Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Taurín, ktorý sa nachádza v mäse, mlieku a rybách, spomalil starnutie buniek

Medzinárodný tím vedcov zistil, že nedostatok taurínu u ľudí súvisí s chorobami súvisiacimi s vekom. Jeho pridávanie do potravy predĺžilo život myšiam, červom a opiciam a spomalilo starnutie na bunkovej úrovni.

Taurín je aminokyselina, ktorá sa nachádza vo všetkých živočíšnych (a v niektorých prípadoch aj rastlinných) potravinách: mäso, ryby, mlieko. Okrem toho sa táto istá kyselina sulfónová nachádza v mnohých energetických nápojoch. Mimochodom, vďaka tomu, že vegetariáni nejedia mäso, majú nedostatok taurínu. Zároveň sa považuje za podmienečne nepostrádateľnú látku pre dospelých a úplne nepostrádateľnú pre organizmus detí.

Je známe, že taurín je čiastočne potrebný pre zdravie kostí, kardiovaskulárneho, imunitného a nervového systému. Minulý rok tím brazílskych vedcov tiež zistil, že taurín hrá úlohu v terapii proti starnutiu. Výskum na túto tému je však stále obmedzený. Medzinárodná skupina vedcov, ktorá zahŕňala odborníkov z univerzít v Kolumbii, Washingtone (USA), Mníchove (Nemecko), Inštitúte genetiky a medicíny (Taliansko) a mnohých ďalších vedeckých organizáciách, sa rozhodla dozvedieť sa o tejto problematike viac a uskutočnila sa séria experimentov. Ich zistenia sú prezentované v časopise Science.

Najprv vedci merali vývoj hladín taurínu v sére s vekom u ľudí a opíc rhesus. Ukázalo sa, že neustále klesá: z priemerných 132,3 nanogramov na mililiter u myší vo veku jedného mesiaca na 40,2 u 56-týždňových myší. Pätnásťročné makaky mali hladinu taurínu o 85 percent nižšiu ako päťročné primáty. U ľudí vo veku 60 rokov bola táto úroveň len tretinová v porovnaní s päťročnými.

V ďalšej fáze sa vedci pustili priamo do experimentu. Jedna časť 14-týždňových hlodavcov dostávala do konca života 1000 miligramov taurínu na kilogram telesnej hmotnosti denne, druhá časť dostávala placebo. Jedlo tých a iných nebolo obmedzené. Výsledkom bolo, že myši liečené taurínom žili dlhšie ako tie, ktorým nebol podaný: priemerná dĺžka života tých prvých sa zvýšila o 10 – 12 percent. To isté bolo pozorované u škrkavky Caenorhabditis elegans, ale s pekárskym kvasom Saccharomyces cerevisiae tento trik nefungoval.

Potom vedci pridali do potravy myší taurín, čím sa zlepšili všetky skúmané ukazovatele ich zdravia: s vekom pribrali na váhe, zachovali si kostné tkanivo, svalovú silu, vytrvalosť a kognitívne funkcie. Navyše vykazovali menej príznakov úzkosti a depresie. Niečo podobné bolo pozorované u opíc. Okrem toho výskumníci analyzovali spojenie cirkulujúcich metabolitov taurínu s viac ako 50 klinickými rizikovými faktormi u takmer 12 000 účastníkov prospektívnej štúdie EPIC-Norfolk.

Podobný účinok bol pozorovaný aj u ľudí: vyššie hladiny taurínu a hypotaurínu v krvi korelovali s nižším indexom telesnej hmotnosti, abdominálnou obezitou, hladinami glukózy v krvi, výskytom cukrovky 2. typu a hladinami zápalového markera C-reaktívneho proteínu (najcitlivejší indikátor poškodenia tkaniva počas zápalu, nekrózy a traumy). Vo všeobecnosti sa vyššie hladiny taurínu spájajú s pomalším starnutím buniek. Autori štúdie dospeli k záveru, že nedostatok tejto látky možno nazvať jedným z hnacích faktorov starnutia mnohobunkových zvierat.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie