Kategórie

Naši partneri



Flag Counter

GMO herbicídy v pôde podporujú vývoj baktérií rezistentných na antibiotiká

Nová štúdia z University of York ukazuje, že používanie látok na ničenie buriny v pôde môže zvýšiť šírenie baktérií rezistentných na antibiotiká.

Vedci z Číny a Veľkej Británie študovali účinky troch bežne používaných herbicídov (glyfosát, glufosinát a dicamba) na bakteriálne pôdne spoločenstvá. Všetky tri herbicídy sa používajú na pestovanie GMO plodín rezistentných voči herbicídom.

Vedci zistili, že herbicídy zvyšujú relatívny počet bakteriálnych druhov prenášajúcich gény rezistencie na antibiotiká. Deje sa to, pretože mutácie, ktoré zlepšovali rast v prítomnosti herbicídov, tiež zvyšovali rezistenciu baktérií na antibiotiká. Expozícia herbicídom tiež viedla k častejšiemu pohybu génov rezistencie na antibiotiká medzi baktériami.

Podobné vzorce sa našli na poľnohospodárskych poliach v 11 čínskych provinciách, kde bola história herbicídov a pôdne hladiny zvyškov herbicídov spojené so zvýšenou úrovňou génov rezistencie na antibiotiká.

Dr. Ville Friman z katedry biológie uviedol: „Naše výsledky naznačujú, že použitie herbicídov môže nepriamo stimulovať vývoj rezistencie na antibiotiká v mikrobiómoch poľnohospodárskych pôd, ktoré sú počas eliminovania buriny neustále vystavené herbicídom.“

„Je zaujímavé, že gény rezistencie na antibiotiká uprednostňovali koncentrácie herbicídov, ktoré neboli smrteľné pre baktérie. To ukazuje, že už veľmi nízke hladiny herbicídov môžu významne zmeniť genetickú výbavu populácií pôdnych baktérií. V súčasnosti sú tieto účinky pri hodnotení ekotoxikologického rizika prehliadané, vývojové dôsledky dlhodobého používania chemických látok na úrovni mikrobiálnych spoločenstiev sa neberú do úvahy.

„Aj keď gény pre rezistenciu na antibiotiká nie sú samy osebe škodlivé, znižujú účinnosť antibiotík počas klinickej liečby. Udržiavanie nízkej koncentrácie génov rezistencie teda predĺži dlhodobú účinnosť antibiotík. Pretože gény rezistencie sa môžu ľahko pohybovať medzi prostrediami, poľnohospodárske polia môžu byť globálne dôležitým zdrojom génov rezistencie.“

Štúdia dospela k záveru, že je potrebné prehodnotiť vplyv týchto herbicídov na mikrobiálne spoločenstvá, aby sa úplne porozumelo súvisiacim rizikám prevalencie génov rezistencie na antibiotiká.

https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2021/research/weedkillers-favour-antibiotic-resistant-bacteria/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie