Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Ticho nás ovplyvňuje viac ako si myslíme

O účinkoch zvukov na ľudí vieme veľa. Existujú pozitívne zvuky, ktoré nás liečia a sú negatívne zvuky, ktoré ničia našu psychiku a organizmus. Ako nás však ovplyvňuje neprítomnosť zvukov, vnútorné a vonkajšie ticho? Vedecké štúdie dokazujú, že ticho nás jednoznačne ovplyvňuje..

Podľa niektorých štúdií ticho počas dňa pomáha uvoľniť potenciál človeka: aktivuje pamäť, pomáha analyzovať informácie a dokonca stimuluje rast mozgových buniek. Hlasné zvuky majú zlý vplyv na mozog a organizmus ako celok. Štúdie ukazujú, že znečistenie hlukom vedie k zvýšenému krvnému tlaku, poruchám spánku a spôsobuje srdcové choroby.

Vedci skúmali dlhodobý účinok hluku na organizmus a zároveň zistili, ako jeho neprítomnosť ovplyvňuje organizmus. Daniel A. Gross z Nautilus podrobne opísal pozitívne účinky ticha na ľudský mozog. Zhromaždil niekoľko vedeckých štúdií, ktoré skúmali vplyv hudby, a v ktorých sa získali zaujímavé výsledky. Tu sú tri hlavné výhody ticha.

Rast nových mozgových buniek. Regeneračný biológ Imke Kirste z Duke University, ktorá vystavila skupiny myší účinkom rôznych zvukov, plánovala použiť ticho ako kontrolný nástroj. Ukázalo sa však, že keď myši vystavili tichu v trvaní dvoch hodín denne, v hippocampe sa im objavili nové bunky. Táto časť mozgu môže byť použitá ako zdroj emócií a prechodov z krátkodobej pamäte na dlhodobú.

„Zistili sme, že ticho skutočne pomáha novovytvoreným bunkám integrovať sa do systému a transformovať sa na neuróny,“ Imke Kirste, regeneračný biológ.

Aktivácia pamäte. Aj keď v okolí nie je žiadny zvuk, náš mozog je veľmi citlivý. Napríklad počúvate svoju obľúbenú skladbu, ktorá sa náhle zastaví. Ak dobre poznáte melódiu a slová, bude aj naďalej hrať vo vašej hlave. Mozog vyťahuje známe akordy a text z pamäte a vytvára ilúziu zvuku. Na stránkach Nautilus sa to vysvetľuje skutočnosťou, že sluchová kôra mozgu naďalej tvrdo pracuje. Aj keď do uší nevstúpia žiadne zvuky, mozog vždy nájde spôsob, ako zostať aktívny.

Stimulácia reflexií. Keď sa mozog nestretáva s externými stimulmi, zastaví zaostrovanie a prejde do „triediaceho režimu“. To neznamená, že je úplne vypnutý. Naopak. Keď je mozog v pokoji, zbiera a spracováva informácie. Tomu sa hovorí reflexia. Externé zvukové stimuly nútia mozog počúvať. Ak je ticho, náš mozog je nútený počúvať, čo sa deje v nás..

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie