáto predpoveď viedla k globálnemu poplachu, ktorý sa v histórii ešte nevyskytol, a k „vyrovnaniu krivky“ spustili lockdown politiky, ktorá odstavila spoločnosť, ekonomiku a poslala do karantény zdravých ľudí.

Fakty o Covid-19

Poplašná siréna zaznela z mnohých zdrojov, ale objektívne fakty ukázali úplne iný obraz, ako sa pôvodne predpokladalo (Fakty o Covid-19):

Prehľad

1. Podľa posledných imunologických štúdií sa celková miera úmrtnosti na Covid-19 (IFR) v bežnej populácii pohybuje vo väčšine krajín od 0,1 % do 0,5 %, čo je porovnateľné s priemernými pandémiami chrípky v rokoch 1957 a 1968.

2. Pre ľudí s vysokým rizikom alebo vysokou expozíciou (vrátane zdravotníckych pracovníkov) je nevyhnutná včasná alebo preventívna liečba, aby sa zabránilo progresii ochorenia.

3. V krajinách ako Veľká Británia (s blokovaním) a Švédsko (bez blokovania) sú celkové ročné úmrtia v rozmedzí silnej chrípkovej sezóny; úmrtnosť je vyššia v Spojených štátoch (porovnateľné s rokmi 1957/1968), ale nižšia v krajinách ako Nemecko a Švajčiarsko. Avšak vo väčšine predtým uzavretej Európy sú hladiny protilátok stále nízke.

 4. Vo väčšine krajín je riziko úmrtia zdravej populácií v školskom a produktívnom veku porovnateľné s denným dochádzaním do práce autom. Riziko bolo spočiatku prehnané, pretože veľa ľudí s miernymi alebo žiadnymi príznakmi nebolo braných do úvahy.

5. Asi u 80 % všetkých ľudí sa objavia iba mierne príznaky alebo sa nevyskytnú vôbec. Aj medzi 70 – 79-ročnými sa u asi 60 % vyvinú iba mierne príznaky. Asi u 95 % všetkých ľudí sa objavia najmiernejšie príznaky a nevyžadujú hospitalizáciu.

6. Až 60 % všetkých ľudí už môže mať čiastočnú imunitnú reakciu T-buniek na nový koronavírus v dôsledku kontaktu s predchádzajúcimi koronavírusmi (t.j. vírusmi prechladnutia). Navyše, až 60 % detí a asi 6 % dospelých už môže mať krížovo – reaktívne protilátky.

7. Priemerný vek úmrtia na Covid vo väčšine západných krajín je viac ako 80 rokov – napríklad 84 rokov vo Švédsku – a iba asi 4 % úmrtí nemali vážne predpoklady. Na rozdiel od chrípkových pandémií tak rizikový profil veku a úmrtnosti vo veľkej miere zodpovedá normálnej úmrtnosti.

8. V mnohých krajinách sa až dve tretiny všetkých ďalších úmrtí vyskytujú v opatrovateľských domoch, ktoré nie sú všeobecne izolované. Navyše v mnohých prípadoch nie je jasné, či títo ľudia skutočne zomreli na Covid-19 alebo na týždne extrémneho stresu a izolácie.

9. Až 30 % všetkých ďalších úmrtí mohlo byť spôsobených nie Covid-19, ale následkami blokády, paniky a strachu. Napríklad liečba srdcových infarktov a mozgových príhod klesla až o 40 %, pretože mnoho pacientov sa už neodvážilo ísť do nemocnice.

10. Mnoho správ v médiách o mladých a zdravých ľuďoch, ktorí zomreli na Covid-19, sa ukázalo ako nepravdivých: veľa z týchto mladých ľudí buď nezomrelo na Covid-19, alebo už boli vážne chorí (napríklad na nediagnostikovanú leukémiu), alebo mali v skutočnosti 109 rokov namiesto 9. Hlásený nárast výskytu Kawasakiho choroby u detí bol tiež prehnaný.

11. Väčšina príznakov Covid-19 môže byť tiež spôsobená silnou chrípkou (vrátane zápalu pľúc, trombózy a dočasnej straty vnímania chuti a vône), ale pri závažnom Covid-19 sú tieto príznaky skutočne oveľa častejšie a výraznejšie.

12. Asi u 10 % symptomatických ľudí sa vyvinie takzvaný postakútny („dlhý“) Covid a hlásia sa príznaky, ktoré pretrvávajú týždne alebo mesiace. Môže to mať vplyv aj na mladých a predtým zdravých ľudí so silnými imunitnými odpoveďami na nový koronavírus.

13. Často zobrazené exponenciálne krivky „korónových prípadov“ sú zavádzajúce, pretože sa tiež exponenciálne zvyšuje počet testov. Vo väčšine krajín pomer pozitívnych testov k celkovým testom (tj. Pozitívna miera) vždy zostal pod 20 %. V mnohých krajinách vrchol rozšírenia bol dosiahnutý dávno predtým, ako zákaz nadobudol účinnosť.

14. Vo väčšine horúcich miest – Covid, vrátane New Yorku, Londýna, Štokholmu a Bergama, miera infekcie klesla, akonáhle sa asi u 20 % ľudí vytvorili protilátky proti novému koronavírusu. Táto hodnota je hlboko pod pôvodným odhadom 60 až 80 %.

15. Krajiny ako Japonsko, Bielorusko a Švédsko nezažili negatívnejší vývoj ako mnohé iné krajiny. Švédsko získalo dokonca vysoké známky od WHO a teraz sa teší vyššej imunite v porovnaní s uzavretými krajinami. 75 % švédskych úmrtí sa stalo v zdravotníckych zariadeniach, ktoré neboli ochránené dostatočne rýchlo.

16. Strach z nedostatku pľúcnych ventilátorov bol neopodstatnený. Podľa pľúcnych špecialistov je invazívna ventilácia (intubácia) pacientov s Covid-19, ktorá sa vykonáva čiastočne zo strachu pred rozšírením vírusu, v skutočnosti často kontraproduktívna a škodlivá pre pľúca.

17. Hlavnými spôsobmi prenosu vírusu sú priamy kontakt a kvapky tvoriace sa pri rozprávaní alebo kašli a aerosóly vo vnútri budov (malé častice lietajúce vo vzduchu). Zdá sa, že vonkajšie aerosóly a povrchy predmetov hrajú iba malú úlohu.

18. O účinnosti látkových masiek na tvár v bežnej populácii stále existuje len málo vedeckých dôkazov a zavedenie povinných masiek nedokázalo zvládnuť alebo spomaliť epidémiu vo väčšine krajín. Niektorí odborníci varujú, že masky na tvár môžu interferovať s normálnym dýchaním a pri opätovnom použití sa môžu stať „nosičmi zárodkov“.

19. Mnoho kliník v Európe a USA bolo počas odstávok z veľkej časti nevyužitých a v niektorých prípadoch museli posielať zamestnancov domov. Boli zrušené milióny operácií a ošetrení, vrátane mnohých skríningov rakoviny a transplantácií orgánov.

20. Niektoré médiá boli prichytené pri pokuse o dramatizáciu situácie v nemocniciach, niekedy dokonca pomocou manipulatívnych obrázkov a videí. Všeobecne neprofesionálne správy mnohých médií zvýšili strach a paniku medzi obyvateľstvom. Výsledkom je, že podľa medzinárodných prieskumov väčšina ľudí dramaticky preceňuje úmrtnosť a úmrtnosť na Covid-19.

21. Medzinárodne používané súpravy na testovanie vírusov môžu v niektorých prípadoch produkovať falošne pozitívne a falošne negatívne výsledky, reagovať na neinfekčné vírusové fragmenty z predchádzajúcej infekcie alebo reagovať na iné bežné koronavírusy s čiastočne podobnými génovými sekvenciami.

22. Mnoho medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti virológie, imunológie a epidemiológie považuje prijaté opatrenia za kontraproduktívne a odporúča rýchlu prirodzenú imunizáciu bežnej populácie a ochranu rizikových skupín.

23. Na zatvorenie základných škôl nebolo medicínskych dôvodov, pretože riziko ochorenia a prenosu u detí je extrémne nízke. Pre malé triedy takisto neexistuje žiadny lekársky dôvod pre masky alebo pravidlá „sociálneho dištancovania“ na základných školách

24. Niektorí odborníci na medicínu označili rýchle vakcíny proti koronavírusu za zbytočné alebo dokonca nebezpečné. Napríklad takzvaná vakcína proti prasacej chrípke z roku 2009 viedla k miliónom prípadov vážneho neurologického poškodenia a k súdnym sporom. Vážne komplikácie a neúspechy boli hlásené aj pri testovaní nových vakcín proti koronavírusom.

25. Globálna pandémia respiračných chorôb môže trvať skutočne niekoľko sezón, ale veľa štúdií „druhej vlny“ vychádza z veľmi nereálnych predpokladov, ako je neustále riziko chorôb a úmrtí vo všetkých vekových skupinách.

26. Sestry z USA popísali často fatálne lekárske týranie pacientov s Covid kvôli pochybným finančným stimulom a nezodpovedajúcim lekárskym protokolom, avšak na mnohých miestach úmrtnosť Covid výrazne poklesla kvôli lepším možnostiam liečby.

27. Počet ľudí trpiacich nezamestnanosťou, depresiou a domácim násilím v dôsledku týchto opatrení dosiahol historicky rekordnú úroveň. Niektorí odborníci predpovedajú, že tieto opatrenia si vyžiadajú oveľa viac životov ako samotný vírus. Podľa OSN je 1,6 miliardy ľudí na celom svete bezprostredne vystavených riziku straty živobytia.

28. Informátor NSA Edward Snowden varoval, že „koronová kríza“ by sa mohla využiť na neustále rozširovanie globálneho dohľadu. V niektorých častiach sveta je populácia kontrolovaná bezpilotnými lietadlami a počas odstávok čelí vážnym policajným porušeniam.

29. Štúdia WHO z roku 2019 o reakciách na pandemickú chrípku zistila, že „sledovanie kontaktov“ sa z medicínskeho hľadiska „za žiadnych okolností neodporúča“. Aplikácie na sledovanie kontaktov sa však už v niektorých krajinách stali čiastočne povinnými.

30. Pôvod nového koronavírusu zostáva neznámy, ale najlepšie dôkazy v súčasnosti poukazujú na výskyt pneumónie podobnej Covidu v čínskej bani z roku 2012, v ktorej boli vírusové vzorky zhromažďované, skladované a vyšetrované virológskym ústavom Wuhan (WIV).

Šírenie Covid-19 nasledovalo po normálnej infekčnej vlne, ako napríklad chrípkové obdobie. Každý rok vidíme zmes chrípkových vírusov – najskôr rinovírusy, potom vírusy chrípky A a B, potom koronavírusy. To je každý rok bežný jav.

Použitie PCR testov, ktoré poskytujú veľa falošných pozitív, poskytlo exponenciálny obraz o rozšírení. Testovanie sa zintenzívnilo v rámci núdzových postupov, ale samotné sa neoverilo. Ich tvorca zdôraznil, že by sa mali používať na výskum, nie však na diagnostiku.

Test PCR pracuje s amplifikáciou genetického materiálu – akákoľvek kontaminácia, ktorou môžu byť iné vírusy aj zvyšky genómov starých vírusov, môže viesť k falošne pozitívnemu výsledku.

Test nedokáže odhadnúť, aké rozšírené vírusy sú vo vzorke. Skutočná vírusová infekcia zároveň znamená rozsiahlu prítomnosť vírusov – takzvanú vírusovú záťaž. To znamená, že pozitívny výsledok testu vôbec neznamená, že je človek skutočne klinicky infikovaný, chorý alebo bude chorý. Kochov postulát bol porušený („Agent nájdený u symptomatického pacienta môže spôsobiť rovnaké príznaky u zdravého človeka“).

Pretože pozitívny test PCR nenaznačuje prítomnosť alebo neprítomnosť infekcie, nemohol byť použitý na odôvodnenie prísnych sociálnych opatrení.

Obmedzenie pohybu

Ak porovnáme vlny infekcie v krajinách s prísnou politikou blokovania s krajinami bez tejto politiky, krivky sú podobné. Neexistuje žiadny ustálený vzťah medzi zahájením výluky a prechodom infekcie, ani nie je dôvod domnievať sa, že výluka mala za následok zníženie úmrtnosti.

Rovnako ako v každom inom roku boli hlavnými faktormi potlačenia infekčnej vlny klimatické podmienky (teplota, vlhkosť) a rastúca sociálna imunita.

Náš imunitný systém

Po tisíce rokov bol náš organizmus denne bombardovaný vlhkosťou a kvapkami obsahujúcimi infekčné mikroorganizmy.

Ich potlačenie vykonáva imunitný systém, pre ktorý sú takéto denné bombardovania úplne bežné. Iba ľudia s potlačeným alebo narušeným imunitným systémom by mali byť chránení nejakými druhmi hygienických alebo sociálnych opatrení.

Imunitný systém sa skladá z dvoch častí – všeobecnej (vrodenej, nešpecifickej) a adaptívnej. Prvý je zodpovedný za prvú bariéru – pokožku, sliny atď.

Adaptívny mechanizmus pozostáva z mechanizmov IgA protilátok, bunkovej imunity (aktivácia T buniek) a IgM a IgG protilátok.

Väčšina ľudí už má vrodenú alebo celkovú imunitu voči koronavírusu. Takže napríklad aj pri „Princes“, kde väčšinu cestujúcich tvorili starí ľudia, a prostredie bolo ideálne na šírenie vírusu, sa ukázalo, že 75 % cestujúcich nebolo infikovaných vôbec, teda aj vo vysoko rizikovej skupine väčšina odolala.

Štúdia v časopise Cell hovorí, že väčšina ľudí neutralizuje koronavírus s IgA a T bunkami s malými alebo žiadnymi príznakmi.

Spomedzi neinfikovanej populácie bolo 60 % reaktivity SARS-Cov-2 detegovaných na úrovni CD4 + T buniek, čo naznačuje krížovú reaktivitu s inými koronavírusmi.

Väčšina ľudí teda mala pôvodne krížovú imunitu, pretože už boli v kontakte s inými variantmi toho istého vírusu.

Tvorba IgM a IgG protilátok B bunkami zaujíma v našom imunitnom systéme relatívne malé miesto. To môže vysvetľovať, prečo aj pri hladine protilátok 5 – 10 % v skupine môže byť skupina stále imúnna. Z toho vyplýva, že testovanie účinnosti vakcín iba testovaním na prítomnosť týchto protilátok by bolo chybou.

Väčšina ľudí, ktorí mali pozitívny test na PCR, nemala žiadne sťažnosti. Ich imunitný systém je dostatočne silný, vírus je potlačený. Rozvoj prirodzenej imunity sa javí ako oveľa logickejší prístup k boju s koronavírusmi, čo znamená zdravé stravovanie, pohyb vonku, odbúravanie stresu, zdravé emócie a sociálne väzby.

Dôsledky sociálnej izolácie

Sociálna izolácia a ekonomický šok viedli k nárastu depresie, úzkosti, samovrážd a domáceho násilia. Izolácia viedla k zníženiu fyzickej aktivity a kvality života.

Strach, stres a osamelosť majú preukázané účinky na psychologické a všeobecné zdravie.

Vysoko infekčný a vysoko smrteľný?

Úmrtnosť bola oveľa nižšia, ako sa pôvodne očakávalo, a bola blízko sezónnej chrípky – 0,2 %.

Zároveň je nadhodnotený počet hlásených úmrtí na koronavírus, pretože existuje rozdiel medzi smrťou spôsobenou koronavírusom a smrťou s koronavírusom v krvi. Nosíme veľa vírusov a najmä za prítomnosti ďalších patológií nemožno vinu za smrť preniesť na jeden z týchto vírusov. Toto sa v štatistikách stratilo.

Najzraniteľnejšie skupiny sú jasne identifikované. Ide o pacientov vo veku 80 rokov a starších. 70 % z tých, ktorí zomreli vo veku 70 rokov a menej, malo sprievodné problémy, ako sú kardiovaskulárne problémy, diabetes mellitus, chronické ochorenie pľúc alebo obezita.

98 % infikovaných nemalo žiadne alebo mierne príznaky.

Šírenie

Vírus sa šíri kvapkovou infekciou (drip infection) a aerosólmi v uzavretých nevetraných priestoroch tými, ktorí kašlú alebo kýchajú. Na čerstvom vzduchu je infekcia takmer nemožná. Sledovanie kontaktov ukazuje, že zdraví ľudia alebo asymptomatickí pozitívni prenášači vírus takmer neprenášajú a navzájom sa neohrozujú.

Nosenie masiek zdravými ľuďmi nemá vedecké opodstatnenie.

Prenos prostredníctvom objektov – napríklad peňazí – nemá vedecké dôkazy.

Masky

Masky sa používajú v kontexte vysoko rizikových skupín, ako sú nemocnice alebo opatrovateľské ústavy. Znižujú riziko prenosu kýchaním alebo kašľom. U zdravých skupín sú neúčinné a zároveň majú vedľajšie účinky, ako je nedostatok kyslíka a akumulácia CO2.

Podľa belgického pracovného práva nesmie koncentrácia CO2 na pracovisku presiahnuť 900 ppm a za zvláštnych okolností 1 200 ppm. Táto úroveň je výrazne (3 – 4 krát) prekročená, ak nosíte masku aspoň minútu.

Druhá vlna koronavírusu?

O tejto vlne sa dnes veľa diskutuje, ale podľa štatistík začiatkom septembra napriek nárastu počtu infikovaných ľudí nedochádza k nárastu počtu hospitalizácií a úmrtí. Dá sa predpokladať, že to ešte nie je druhá vlna infekcie, ale iba zlepšenie testovania.

Väčšina obetí je stále v skupine 75 rokov a starších a väčšina infikovaných sa nachádza v aktívnom veku, ktorí nemajú žiadne príznaky alebo sú slabé kvôli normálne fungujúcemu imunitnému systému.

Vakcína

Štúdie tvrdia, že za 10 rokov sme vakcínu vytvorili iba trikrát s účinnosťou vyššou ako 50 % a vo veku 75 rokov a starších účinnosť vakcín takmer úplne absentovala.

Vírusy neustále mutujú, takže vakcína bude v najlepšom prípade iba dočasným riešením, potom budú potrebné nové. Na druhej strane, netestovaná vakcína uvedená na trh v rámci reakcie na núdzové situácie a chrániacej výrobcu pred súdnymi spormi by predstavovala vážne riziko pre pacientov pôsobiacich ako pokusné morčatá.

Celosvetovo môže takáto vakcína sama osebe spôsobiť až 700 tisíc úmrtí, čo na pozadí 95 % „pacientov“, ktorí nemajú žiadne príznaky, znamená úplne neprijateľné riziká.

Úloha médií a oficiálnych vyhlásení

Oficiálna verzia a plán s lockdown potlačili všetky alternatívne uhly pohľadu a prístupy. Média sa stali iba jednostrannou hlasnou trúbou. Sme prekvapení, ako agresívne boli články významných odborníkov potlačené, čo sa nehodí k našim predstavám o demokracii a ústave.

Neustále bombardovanie ľudí číslami deň za dňom, bez jasnej interpretácie týchto čísel, bez ich porovnávania s každoročnou chrípkou a úmrtiami z iných dôvodov, vytvorilo medzi obyvateľstvom atmosféru psychózy a strachu. Toto nie sú informácie, to je manipulácia.

Ľutujeme úlohu WHO v tomto procese, bola to práve WHO, ktorá volala po tejto infodémii, keď bezprecedentnou cenzúrou boli potlačené všetky názory odporujúce oficiálnemu smeru, vrátane tých odborných.

Žiadame otvorenú diskusiu, v ktorej budú mať slovo všetci odborníci.

Núdzové opatrenia, ktoré sa pôvodne začali, boli v súlade s pôvodnými prognózami pandémie v počte niekoľkých miliónov úmrtí. Realita sa ale ukázala ako úplne iná, COVID-19 je stav, ktorý sa dá liečiť (well treatable condition) s úmrtnosťou porovnateľnou so sezónnou chrípkou. Nie je dôvod na mimoriadnu situáciu.

A vzhľadom na dôsledky a škody spôsobené mimoriadnymi opatreniami sme šokovaní, že sa vláda skrýva za „zdravie“, aby ich ospravedlnila.

Ako lekári a zdravotnícki pracovníci môžeme iba odmietnuť také mimoriadne neprimerané opatrenia a:

– požadovať okamžité zastavenie mimoriadnych opatrení;

– spochybňujeme legitimitu tých poradcov, ktorí za zatvorenými dverami povolili začatie týchto opatrení;

– požadujeme preskúmanie úlohy WHO a možných konfliktov záujmov v rámci tejto organizácie…

https://docs4opendebate.be/en/open-letter/

https://www.aier.org/article/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie