Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Turecko odstúpilo od Istanbulského dohovoru o ochrane práv žien

Zrovnoprávnenie homosexuality s normou pod rúškom boja za práva slabšieho pohlavia sa stalo dôvodom pre odstúpenie Turecka od Istanbulského dohovoru o ochrane práv žien, informovala 21. marca tlačová služba prezidentského oddelenia pre styk s verejnosťou.

Tlačová služba pripomenula, že napriek skutočnosti, že Turecko podpísalo Istanbulský dohovor ako prvé, „po demonštrovaní pevného záväzku o ochrane postavenia žien v spoločnosti a boja proti násiliu na nich,“ krajina jednostranne odstúpila od tejto dohody 20. marca.

„Dohovor, ktorý bol pôvodne určený na ochranu práv žien, si privlastnila skupina ľudí, ktorá sa snažila normalizovať homosexualitu, ktorá je nezlučiteľná so sociálnymi a rodinnými hodnotami Turecka. Z toho vyplýva rozhodnutie odísť,“ poznamenala tlačová služba.

Ministerstvo zdôraznilo, že Turecko nie je jedinou krajinou, ktorá je vážne znepokojená Istanbulským dohovorom. Podľa neho členovia EÚ Bulharsko, Maďarsko, Česká republika, Lotyšsko, Litva a Slovensko mali problém ratifikovať Istanbulský dohovor a Poľsko tiež podniká „kroky k odstúpeniu od dohovoru s odvolaním sa na pokus LGBT komunity presadiť svoje predstavy o rodovej rovnosti v celej spoločnosti.“

„Prezident Erdogan zdôrazňuje, že Turecko bude naďalej chrániť práva všetkých žien a vláda sa bude naďalej zameriavať na boj proti domácemu násiliu s nulovou toleranciou. Turecká vláda prijala konkrétne kroky na ochranu práv žien. Tieto mechanizmy fungujú,“ vysvetlila tlačová služba a naznačila, že Turecko má v úmysle „vykonať nové reformy tvárou v tvár rastúcemu násiliu na ženách.

Istanbulský dohovor podpísalo niekoľko krajín v roku 2011. Mal chrániť ženy pred násilím zo strany manželov a partnerov. Podpísanie dohovoru okrem iného znamenalo legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia a zákaz výchovy chlapcov a dievčat v súlade s tradičnými úlohami v spoločnosti.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie